PDA

View Full Version : Östbaltiska rasen (East-Baltic race, also known as the Finnish race)Väring
Thursday, August 11th, 2005, 06:18 PM
Östbaltiska rasen (även kallad den finska rasen) har åtminstone två typer:

a) tavasttypen, under svensk medellängd (c. 170 cm.) undersätsig särskilt bredaxlad och grov med korta ben och medellånga armar. Huvudet kort (BLI c. 82-83) och högt (HLI c. 76) med platt nacke, f. ö. stort brett och knotigt (A I c. 85). Stort fyrkantigt något platt ansikte med brant profil, hög bred panna samt bred vinklig och plump föga framskjutande haka. Nedtill bred men ofta spetsig uppnäsa. Håret grågult rätt strävt och ögonen gråblacka, glanslösa, ögonspringan smal, men ej sned. Ögonbrynen tunna och skäggväxten svag. Grov, grågulaktig hy, svagt utvecklad örläpp. Utbredning: V. Finland, V. Estland och ehuru sällsyntare väster ut till Elbe.

b) Savolaxtypen. Rätt småvuxen (c. 166 cm.), huvudet svagt kortskalligt (BLI c. 81-82) men dess mer högt (HLI c. 77) (A I 80-85); ansiktet brett men ej stort; näsan kort och bred, mindre spetsig än hos föregående. Mest blond, fast håret väl ofta går i något mörkare cendré än hos föregående typ. Utbredning: öster om föregående inåt Ryssland, och söder ut mot Karpaterna.


East-Baltic race (also known as the Finnish race) has atleast two types:

a) The Tavast type, below the mean length of Sweden (approximately 170 cm). Squat, especially broad-shouldered and coarse with short legs and arms of medium length. The head is short (BLI approximately 82-83) and high (HLI approximately 76), and broad and bony as well (FI approximately 85), and the back of the skull is flat. The face is big, rectangular and somewhat flat with a steep prophile, the forehead is high and broad, and the broad, coarse and slanted chin does not project much. The nose is broad at the lower part and snub but often sharp. The hair is greyish-yellow, rather coarse and the eyes grey dun, without lustre, the eye opening is narrow, but not slanted. Thin eye brows and weak growth of beard. Coarse, greyish-yellow skin, weakly developed ear flap. Distribution: western Finland, western Estonia, although rarer to the west towards the Elbe.

B) The Savolax type. Rather small of stature (approximately 166 cm.), the head is weakly short-skulled (BLI approximately 81-82), but all the more high (HLI approximately 77) (FI 80-85); the face is broad but not big, the nose is short and broad, less sharp than the former. Mostly blonde, altough the hair often transcends into a somewhat darker ash-blonde than the former type.
Distribution : east of the former towards Russia, and southwards towards the Carpathians.

Lundman, Bertil (1939). Nordens rastyper.

http://www.snpa.skadi.net/rastyper-04.htm

Väring
Thursday, August 11th, 2005, 06:23 PM
1. Östbaltiska typer från Norrbotten.
1. East-Baltic types from Norbothnia.

2. Östbaltisk typ från Haparanda.
2. East-Baltic type from Haparanda.