PDA

View Full Version : Svensk demografi 2004Oskorei
Monday, December 20th, 2004, 07:42 PM
Fler svenskar – men färre invandrare
Svenskarna blir allt fler, och allt mer giftaslystna.
- Årets folkökning är den största sedan 1994, säger statistiker Håkan Sellerfors vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Fler föds och färre dör.
Vid årsskiftet väntas Sveriges folkmängd uppgå till 9 010 900 personer, enligt de preliminära siffror från SCB som presenterades på måndagen.
Inte bara kurvan över antalet boende i Sverige pekar uppåt. Samma sak gäller för barnafödandet. Över 100 000 barn beräknas födas i år.
Förra gången som fler än 100 000 barn föddes i Sverige under ett och samma år var 1995, berättar statistikern Håkan Sellerfors.
Vad är orsaken till ökade barnafödandet?
- Mycket handlar om cykler. Nu blir efterkrigsårens stora barnkullar, som fick egna barn runt 1970, mor- eller farföräldrar.

Äldre pappor
Trenden med allt äldre förstagångsföderskor fortsätter, enligt SCB:s siffror. I år är förstagångsmamman i genomsnitt 29 år. För tio år sedan var hon nästan två år yngre.
- Jag tror att det går att se ekonomiska förklaringar till många förändringar i befolkningsstatistiken. Många kvinnor vill i dag vara klara med sin utbildning och ha fast jobb innan de föder barn, säger Håkan Sellerfors.
- Samtidigt som fler kvinnor inte får några barn alls, är det många som skaffar flera ganska tätt.

Färre invandrare
Invandringen beräknas minska under 2004 och omfatta omkring 2 200 färre personer än förra året.
Flest invandrare kom 1994, då många flydde från kriget på Balkan.
Efter en nedgång under några år i mitten av 1990-talet ökade invandringen sedan år fram till 2002.
Av de närmare 62 000 som flyttar till Sverige under året är omkring hälften redan medborgare i Sverige eller något annat EU-land.
Under 2004 beräknas också 36 300 personer utvandra från Sverige, fler än året innan.
- Det minskade invandringen beror i huvudsak på förändringar i omvärlden. Samtidigt sker den största in- och utvandringen, som alltid, mellan de nordiska länderna och därefter övriga EU. Först på tredje plats hittar vi den övriga världen, säger Håkan Sellerfors.
Av Sveriges befolkning är 12,2 procent födda i utlandet, enligt SCB, nära 2 procent fler än för tio år sedan.

Fler gifter sig
Enligt SCB:s statistik minskar skilsmässorna i nästan samma takt som giftermålen ökar.
Under 2004 beräknas 43 000 par gifta sig, tio procent fler än i fjol.
I år beräknas 19 800 äktenskap upplösas på grund av skilsmässa, en minskning med sex procent jämfört med 2003.
- Vi vet inte varför det är så stor ökning av giftermålen. Kanske spelar det ökade barnafödandet in. Ekonomin kan delvis förklara att färre skiljer sig. Det kostar att flytta isär, säger Håkan Sellerfors.

Befolkningen i Sverige
° Den 31 december 2004 beräknas Sveriges folkmängd uppgå till 9 010 900 personer, en ökning med 35 300 personer jämfört med i fjol.
° Under året föds det cirka 100 900 barn, 1 700 fler än 2003.
° Förstföderskorna blir allt äldre. I år är de i genomsnitt 29,0 år, jämfört med 28,8 år förra året. Även förstagångspapporna blir äldre. I år är de i genomsnitt 31,5. Förra året var de ett par månader yngre.
° Under 2004 beräknas 90 700 personer avlida i Sverige, vilket är 2 300 färre än 2003.
° Under året invandrar 61 600 personer till Sverige, 2 200 fler än förra året.
° 36 300 personer utvandrar, vilket är 1 280 fler än 2003. Mer än hälften av utvandrarna är svenska medborgare.
° Av Sveriges befolkning är 12,2 procent födda i utlandet. Motsvarande siffra för tio år sedan var 10,5 procent. De största grupperna av utrikes födda är födda i Finland, Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran och Norge.
° Andelen personer med utländsk bakgrund (född utomlands alternativt född i Sverige med två utrikes födda föräldrar) ökar. Vid årsskiftet har 15,8 procent av de som bor i Sverige den bakgrunden.Källa: Preliminär statistik från SCB

http://www.expressen.se/index.jsp?a=220927

Oskorei
Tuesday, January 4th, 2005, 07:34 PM
Håller med, det är andra och tredje generationen som är det verkliga problemet. Första generationen är lättare att repatriera, och frågan är om de generellt sett inte uppför sig bättre också.

The Faroe
Friday, January 14th, 2005, 01:38 PM
Alright. I knew it was bad. But didn’t know it was bad as all that. Swedes amounting to one third of all new born babies?! How do you get to those numbers? How do the 15% immigrants and descendents thereof manage to outbreed the 85% ethnic Swedish part of the population?

The Faroe
Friday, January 14th, 2005, 01:55 PM
Here’s an article (Swedish) I stumbled over re. Sweden and mass immigration.

http://dansk-svensk.blogspot.com/2005/01/hdersmanden-anders-johansson-kalmar.html

Northern Paladin
Monday, January 17th, 2005, 08:32 PM
Alright. I knew it was bad. But didn’t know it was bad as all that. Swedes amounting to one third of all new born babies?! How do you get to those numbers? How do the 15% immigrants and descendents thereof manage to outbreed the 85% ethnic Swedish part of the population?

It makes sense considering how it's common for Swedish women not to have children and those who do only have 1 or 2.

The Faroe
Monday, January 17th, 2005, 09:35 PM
I should imagine it would be very difficult to get at the actual numbers. Scandinavian official statistics regularly function as a white-wash for the prevailing multi-cultural ideologue.

This site reports about a half a million foreign citizens living in Sweden. However the lions share of those are other Nordic and European citizens. So how common is for foreigners to be naturalised?

http://www.sweden.se/templates/cs/BasicFactsheet____6048.aspx

Erlingr Hárbarðarson
Monday, January 17th, 2005, 11:47 PM
Alright. I knew it was bad. But didn’t know it was bad as all that. Swedes amounting to one third of all new born babies?! How do you get to those numbers? How do the 15% immigrants and descendents thereof manage to outbreed the 85% ethnic Swedish part of the population?
We, northlands, have the highest quality of life in the world. This we have for we have bred in order to keep our family lines alive, as this was its purpose, and have done so since the Winters of old after the rebirth at Vígríð. This is the way of our people. We know not how to breed in terms of an ancestral competition; this is wherefore we are losing in regards to birthing numbres with these monsters. A swedish woman who bears no child has a right to do so as she is acting on our collective, northern intuition, whilst these vile emigrants breed to overpopulate the world and erect an army. We have always been a people of merit and honour, whilst these parasites have always made defence for their ignorance with numbres. This is why one northman is worth a million southerly creatures and one northwoman´s worth is equal to one earth itself. One baby begot by a northwoman is so special and beautiful. One or two childs is a wonderful average! Praise be to every one. The emigrants have five to six and see two live past an age of ten. These ill-balanced numbres in the article are evidence to the fact that their culture and child-rearing traditions have no place with us for they are of a distinct world and not of our womb. How dare they breathe our Winter air and feel our winds! Naughty parasites they are... :annoysigr ...we must teach them lesson with wisdom of the axe.

Northern Paladin
Tuesday, January 18th, 2005, 12:05 AM
We, northlands, have the highest quality of life in the world. This we have for we have bred in order to keep our family lines alive, as this was its purpose, and have done so since the Winters of old after the rebirth at Vígríð. This is the way of our people. We know not how to breed in terms of an ancestral competition; this is wherefore we are losing in regards to birthing numbres with these monsters. A swedish woman who bears no child has a right to do so as she is acting on our collective, northern intuition, whilst these vile emigrants breed to overpopulate the world and erect an army. We have always been a people of merit and honour, whilst these parasites have always made defence for their ignorance with numbres. This is why one northman is worth a million southerly creatures and one northwoman´s worth is equal to one earth itself. One baby begot by a northwoman is so special and beautiful. One or two childs is a wonderful average! Praise be to every one. The emigrants have five to six and see two live past an age of ten. These ill-balanced numbres in the article are evidence to the fact that their culture and child-rearing traditions have no place with us for they are of a distinct world and not of our womb. How dare they breathe our Winter air and feel our winds! Naughty parasites they are... :annoysigr ...we must teach them lesson with wisdom of the axe.


Low birth rates are more of a recent phenomenon. When a woman who is capable of having children but refuses she is hurting her Race.

Erlingr Hárbarðarson
Tuesday, January 18th, 2005, 12:28 AM
Low birth rates are more of a recent phenomenon. When a woman who is capable of having children but refuses she is hurting her Race. A northwoman shall bear a child when the winds are right for her. If nordavinden never calls for her then the womb bears not life; she has another calling. She hurts not her race when she acts on behalf of the spirit of this race. The spirit of our blood cannot be chained to modern expectations. We are the most supreme folk on this earth and our callings, bestowed unto us from the Gods, are therefore not to be compromised. Threatening a northwoman into birth by labelling her as racial corrosion is called slavery. This is countre-intuitive to our folk's superiour spirit. The cold day you make a northwoman a slave shall be the same bereft day in which I take your head.

The Faroe
Tuesday, January 18th, 2005, 03:46 PM
The situation in Malmö is reportedly very bad. But the official homepage for Malmö only reports 25% percent foreigners (and those including Danes and Finns). I suppose those numbers are manipulated in a way. Well for starters apparently they don’t include naturalised immigrants. Anywhere I can get to the real number of immigrants and their children for Malmö?


The population of Malmö amounts approximately to 257 000.

More than one in four, have foreign roots which makes Malmö an multinational city. Of these, 28 000 are foreign nationals. The largest immigrant groups are from former Yugoslavia, Denmark, Poland, Iraq, Iran, Turkey, Finland, Hungary and Somalia.http://www.malmo.com/thecity/malmo_brief/population.asp

Väring
Tuesday, January 18th, 2005, 05:43 PM
The situation in Malmö is reportedly very bad. But the official homepage for Malmö only reports 25% percent foreigners (and those including Danes and Finns). I suppose those numbers are manipulated in a way. Well for starters apparently they don’t include naturalised immigrants. Anywhere I can get to the real number of immigrants and their children for Malmö?

http://www.malmo.com/thecity/malmo_brief/population.asp

I think the number of immigrants sometimes sort of "decrease" since a third generation immigrant is statistically Swedish. One estimate that sounds reasonable for Malmö is 40 % immigrants totally and 50 % of all youths.