PDA

View Full Version : ForsvantErlingr Hárbarðarson
Saturday, August 27th, 2005, 08:34 PM
Jeg leste at 2000 asylsøkere har forsvunnet fra asylmottak i Norge hittil i år. Ingen vet hvor de er - hva i faen betyr dette? Men jeg ble ikke sjokkert. Nå vil politiet at alle asylsøkere skal få plikt til å melde fra om hvor de oppholder seg. Politiet sier de bruker store ressurser på å spore opp asylsøkere, særlig de som har fått avslag (:doh00000:). Denne gruppa bør altså melde fra jevnlig til politiet om hvor de er ifølge NRK.

Stig NHF
Sunday, August 28th, 2005, 03:17 PM
Tja, dei kan jo gjera som dei vil med tanke på opphald. Dersom dei har lyst til å gå på kafè so kan dei gjera det, so ergo vil det jo sei at dei med slektningar i landet kan stikka til dei dersom dei har lyst. :rolleyes:

Erlingr Hárbarðarson
Sunday, August 28th, 2005, 09:21 PM
Tja, dei kan jo gjera som dei vil med tanke på opphald. Dersom dei har lyst til å gå på kafè so kan dei gjera det, so ergo vil det jo sei at dei med slektningar i landet kan stikka til dei dersom dei har lyst. :rolleyes:

Ja, helt enig der. Men så naivt e jo tilstandan i UDI, at det ikkje hjælpe før vi får lovendringe på det her området. Det står tel og me på hjæmmesia tel UDI at det e frivillig å bo på asylmottak, da kan man jo undre på ka slags politikk som ska tel for at vi får skjærpa inn. Det artige e jo at på de seks siste åran har det forsvunne nesten 20.000 asylsøkera, hmm, tru om dæm e dradd hjæm, heller tvilsomt. Som du så fint beskreiv, e det fritt frem for kæm som helst.