PDA

View Full Version : Reinfeldt och integrationenOskorei
Saturday, April 30th, 2005, 11:32 AM
Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt publicerar idag en debattartikel i DN om hur han och hans parti ser på integrationen. Det är häpnadsväckande läsning, och jag är därför nyfiken på att veta om det är fler än jag som tycker att det är det slarvigaste och mest självmotsägande hafsverk de läst på länge.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=409236&previousRenderType=8

Först rabblar Reinfeldt en del statistik som är av intresse för alla och envar:
"Arbetslösheten är nästan, enligt SCB, tre gånger så hög bland utlandsfödda som hos befolkningen som helhet. Över 40 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-24 år är arbetslösa och över 40 procent av dem från länder utanför OECD är arbetslösa."

"Kostnaden för misslyckandet är betydande. I dag sker en inkomstöverföring från infödda till invandrare som motsvarar i storleksordningen 1-2 procent av BNP, vilket ska jämföras med att nettoinkomst-överföringen under 60- och 70-talen motsvarande cirka 1 procent av BNP och gick i motsatt riktning."

Han fortsätter sedan med att påstå att det hela beror på diskriminering:
"En viktig orsak till integrationsmisslyckandet är, som konstateras i en bred forskning av bland andra Jan Ekberg, P A Edin och Mahmood Arai, att det förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.

Integrationsproblemen beror inte på faktorer som utbildning och yrkeserfarenhet. De som är utrikes födda har i dag ungefär samma utbildningsnivå som de som är födda i Sverige. Inte heller utbildningsinriktning är en förklaring eftersom de utrikes födda är överrepresenterade inom exempelvis naturvetenskap, teknik och vård, utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Integrationsproblemen kan inte förklaras av att personer som är utrikes födda har en annan inställning till arbete. Jämfört med dem som är födda i Sverige anser de utlandsfödda, som framgår av undersökningar, att arbete är en viktigare del av tillvaron. En högre andel framhåller också de negativa effekterna av arbetslöshet, till exempel förlorad kontakt med arbetskamrater, dålig hälsa och minskad köpkraft."

Några egentliga belägg för denna diskriminering lyckas Reinfeldt däremot inte lyfta fram, det är mer uteslutningsmetoden han använder. "Om invandrare när man frågar dom säger att arbete är viktigt, så är det så", tycks han resonera.

Men sedan, efter att ha slgit fast att det beror på diskriminering, påstår Reinfeldt plötsligt att skälet till den dåliga integrationen är att det lönar sig för dåligt för invandrare att arbeta:
"Det är svårt att finna en entydig förklaring till integrationsproblemen och det följer inte något entydigt åtgärdsprogram av forskningen. Vi tror dock att två faktorer spelar en viktig roll: Det har lönat sig för dåligt att arbeta för nyanlända invandrare och infasningen på arbetsmarknaden har varit allt för långsam."

Och kontentan av det hela? Att man ska få anställa invandrare billigare än svenskar.
"1. Lärlingsintegration: Vi föreslår att en lärlingsintroduktion införs för nyanlända invandrare som är arbetsföra och som inte själva hittar en anställning. Infasning på arbetsmarknaden inleds omgående genom att träningen i svenska kombineras med något slags förvärvsarbete redan under första vistelseåret i Sverige. Studierna bör kunna ske integrerat på arbetsplatsen och efterlikna ett lärlingssystem. Introduktionen bör medföra en kraftig skatterabatt för företaget som successivt trappas av. Lönen bör utgå i enlighet med gällande kollektivavtal.

2. Omstartsjobb för nyanlända: Vi överväger att föreslå att vårt förslag om omstartsjobb, där arbetsgivaravgiften helt slopas, även ska omfatta alla nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd av flyktingskäl (ett alternativ kan vara 1 år för dem som deltar i lärlingsintroduktion och 3 år för dem som själva finner anställning). Med lärlingsintroduktion och omstartsjobb får vi en introduktionsperiod på 3 år, vilket också är under den perioden då förvärvsfrekvensen bland nyanlända stiger snabbast. Både omstartsjobben och lärlingsintegrationen innebär att kommunernas introduktionskostnader minskar dramatiskt."

Härliga nyheter för mig och alla arbetslösa svenskar. Framöver ska vi konkurrera med superbilliga invandrare så fort vi söker jobb.

"Vi kommer nu att pröva åtgärder som specifikt syftar till att underlätta företagandet i utsatta bostadsområden. Fp har, bland annat på DN Debatt, föreslagit att solidaritetsbanker ska införas för att underlätta finansieringen av nyföretagande i utsatta områden. Verksamheten kan till exempel bedrivas i stiftelser och ett sätt att frigöra kapital är att använda privatiseringar för att finansiera integrationsarbetet. Stiftelserna skulle till exempel kunna kanalisera lån till lokala företag inom omsorg, vård eller annan näringsverksamhet. Vi återkommer därför med ett mer konkret förslag i höstens budgetmotion."

Underbart. Nu ska mina skattepengar tydligen gå till att finansiera Abdullah och Ibrahim när de startar nästa pizzeria också.

Och avslutningsvis, efter att ha ropat på särbehandling för dem, konkluderar Reinfeldt:
"Den röda tråden i vår integrationspolitik är att riva hinder och öppna möjligheter. Invandrare behöver inte särbehandling. Det behövs inte mer kontroll eller lägre bidrag för just invandrare, utan det behövs en politik som frigör de enskilda människornas inneboende kraft."

Känns som det blir ND i nästa val också... :icon12:

Rehnskiöld
Saturday, April 30th, 2005, 02:14 PM
Det där låter motsägelsefullt.Spontan reaktion: USCH! :annoysigr Det låter inte alls positivt. Verkar som risken är ganska stor att de borgerliga accellererar undanträngandet av svenskar om de vinner valet. Att kräket Reinefält kan skriva en så motsägelsefull text är ju en annan imponerande bedrift, men när svartingar avhandlas så ställs väl inga krav på saklighet och sammanhängande resonemang.

NSFreja
Saturday, April 30th, 2005, 03:10 PM
För mig som företagare låter det där som rena rama diskrimineringen av vem man skall anställa. Jag personligen anställer hellre en infödd svensk som behärskar språket både i tal och skrift samt har den utbildning som krävs utan att behöva komplettera den på arbetsplatsen.

Jag har full förståelse för mindre företag om de får skattelättnader mm vid anställandet av invandrare MEN frågan är vad man får för kvalité på arbetsplatsen.

Tanken som ständigt dyker upp är ju att varför skall man överhuvudtaget särbehandla dom gentemot infödda svenskar. Är det inte upp till var och en vem eller vilka man vill anställa? Tydligen inte...

Med en arbetslöshet på över 20% så tycker jag inte att det är finns plats att kunna genomföra detta då det skulle kunna ge en högre invandring... "åk till Sverige vettja, där får man gå före svenskarna när man söker arbete, man får ta del av svenskarnas önskan att kasta pengar runt omkring sig vad det gäller bidrag å sen, det bästa av allt, man kan bli inkvoterad lite överallt också...etc...etc..."

Jag anser att vi måste "städa framför egen port först innan vi kan städa åt andra" och med det menar jag att vi MÅSTE försöka sätta alla arbetslösa vi redan har i arbete vilket också skulle vara möjligt om alla arbetslösa skulle få samma möjlighet som moderaterna nu skulle vilja införa åt invandrarna.

Ingen av dagens etablerade partier vill inse att det inte finns pengar och utrymme för fler invandrare att integrera i samhället, det finns inte ens pengar att ta hand om våra egna, så varför skall man gynna de som kommer hit istället?

ND kommer att få min röst i nästa val...
/M