PDA

View Full Version : Hva skjer når innvandrere snakker norsk?Erlingr Hárbarðarson
Sunday, April 24th, 2005, 09:27 PM
Alle vet at innvandrere ofte snakker norsk med en tydelig aksent. Men har du tenkt over hvordan de snakker og hvorfor det er slik? Språkforskere ved NTNU prøver å finne svaret...

--------

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det nesten 290 000 førstegenerasjons innvandrere i Norge ved årsskiftet 2004.

I løpet av tre tiår har landet gått fra å være nærmest språklig homogent, til å få en betydelig minoritetsbefolkning med et mangfold av ulike morsmål og kulturer. Felles for dem er at de snakker norsk som andrespråk.

Hvordan høres aksenten?

Nå skal forskerne finne ut hvordan og hvorfor norsk som andrespråk avviker fra norsk snakket av ”innfødte” nordmenn.

- Vi undersøker hvilke faktorer som bidrar til at man hører aksent. Det finnes lite systematisk kunnskap om dette. Vi har intuisjon og antagelser, men har ikke tidligere hatt data, sier professor Wim van Dommelen.

Fonetikk-professoren har i hvert fall førstehånds kjennskap til temaet. Han kommer opprinnelig fra Nederland, og er dermed selv innvandrer i Norge.

Lydopptak

Den fonetiske forskningen er en del av et større prosjekt ved NTNU, som har fått navnet ”Språkmøter – språklig interferens i det multikulturelle Norge”.

Innenfor fonetikkdelen av prosjektet er det gjort lydopptak av personer som har henholdsvis kinesisk, fransk, tysk, engelsk, persisk og russisk som morsmål – mens de snakker norsk.

På dataskjermen blir opptakene analysert. Forskerne ser blant annet på intonasjon og hvordan varigheten av vokaler og konsonanter avviker fra norsk som førstespråk....mer (http://www.forskning.no/Artikler/2005/april/1112359722.01).

Víðálfr
Tuesday, March 19th, 2019, 12:02 AM
Jeg har funnet ikke kilde artikkelen, men jeg synes at det er normalt at innvandrere snakker norsk med deres egen aksent, spesialt de som er ikke europeere. Det er mer vanskelig for dem å uttale lik nordmenn gjøre. Det er det samme med engelsk snakket av afrikaner eller asiater.