PDA

View Full Version : Odin var tyrker, gud er kineser og kongerekkens stammor var samefenriSS_
Wednesday, September 14th, 2005, 03:09 PM
Danskene bygde Norge
- Norske skoleelever får ikke vite sannheten av bøker som opprettholder skadelige nasjonalmyter, hevder forfatterne bak en ny debattbok om vår norske identitet.
PER KRISTIAN BJØRKENG


- Osebergskipet kunne like gjerne vært flyttet til Danmark eller Tyskland. I Oslo har det ingenting å gjøre, mener Dag Herbjørnsrud (t.h.) og Stian Bromark.Les også
Avkler nasjonale myter - 14.09.2005
I "Norge - et lite stykke verdenshistorie" har Dag Herbjørnsrud og Stian Bromark gått igjennom viktige norske identitetssymboler fra vikingtiden til i dag. De mener de har funnet en rekke eksempler på noe som nærmer seg historieforfalskning, og tar avstand fra nasjonsdyrkingen som så langt har preget 100-årsmarkeringen for Norges uavhengighet.

- Spesielt skoleverket er med på å bygge opp en forestilling av det norske som er snever, nasjonalistisk, tendensiøs og monokulturell, sier de to. De har gjort sine funn ved å sammenligne skolebøkene av i dag med oppdatert historisk informasjon.

Odin var tyrker.

Norge er ikke hva det en gang var, heter det. Det har det heller aldri vært, svarer Bromark og Herbjørnsrud. I boken dokumenterer de at danskenes påvirkning gjennom de siste tusen årene har vært langt, langt sterkere enn det som fremkommer i den versjonen av historien vi alle har fått servert. Dessuten var Odin tyrker, den norske kongerekkas stammor var samisk og Snorre så på asiatene som de mest høyverdige mennesker på kloden. Historien er egentlig full av eksempler på at vi har vært langt mer internasjonale enn særnorske, ifølge de to.

Unnlatelser.

Hovedsynderen er den kjente historikeren P.A. Munch, som under den nasjonalromantiske perioden på 1800-tallet konstruerte en utgave av Norges historie som fikk stor gjennomslagskraft, men som konsekvent utelot å påpeke den sterke utenlandske innflytelsen på landet.

- Ibsens og Bjørnsons historiske dramaer ville vært utenkelige uten Munch. Han bidro til å gjøre historien påfallende introvert, ekskluderende og fri for fremmed påvirkning. Han provoserte de andre nordiske landene og sa at norrønt språk egentlig var norsk og at nordmenn var de egentlige skandinavene, skriver de to.

Herbjørnsrud er idéhistoriker, tidligere journalist og kommentator i Aftenposten og nå redaktør i Ny Tid. Stian Bromark har også journalistisk bakgrunn og er redaktør i Cappelen.

Nasjonal myte.

De to har gått igjennom moderne skolebøker, og er blitt ganske sjokkert over sine funn. Den korte norske vikingtiden får mer plass i sjetteklassingenes historie enn hele resten av verdenshistorien til sammen. Funn som viser at Norge på mange måter var dansk i denne perioden og at danskene bygde opp vår første by, eksisterer ikke. Det meget multikulturelle samfunnet med buddhisme, kristendom og islamsk påvirkning i tillegg til åsatroen leser vi ikke om. I stedet er vekten lagt på en heroisk fremstilling av grusomme krigertokt som en svært liten del av befolkningen sto bak. Et funn som Osebergskipet kan like gjerne tilskrives Danmark som Norge. Men det er i likhet med mye annet brukt til å bygge opp den nasjonale myten, mener de to.

- Det er ikke rart at dagens unge synes norsk historie er veldig kjedelig. Vi er helt enig med dem. De får lære den samme endimensjonale historien om og om igjen, sier Dag Herbjørnsrud. De mener den mytedyrkende historiefremstillingen er skadelig.

- Tidligere var det status å være utlending i Norge. I løpet av de siste årene har det vært en hierarkisk forflytning. Vi har satt oss selv i en langt høyere posisjon, og det har ført til en arroganse som ikke er kledelig, mener Bromark.

- Men den norske nasjonale identiteten ble jo dyrket frem i en tid da Norge hadde lav selvtillit. Er ikke P.A. Munchs versjon bare et eksempel på et vellykket identitetsprosjekt?

- Svært alvorlig.

- Det hadde sin misjon å gi oss økt selvtillit. Men i dag er Norge i en totalt annerledes situasjon: Nå har vi plutselig definisjonsmakten selv. Å fortsette å bruke den opprinnelig britiske, nasjonalromantiske definisjonen av det norske er svært skadelig. Underdog-mentalitet er bra så lenge du er underdog. Men du kan ikke fortsette med det når du er blitt hot dog, sier Dag Herbjørnsrud.

:viking4:

http://www.aftenposten.no/kul_und/article1114387.ece

Erlingr Hárbarðarson
Wednesday, September 14th, 2005, 03:39 PM
Norge er ikke hva det en gang var, heter det. Det har det heller aldri vært, svarer Bromark og Herbjørnsrud. I boken dokumenterer de at danskenes påvirkning gjennom de siste tusen årene har vært langt, langt sterkere enn det som fremkommer i den versjonen av historien vi alle har fått servert. Dessuten var Odin tyrker, den norske kongerekkas stammor var samisk og Snorre så på asiatene som de mest høyverdige mennesker på kloden. Historien er egentlig full av eksempler på at vi har vært langt mer internasjonale enn særnorske, ifølge de to.

Bullsh*t.


De to har gått igjennom moderne skolebøker, og er blitt ganske sjokkert over sine funn. Den korte norske vikingtiden får mer plass i sjetteklassingenes historie enn hele resten av verdenshistorien til sammen. Funn som viser at Norge på mange måter var dansk i denne perioden og at danskene bygde opp vår første by, eksisterer ikke. Det meget multikulturelle samfunnet med buddhisme, kristendom og islamsk påvirkning i tillegg til åsatroen leser vi ikke om. I stedet er vekten lagt på en heroisk fremstilling av grusomme krigertokt som en svært liten del av befolkningen sto bak. Et funn som Osebergskipet kan like gjerne tilskrives Danmark som Norge. Men det er i likhet med mye annet brukt til å bygge opp den nasjonale myten, mener de to.

Hahahaha, syns at dette avisoppslaget har for det meste vært bare et propagandamiddel.

fenriSS_
Wednesday, September 14th, 2005, 05:46 PM
Snakket med en ekspert på området i dag, og han sa at det meste var bullshit! Han regnet også med at det ville komme motargumenter mot den teite boka som de har skrevet.

Oddstríðir
Wednesday, September 14th, 2005, 10:45 PM
Snakket med en ekspert på området i dag, og han sa at det meste var bullshit! Han regnet også med at det ville komme motargumenter mot den teite boka som de har skrevet.

Låt os vite meir om dett sider, eg vil gjerne høyre når de begge två låmenner blir andsvaret av ekte historiere!
De två er ute på noget med sine lyer!