PDA

View Full Version : Kvoteringen mot svenskar olagligLoki
Sunday, January 23rd, 2005, 08:16 PM
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,587947,00.html

Josefine och Cecilia fick rätt mot Uppsala universitet


http://www.forums.skadi.net/attachment.php?attachmentid=3141

DE FÅR SKADESTÅND Cecilia Lönn och Josefine Midander har enligt en dom blivit utsatta för diskriminering och får 75000 kronor vardera i skadestånd av Uppsala universitet.

Foto: ANDERS CARLSSON

Sökande med utländska föräldrar gavs förtur till juristlinjen - trots att de hade sämre betyg än andra.

Studenterna Josefine Midander, 21, och Cecilia Lönn, 23, krävde Uppsala universitet på skadestånd för otillåten diskriminering.
Nu har de fått rätt.

- Självklart ska mångfalden öka, men det finns andra sätt att öka den på. Det ska inte spela någon roll vilket land ens föräldrar är födda i, säger Josefine Midander.

Enligt domen i Uppsala tingsrätt igår har Josefine Midander och Cecilia Lönn blivit utsatta för otillåten diskriminering. De får 75000 kronor var i skadestånd av Uppsala universitet.

När Josefine Midander och Cecilia Lönn sökte till juristlinjen i Uppsala höstterminen 2003, hade universitetet öronmärkt 30 av de 300 platserna till sökande med utländska föräldrar för att öka mångfalden i juristkåren.
Det medförde att Cecilia Lönn och Josefine Midander inte kom in, trots att de hade bättre betyg än de sökande som kvoterades in.

"Särbehandling behövs"

- Vi tycker att man behöver använda sig av positiv särbehandling för att skapa en juristkår som har etnisk mångfald, säger Tobias Smedberg, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.
Gunnar Strömmer, från Centrum för Rättvisa, som företrätt tjejerna, har motsatt uppfattning.

- Det finns en massa skolor som bedriver ett viktigt arbete för att öka mångfalden, men där man inte särbehandlar, säger han.
Uppsala universitet har nu slutat med den etniska kvoteringen till juristutbildningen.

Loki
Sunday, January 23rd, 2005, 08:21 PM
Torsdag 13 januari 2005

http://www.aftonbladet.se/debatt/0501/13/deb1.jpg

SAMMA CHANS FÖR ALLA

Positiv särbehandling kan minska snedrekryteringen till högskolan, skriver Tobias Smedberg. På bilden: Stockholms universitet.
Foto: HENRY LUNDHOLM

Ge universiteten rätt att särbehandla, Pagrotsky


Det är diskriminerande av juristlinjen att vika tio procent av platserna åt sökande med invandrarbakgrund, enligt en dom i Uppsala tingsrätt igår.
Tobias Smedberg, ordförande i SFS, Sveriges förenade studentkårer, uppmanar Leif Pagrotsky och Jens Orback att sätta ner foten.
–Ì´0;Deklarera att positiv särbehandling i antagningen till högskolan är ett måste för att uppnå ett jämlikt samhälle.

http://www.aftonbladet.se/vinj/smagrafik/citattecken_transp_39x29.gif

...och människor med annat modersmål än svenska missgynnas av högskoleprovet


http://www.aftonbladet.se/debatt/0501/13/deb2.jpg
Tobias Smedberg.

Tycker du att det är bra och rimligt att vi har ett rättsväsende där det knappt finns några invandrare eller människor med ett annat modersmål än svenska? Tycker du att det nästan bara är människor från svenskspråkiga akademikerhem som ska ha ensamrätt på att döma andra människors handlingar? Så ser det nämligen ut idag.
För att bryta detta negativa mönster vill vi från SFS att positiv särbehandling ska vara tillåtet i antagningen till högre utbildning.

I går meddelade Uppsala tingsrätt sin dom i det fall där två studenter med svenska föräldrar anmält Uppsala universitet för etnisk diskriminering.
Anledningen till att de anser sig diskriminerade är att Uppsala universitet valt att reservera 10 procent av platserna på juristlinjen för studenter med utländsk bakgrund, en form av positiv särbehandling.
Syftet med åtgärden är att bredda rekryteringen till juristlinjen, och i förlängningen att skapa en större mångfald inom det svenska rättsväsendet.
Det är oklart om positiv särbehandling av studenter i högskolan är tillåtet eftersom det aldrig tidigare prövats i domstol. JTustitiekanslern och ombudsmannen mot etnisk diskriminering har gjort olika tolkningar av rättsläget och Högskoleverket har inte någon åsikt i frågan. Nu har Uppsala tingsrätt sagt att positiv särbehandling inte är tillåten, men domen kommer antagligen att överklagas. Lagen ger alldeles för otydliga besked om vad som gäller.

Vad som sällan nämns av dem som är emot positiv särbehandling som den i Uppsala, är att vi redan i dag har ett system som faktiskt diskriminerar en stor del av befolkningen.
Antagningen till högskolan i dag sker nästan uteslutande med hjälp av betyg och högskoleprov. Sådana urvalsmetoder säger inte särskilt mycket om hur duktig en student är eller hur väl någon kommer att klara av sina högskolestudier. Dessutom är det ett system som gynnar respektive missgynnar olika grupper. Kvinnor har bättre betyg än män medan män får bättre poäng på högskoleprovet. Social bakgrund slår igenom mer på betyg, och människor med annat modersmål än svenska missgynnas av högskoleprovet.
Klass, kön och etnisk tillhörighet har fortfarande alldeles för stor betydelse när vi ser vilka som kommer in på högskolans olika utbildningsprogram och i detta fall vilka som i slutändan blir examinerade jurister.
Att positivt särbehandla en grupp är ett sätt att komma ifrån detta och att utjämna de problem som finns med dagens antagningssystem.

Denna viktiga fråga borde avgöras i riksdagen istället för i en rättssal. Det är en fråga om hur vi når en bred rekrytering till högskolan och i förlängningen hur vi når ett jämlikt samhälle. Lagens luddighet är ett resultat av att politiker inte har varit tydliga nog när lagen har stiftats. Frågan är politiskt känslig och både ministrar och riksdagsledamöter undviker nogsamt tydliga ställningstaganden.
Det är viktigare att uppnå målet att skapa ett jämlikt samhälle än att behandla alla exakt lika i varje stund. Därför vill Sveriges förenade studentkårer att positiv särbehandling ska tillåtas, och vi är beredda att ta en debatt. Nu vill vi också att våra förtroendevalda politiker i riksdagen och de ministrar som företräder landets regering ska ta ställning.

Jag kräver att Leif Pagrotsky och Jens Orback inte nöjer sig med att frågan bollas mellan olika rättsinstanser.
De behöver istället sätta ner foten och deklarera att positiv särbehandling i antagningen till högskolan är ett måste för att uppnå ett jämlikt samhälle.

Tobias Smedberg
Ordförande Sveriges förenade studentkårer
Publicerad: 2005-01-13


© Aftonbladet Nya medier

Nightmare_Gbg
Monday, January 24th, 2005, 06:50 AM
What an idiot.But today it's more important to be politacly correct then right.

Raptor
Tuesday, February 15th, 2005, 04:56 PM
How can he be so stupid?
:icon_surp

Erlingr Hárbarðarson
Wednesday, February 16th, 2005, 07:41 PM
DE FÅR SKADESTÅND Cecilia Lönn och Josefine Midander har enligt en dom blivit utsatta för diskriminering och får 75000 kronor vardera i skadestånd av Uppsala universitet.


Sökande med utländska föräldrar gavs förtur till juristlinjen - trots att de hade sämre betyg än andra.

Studenterna Josefine Midander, 21, och Cecilia Lönn, 23, krävde Uppsala universitet på skadestånd för otillåten diskriminering.
Nu har de fått rätt.

- Självklart ska mångfalden öka, men det finns andra sätt att öka den på. Det ska inte spela någon roll vilket land ens föräldrar är födda i, säger Josefine Midander.

Enligt domen i Uppsala tingsrätt igår har Josefine Midander och Cecilia Lönn blivit utsatta för otillåten diskriminering. De får 75000 kronor var i skadestånd av Uppsala universitet.

När Josefine Midander och Cecilia Lönn sökte till juristlinjen i Uppsala höstterminen 2003, hade universitetet öronmärkt 30 av de 300 platserna till sökande med utländska föräldrar för att öka mångfalden i juristkåren.
Det medförde att Cecilia Lönn och Josefine Midander inte kom in, trots att de hade bättre betyg än de sökande som kvoterades in.

"Särbehandling behövs"

- Vi tycker att man behöver använda sig av positiv särbehandling för att skapa en juristkår som har etnisk mångfald, säger Tobias Smedberg, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.
Gunnar Strömmer, från Centrum för Rättvisa, som företrätt tjejerna, har motsatt uppfattning.

- Det finns en massa skolor som bedriver ett viktigt arbete för att öka mångfalden, men där man inte särbehandlar, säger han.
Uppsala universitet har nu slutat med den etniska kvoteringen till juristutbildningen.

...:speechles Det må være en spøk!...men det er dem det går ut over, når de ser tilbake 50 år fra nå vil de se de fatale følgene av deres dumme beslutninger. Skandinavia lider av de som en dag vil angre på deres beslutninger og meninger. Vår egen kultur vil bli et mindretall i vårt egent land! Alle og enhver vet at "etnisk mangfold" bare forårsaker uvilje mot det innfødt flertallet. Det virker dessverre som om sunn fornuft har dødd opp gjennom årene...