PDA

View Full Version : Lagelanden.web-logFrans_Jozef
Wednesday, October 12th, 2005, 09:15 AM
Deze weblog is gewijd aan de Lage Landen. Onder de Lage Landen verstaan we doorgaans het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde. Het maakt geografisch deel uit van de Noord-Duitse laagvlakte, maar sinds de vroege Middeleeuwen heeft het een identiteit ontwikkeld die los staat van zowel Frankrijk als Duitsland.

De Lage Landen vormen een geografisch gegeven en in zekere zin een cultuur-historische eenheid. Sinds 1477 vormden de kerngewesten Holland, Vlaanderen en Brabant een unie. Ondanks dat de oude Nederlanden sinds het einde van de 16de eeuw zijn verscheurd leeft het idee van een (herstelde) eenheid voort.

Hier zal worden bericht over nieuws dat betrekking heeft op de geschiedenis en de cultuur van de oude Nederlanden, alsmede organisaties die zich bezig houden met de studie daarnaar. Het doel is om de kennis en inzicht in de geschiedenis van de oude Nederlanden te vertrekken en het idee van eenheid levend te houden.

http://lagelanden.web-log.nl/