PDA

View Full Version : Haugland for mer nynorskErlingr Hárbarðarson
Saturday, April 23rd, 2005, 12:55 AM
Kulturminister har skrevet under på et protestopprop for mer nynorsk i VG og Dagbladet. Svarstad Haugland misliker sterkt språkpolitikken til de to riksavisene.

- Jeg synes den er negativt, og jeg synes de skulle vurdere den. Om ikke min underskrift teller all verden, så er det mange andre som har skrevet under. Jeg håper at de ser at det er mange av oss som ønsker en større nynorskandel i disse avisene, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland er ikke alene om å protestere mot språkpolitikken til de to største riksavisene i landet. Politikere som Åslaug Haga, Lars Sponheim og Dagfinn Høybråten har også skrevet under kampanjen til Noregs Mållag «Slepp nynorsken til» (http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4681401.html).

Erlingr Hárbarðarson
Saturday, April 23rd, 2005, 01:00 AM
Valgerd Svarstad Haugland (Melding. 20.04.05.)

I dag tidleg melde NRK Kulturnytt at også kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har skrive under på oppropet; Slepp nynorsken til!

20.04.05, Oberserver Norge as laga dette referatet frå sendinga:

"Opprop for mer nynorsk i VG og Dagbladet Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har skrevet under på et protestopprop for mer nynorsk i VG og Dagbladet. Hun misliker sterkt språkpolitikken til de to riksavisene. - Jeg håper mange andre også har skrevet under slik at man ser at mange ønsker en større nynorskandel i disse avisene, uttaler hun.

Også politikere som Åslaug Haga, Lars Sponheim og Dagfinn Høybråten har skrevet under Mållagets kampanje "Slepp nynorsken til". Over 2.500 personer støtter kravet om å oppheve de de karakteriserer som et forbud mot nynorsk i VG og Dagbladet. - En del av oss som leser disse avisene har nynorsk som morsmål, og for meg er det et poeng at de som skriver kommentarartikler må få bruke sin egen målform, sier Svarstad Haugland.

Redaktør Thor Gjermund Eriksen i Dagbladet sier han registrerer kulturministerens synspunkt. VG-redaktør Bernt Olufsens svar er at VG aksepterer både debattinnlegg og kommentarer på nynorsk, men nyhetsspråket i avisen skal være moderat bokmål.

Også en rekke kjente forfattere protesterer, blant dem bokmålsforfatterne Dag Solstad, Karsten Alnæs og Per Petterson. Lars Ove Seljestad er blant mange nynorskforfattere som støtter oppropet. - Det er diskriminerende at nynorske forfattere og skribenter ikke kan få uttrykke seg i riksavisene på et språk det er naturlig for de å bruke. Særlig fordi nynorsk er likestilt med bokmål, uttaler han.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland sier hun ikke vurderer sanksjoner mot VG og Dagbladet.

Gustavus Magnus
Saturday, April 23rd, 2005, 01:11 AM
Jag vet inte, är det här bra? Jag tycker inte att språk bör göras till en politisk sak, såvida det inte finns ett hot: Kanske i form av för stor invandring. Vi i Sverige kan ju tala om "Rinkeby-Svenska", en typ av svenska som är starkt influerad av utlänningarnas språk. Som tyvärr sprider sig även till svenska ungdomar. Låt folk tala det dom vill tala, så länge det inte resulterar i en norsk variant av Rinkeby-svenska, eller ett helt annat språk. Vad tycker norskarna här?

Hur många av er pratar nynorska respektive bokmål vanligtvis?

För mig är nynorsk helt obegripligt. :redface:

Stig NHF
Saturday, April 23rd, 2005, 08:44 AM
Nynorsk er mykje nærare upp til Svensk enn bokmål er, so det seier no mest om deg.

Gustavus Magnus
Saturday, April 23rd, 2005, 12:30 PM
Nynorsk er mykje nærare upp til Svensk enn bokmål er, so det seier no mest om deg.

Jamen jag har ju hört bokmål mycket mer än nynorsk. Hur många i Norge pratar de respektive språken? Brukar man skifta mellan dom?

Stig NHF
Saturday, April 23rd, 2005, 03:18 PM
Tja, det er jo litt komplisert. Det er ingen som "snakkar" nynorsk slik sett, det er berre eit skriftspråk. Men ein stor majoritet av befolkningen snakkar dialektar som ligg nært upp til nynorsken, men av diverse årsakar har nynorsken "tapt" i forhold til bokmål. Det er vel rundt 15 % som skriv nynorsk trur eg, har lege på det nivået i mange,mange år.

Vreid
Saturday, April 23rd, 2005, 10:44 PM
Du har rett Stig NHF. Sjølv so er eg oppvaksen i eit byområde, og dermed har eg alltid måtta hatt Bokmål som hovudmål, og tvungen til å skriva det skriftspråket (eller "reservedansk" som eg synest er eit passande namn på det).
I seinare tid har eg gått lei av det, sidan det er so fjernt frå det målet eg snakkar, og begynte å læra meg Nynorsk på eiga initiativ.

Det overraskar meg at Nynorsk ikkje har mykje større oppslutning, då det ligg so nære dialektar som er snakka i nær sagt alle kantar av landet!

Valhammer
Sunday, April 24th, 2005, 03:54 AM
Vreid: Tradisjon. Det er ikke lett å innarbeide et system, når man har vokst opp med et annet.
Personlig er jeg ikke sikker på hva jeg mener. Jeg har alltid skrevet bokmål, og kommer til å fortsette med det. Nynorsk er heller ikke ekte norsk, men basert på flere dialekter fra forskjellige steder i Norge, så det er jo ikke mer enn et konstruert språk. Vi burde vel ta opp islandsk skriftspråk som er det nærmeste "ekte" norsk vi kommer, men det er vel for stor avstand mellom dagens norsk og islandsk til at det kan fungere.

Vreid
Sunday, April 24th, 2005, 09:07 AM
Ja, Nynorsk er eit konstruert skriftspråk, basert på dialektar frå heile landet, og soleis demokratisk.
Men eg må sei at - i alle fall i dagens Noreg - det er ekte norsk, på den måten at det tar utelukkande utgangspunkt i det norske folks tungemål.

Og ja, det er veldig synd at me ikkje har bevart språket vårt frå vikingtida som våre kjære islandske brør, men Nynorsk er no ein god begynnelse til å ta oppatt språket til våre forfedre, og forhåpentlegvis vil det utvikla seg dit hen.
Men diverre er vel det heilt motsette som skjer...

Freja
Sunday, April 24th, 2005, 09:21 AM
Må bare poengtere det samme som andre har allerede; vi snakker her om to skriftspråk.
Ingen snakker bokmål (bok-mål) - bortsett kanskje fra Kåre Willoch... :rofl:

Det vi sitter igjen med er to konstruerte skriftspråk hvorav nynorsk selvsagt er det som er nærmest gammelnorsk. Selv burde jeg kunne trene meg opp til å skrive kun på nynorsk, jeg har alltid fått toppkarakter i nynorsk i skolen.
Men ettersom jeg snakker "Kalfaret-bergensk", faller det meg dessverre unaturlig.

Stig NHF
Sunday, April 24th, 2005, 09:52 AM
Jaja, var kjekt å sjå at folk her ikkje var heilt sprø og ulogiske når det kjem til nynorsk då i alle fall :)

Vreid
Sunday, April 24th, 2005, 10:01 AM
Det skulle berre mangla :laugh:

Valhammer
Sunday, April 24th, 2005, 11:23 AM
Siden diskusjon går rundt bokmål og nynorsk, kom jeg på at min oldefar var forfatter, og skrev en god del bøker i begynnelsen av forrige århundre. De handler stort sett om livet i skjærgården rundt Bergen for 100-150 år siden, og er skrevet på bokmål blandet med en meget stor dose dialekt. Uansett, jeg nevner dette siden han hadde en del kommentarer i dem som omhandler akkurat de samme problemstillingene vi diskuterer i dag. F.eks på en av de første sidene står det:

"Den svunne tids typiske havstrildialekt er i dialogen delvis betydelig lempet av hensyn til forståelighet."

Jeg tror han viser poenget ganske godt med det følgende diktet:

"Longt vest dar ut med bergj og blåe 'ave
dar liggj ein lita 'ølma, so e gjidl.
Dar baska me, dar slita me og grava
og leve utor potakaka, vass-supa og sidl.

Eg heve inkje nåke te å klaga,
eg avla bein om æse jamnt og trutt.
Gud 'erren hev so gjidle da laga,
eg skuld 'kje ein skjelingj kor te lenmann
edle te fut."

Det er virkelig interessant lesning, ihvertfall for meg. Han skrev stort sett om sin far (min tipp olderfar), og hans liv som landhandler og sjømann på en av øyene sør for Bergen. Det gir et ganske unikt innblikk i livet rundt her for 150 år siden. Uansett, en av de interessante tingene er hvordan han så ofte trekker fram hvordan det typiske vest-norske levesettet og dialekten holder på å dø ut. Jeg var overrasket over at han tenkte på slikt allerede for 100 år siden.

Erlingr Hárbarðarson
Sunday, April 24th, 2005, 01:17 PM
Du har rett Stig NHF. Sjølv so er eg oppvaksen i eit byområde, og dermed har eg alltid måtta hatt Bokmål som hovudmål, og tvungen til å skriva det skriftspråket (eller "reservedansk" som eg synest er eit passande namn på det).
I seinare tid har eg gått lei av det, sidan det er so fjernt frå det målet eg snakkar, og begynte å læra meg Nynorsk på eiga initiativ.

Det overraskar meg at Nynorsk ikkje har mykje større oppslutning, då det ligg so nære dialektar som er snakka i nær sagt alle kantar av landet!

Du har vært medlem av dette forumet i en stund nå og du har egentlig ikke bidratt med noe inntil i går. Godt å se at du endelig viser ansiktet ditt. Føl deg hjemme her.

Vreid
Sunday, April 24th, 2005, 05:38 PM
Du har vært medlem av dette forumet i en stund nå og du har egentlig ikke bidratt med noe inntil i går. Godt å se at du endelig viser ansiktet ditt. Føl deg hjemme her.

Jo, takk for den du. Det er alltid godt å komma inn her og vekk frå den sjuke verda(+Stormfront) utanfor, dog det kun har blitt lesing so langt, men åhh so tilfredsstillande!

Fenrisulfr
Monday, April 25th, 2005, 12:57 PM
Synes ikke det er så viktig at man har så og så mye nynorsk i de store avisene. hvis det skal bli slik at man blander blir det heller dumt spør du meg - og det finnes jo aviser som er 100% nynorsk,som Morgenbladet.

Selv har jeg ikke noe spesielt forhold til nynorsk,men jeg har ingenting imot å lese f.eks en avis skrevet med det. Dog synes jeg at hvis man skal presse nynorsk inn i de store avisene må man gjøre en total konversjon - dette ville nok ført til fallende leserskare(spesielt blant ungdommen),ergo er det lite gildt for redaktørene.

Vreid
Monday, April 25th, 2005, 01:20 PM
Kan ikkje sjå at det skulle vera so mykje annleis i dei store riksavisene som ei heil rekke regionale aviser (deriblandt Bergens Tidende) som tar i bruk begge språka, og det funkar vel nokså bra.

Eg meiner det blir gale viss ein journalist som tilfeldigvis skriv på Nynorsk, ikkje har rett til ein gjev jobb hos VG eller Dagbladet, utan at han må omstilla seg til Bokmål. Hugs at språka eigentleg er likestilte...