PDA

View Full Version : Ny biskopRehnskiöld
Friday, February 18th, 2005, 05:31 PM
http://www.kyrkanstidning.com/articlepages/200502/05/20050205132212_headline527/20050205132212_headline527.dbp.asp

05-02-05 14:13


Walter Obare, biskop från Kenya höll i biskopsvigningen i Göteborg.
Foto: Pressens Bild


Kontroversiella har fått egen biskop

Den kontroversiella Missionsprovinsen har gått från ord till handling. I dag, lördag, vigdes Arne Olsson till provinsens förste biskop.Arne Olsson är Missionsprovinsens förste biskop. Foto: Pressens bild
Missionsprovinsen

Missionsprovinsen är en utbrytargrupp med personer inom Svenska kyrkan.

De som är med i provinsen är emot att kvinnor arbetar som präster. Därför kan de inte bli vigda till präster eller biskopar inom Svenska kyrkan.

Missionsprovinsen har nu tagit hjälp av biskop Walter Obare i Kenya. Obare har i dag vigt den tidigare kyrkoherden Arne Olsson till biskop för provinsen. Olsson ska i sin tur viga andra medlemmar till präster.

På så sätt kan svenska kvinnoprästmotståndare komma runt Svenska kyrkans regler och ändå bli prästvigda med hjälp av en luthersk biskop.

Frågan är nu om Arne Olsson förlorar rätten att vara präst i Svenska kyrkan.

Kyrkans egna regler säger att en präst ska förklaras obehörig om han eller hon har övergett Svenska kyrkans lära, har trätt ur kyrkan eller har brutit mot de löften som prästerna ger när de blir vigda till att arbeta inom Svenska kyrkan.

Arne Olsson hör till Karlstads stift. Nu ska stiftet pröva om kyrkans regler gör det möjligt för honom att fortsätta som präst i Svenska kyrkan eller inte.Biskopsvigningen förrättades av biskop Walter Obare från den evangeliska-lutherska kyrkan i Kenya. Vigningen ägde rum i aulan till Schillerska gymnasiet i centrala Göteborg.

Lokalen hölls länge hemlig av rädsla för protester och entrén bevakades av två ordningsvakter. Men några demonstranter syntes inte till.

Däremot fylldes skolaulan snabbt av inbjudna gäster och journalister. Stämningen var hög bland deltagarna som sjöng afrikanska sånger.

Biskop försvarade sig
Biskop Obares högtidstal var framför allt ett försvarstal med rubriken ”Varför är vi här i dag?”

I fyra punkter redogjorde han för sina skäl till att delta i dagens biskopsvigning. Han gjorde en tydlig poäng av att den kristna missionen nu kommer i retur.

– Vi är inte längre snälla barnlika varelser från exotiska missionsfält. Vi är i stället kristna som vuxit till. Undervisningen, som vi mottog från Sverige för länge sedan, kommer nu tillbaka från Afrika, sa Obare.

Han förrättade sedan själva vigningen med hjälp av fyra andra biskopar: Ulf Asp och Börre Knudsen från Norge, David Tswaedi från Sydafrika samt Leonid Zviki från Vitryssland.

Ytterligare ett tiotal präster deltog från bland annat Danmark, Norge och Finland.

Först biskop sedan präster
Nu under eftermiddag har också den nyvigde biskopen Arne Olsson vigt tre av provinsens medlemmar till präster. De tre är:

Gunnar Andersson, som vigs för tjänst som förbundssekreterare inom Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro.

Jan-Ulrik Smetana, som vigs för tjänst som föreståndare för Fridhems missionsgård och Vännäs evangelisk-lutherska församling.

Niko Vannasmaa, som vigs för den finska Lutherstiftelsens koinonia i Helsingfors.

Morgan Ahlberg
Erica Dahlgren

Rehnskiöld
Friday, February 18th, 2005, 05:34 PM
Är inte kristendomen härlig!

Northern Paladin
Friday, February 18th, 2005, 05:54 PM
This is Christianity in action. Nothing suprises me about this at all.