PDA

View Full Version : Dietsland: De Droom van een Dietse VolksstaatSTORMSOLDAAT
Tuesday, November 16th, 2004, 06:21 PM
Mijn mening over een Groot-Nederland/Heel-Nederland (Dietsland).

Een verenigd Dietsland (Nederland en Vlaanderen) is het thuisland voor 21 miljoen nederlandstaligen en is de zevende ekonomische macht ter wereld.

Ik denk dat de droom van een verenigd Dietsland, ook werkelijkheid kan zijn!

Brussel als hoofdstad van Dietsland?

BRUSSEL - Omwonenden van de ambassade van de Centraal-Afrikaanse Republiek in Brussel klagen steen en been over de enorme stankoverlast die vanuit het gebouw wordt verspreid. Vuilnis en etensresten liggen al maanden opgestald in en rond het ambassadegebouw en de bewoners ervan zouden hun behoefte doen in de tuin. Dat meldde zaterdag het Vlaamse dagblad De Standaard.

Na de dood van de Centraal-Afrikaanse dictator Bokassa in 1996 ontstond grote onduidelijkheid over het bezit van het gebouw in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek. Momenteel verblijven drie gezinnen in de inmiddels zwaar vervallen ambassade. Zij hebben nog niet gereageerd op oproepen het vuil te verwijderen.

Dietsland Houzee !

Whodamn
Wednesday, November 17th, 2004, 11:48 AM
De Dietse Volksstaat zal inderdaad wel een droom blijven; er moet eerst nog een 'prioriteitenlijstje' afgewerkt worden:

- Het van de grond krijgen van een pro-blanke regering waarin er géén plaats is voor multikul adepten, dit in Vlaanderen èn Nederland;
- Het weren en monddood maken van islamitische invloeden en het afnemen van de onrechtmatig verkregen nationaliteit, dit in combinatie met het volledig afsluiten van het recht op volksverzekeringen en haatzaaiende religie's;
- Het sluiten van grenzen voor buitenlandse 'economische' vluchtelingen en profiteurs;
- Het opruimen van ghetto's en moskeëen om militante akties vanuit deze broedplaatsen te voorkomen;
- Het weren van joodse en allochtone invloeden op bestuurlijk niveau;
- Het stopzetten van de steun aan de EU moloch.

STORMSOLDAAT
Thursday, November 18th, 2004, 10:42 AM
De Dietse Volksstaat zal inderdaad wel een droom blijven; er moet eerst nog een 'prioriteitenlijstje' afgewerkt worden:

- Het van de grond krijgen van een pro-blanke regering waarin er géén plaats is voor multikul adepten, dit in Vlaanderen èn Nederland;
- Het weren en monddood maken van islamitische invloeden en het afnemen van de onrechtmatig verkregen nationaliteit, dit in combinatie met het volledig afsluiten van het recht op volksverzekeringen en haatzaaiende religie's;
- Het sluiten van grenzen voor buitenlandse 'economische' vluchtelingen en profiteurs;
- Het opruimen van ghetto's en moskeëen om militante akties vanuit deze broedplaatsen te voorkomen;
- Het weren van joodse en allochtone invloeden op bestuurlijk niveau;
- Het stopzetten van de steun aan de EU moloch.

dat ziet er een prima lijstje uit...

Maar ik heb een vraag, hoe hoog een Dietse Volksstaat op je prioriteitenlijstje staat? :viking3:

Whodamn
Thursday, November 18th, 2004, 01:08 PM
Maar ik heb een vraag, hoe hoog een Dietse Volksstaat op je prioriteitenlijstje staat?
Man, ik zou al vreselijk blij zijn als de lowlifes verdwenen zijn.

De Dietse Volksstaat zie ik (nog) niet als een prioriteit, doch als een goede start voor een Groot Blank Rijk in Europa (als buffer tegen de islam en eventuele andere mogendheden), waar geen plaats is voor import-imbecielen en ander vuilnis. Dit echter ná het afwerken van de prioriteitenlijst...

STORMSOLDAAT
Thursday, November 18th, 2004, 03:29 PM
Dietsland is een utopie, zelfs binnen de heel nationalische beweging in Vlaanderen en Nederland zijn er verschillen groups die zeggen dat ze allemaal een Dietse Volksstaat willen. :viking1:

Old Winter
Monday, October 11th, 2010, 09:26 PM
Allemaal leuk en aardig maar de europide mens zal toch mee moeten in de vaart der volkeren. Ik heb het idee dat hier in west-Europa nog steeds te eenzijdig wordt gedacht wat betreft biologische vermenigvuldiging. Kwantiteit doet er zeker wel toe!

Milieu, kwaliteit, veiligheid enz zijn zijn belangrijk maar als het gaat om het voortbestaan van een volk zijn het toch allemaal drog redenen. West-Europa heeft dringend behoefte aan een ware babyboom zodat de huidige leegte wordt gevuld.

Kleine structuren zijn goed en nuttig in het grote geheel. Onder andere op het gebied van volkshuisvesting zijn hier grote fouten gemaakt wat voor veiligheidsrisico´s heeft gezorgd. Maar het is onmogelijk om zonder massa het voortbestaan van het Dietse volk veilig te stellen.

Er bestaat helemaal geen Diets volk, je praat echt met dezelfde woordjes die ik bij ''nazi'' skinheads en op strontfront zie zonder dat je weet waar je het eigenlijk over heb, je mag dan beweren geen skinhead te zijn maar je heb wel dezelfde mentaliteit als dat wereldje waar hun in leven.

GroeneWolf
Tuesday, October 12th, 2010, 05:03 AM
Er bestaat helemaal geen Diets volk

Gezien de oorspronkelijke betekenis van het woord Diets kan je het ook als een tautologie opvatten. Het is namelijk afgeleid van het oud-Germaanse theudo, wat volk betekend. Het heeft echter in de 19e eeuw de betekenis van Groot-Nederlands gekregen onder invloed van de Vlaamse beweging. Maar buiten bepaalde kringen word die term zo goed als niet gebruikt.

Old Winter
Tuesday, October 12th, 2010, 09:38 AM
Gezien de oorspronkelijke betekenis van het woord Diets kan je het ook als een tautologie opvatten. Het is namelijk afgeleid van het oud-Germaanse theudo, wat volk betekend. Het heeft echter in de 19e eeuw de betekenis van Groot-Nederlands gekregen onder invloed van de Vlaamse beweging. Maar buiten bepaalde kringen word die term zo goed als niet gebruikt.

Diets is een overkoepelende term waarmee de Middelnederlandse regio-talen worden aangeduid die (gesproken), geschreven en gedrukt werden tussen circa 1200 en circa 1550).

verder:

Diets stamt af van het Middelnederlandse woord diet, dat volk betekent.

Dus men kan niet Diets volk zeggen, dat zen je volk volk.

Dit gebruikte woordje word deze dagen voornamelijk gebruikt (kwa politiek) door dezelde ''mensen'' die ook een misvormde versie van het Keltische kruis gebruiken, want jaja, Nederland is een Keltisch land....

Bernhard
Tuesday, October 12th, 2010, 11:57 AM
Dus men kan niet Diets volk zeggen, dat zen je volk volk.


Gezien de oorspronkelijke betekenis van het woord Diets kan je het ook als een tautologie opvatten.


;)

Woorden veranderen nu eenmaal qua gebruik en betekenis. Zouden de Duitsers om dezelfde reden dan ook niet meer "Deutsches Volk" mogen zeggen? En als ik in een gesprek over de Germaanse Goden het heb over "de God Teiwaz", dan zeg ik als je het etymologisch gaat ontcijferen in feite ook "de God God". Voor iemand die in taal is geïnteresseerd is dit interessant, maar het doet er voor het gebruik van de woorden niet toe. Taal evolueert, zoals ook cultuur en de cultuurdragers dit doen. Cultuur (en dus ook taal) vanuit een statisch standpunt benaderen is juist de doodsteek ervoor.

Old Winter
Sunday, October 17th, 2010, 09:34 PM
;)

Woorden veranderen nu eenmaal qua gebruik en betekenis. Zouden de Duitsers om dezelfde reden dan ook niet meer "Deutsches Volk" mogen zeggen? En als ik in een gesprek over de Germaanse Goden het heb over "de God Teiwaz", dan zeg ik als je het etymologisch gaat ontcijferen in feite ook "de God God". Voor iemand die in taal is geïnteresseerd is dit interessant, maar het doet er voor het gebruik van de woorden niet toe. Taal evolueert, zoals ook cultuur en de cultuurdragers dit doen. Cultuur (en dus ook taal) vanuit een statisch standpunt benaderen is juist de doodsteek ervoor.

Het word teveel gebruikt door een groepje amateur ''nationalisten'' die je voornamelijk op strontfront kan vinden, dat volk is compleet de weg kwijt.

Bernhard
Monday, October 18th, 2010, 03:18 PM
Het word teveel gebruikt door een groepje amateur ''nationalisten'' die je voornamelijk op strontfront kan vinden, dat volk is compleet de weg kwijt.

Voor mij geen reden om het gebruik ervan te ontmoedigen. Bovendien is het niet zo dat mensen bij het horen van het woord "Diets" dit meteen associëren met skinheads of iets dergelijks.

GroeneWolf
Monday, October 18th, 2010, 05:04 PM
Voor mij geen reden om het gebruik ervan te ontmoedigen. Bovendien is het niet zo dat mensen bij het horen van het woord "Diets" dit meteen associëren met skinheads of iets dergelijks.

Inderdaad, ze zullen zich eerder afvragen waar je het over hebt als het woord Diets gebruikt. Het woord is zo goed als onbekend buiten onze en aanverwante kringen.

Lykurgus
Tuesday, January 4th, 2011, 08:15 PM
Het woord diets is nadrukkelijk gekozen als term. Varianten hiervoor zouden Nederlands - heel Nederland / noordelijke en zuidelijke Nederlanden de Nederlanden enz zijn geweest.


Uit ervaring gemerkt dat dit vanuit Vlaamse kameraden geregeld op een natuurlijke weerstand stuit en te weinig rekening houd met het Vlaamse gedeelte. Vaak wordt de Nederlander dan weer voor arrogant uitgemaakt wie het ook zei. Om deze verwarring te voorkomen is het beter een geheel andere term te gebruik zodat enige verwarring wordt voorkomen.
De tweede reden beslaat de gedeelde oorsprong der Germaanse volkeren/taalgemeenschappen. Diets refereerde hier mijn inziens beter aan dan de Nederlanden of iets dergelijks. In het grote geheel past Diets qua term beter in de groot Germaanse gedachte zowel qua taal als volk.

Old Winter
Sunday, January 30th, 2011, 08:36 PM
Zeiken over dat mode de volkscultus bederft en daarna aankomen met buitenlandse volkskleding :oanieyes

Mjolnir
Sunday, January 30th, 2011, 11:39 PM
Het woord diets is nadrukkelijk gekozen als term. Varianten hiervoor zouden Nederlands - heel Nederland / noordelijke en zuidelijke Nederlanden de Nederlanden enz zijn geweest.


Uit ervaring gemerkt dat dit vanuit Vlaamse kameraden geregeld op een natuurlijke weerstand stuit en te weinig rekening houd met het Vlaamse gedeelte. Vaak wordt de Nederlander dan weer voor arrogant uitgemaakt wie het ook zei. Om deze verwarring te voorkomen is het beter een geheel andere term te gebruik zodat enige verwarring wordt voorkomen.
De tweede reden beslaat de gedeelde oorsprong der Germaanse volkeren/taalgemeenschappen. Diets refereerde hier mijn inziens beter aan dan de Nederlanden of iets dergelijks. In het grote geheel past Diets qua term beter in de groot Germaanse gedachte zowel qua taal als volk.

Is het geen luchtkasteel, de Dietsche gedachte, nu we het over de Volkscultus hebben?

Vlamingen willen het niet, Noord Fransen snappen het niet en de meeste Nederlanders zitten er ook niet op te wachten.

Ik denk dat Dietsch absoluut niet in een Groot Germaanse gedachte past, het doet geen recht aan Noord Fransen, Vlamingen...laat staan aan ons Nederlanders. Erger nog, het doet geen recht aan noord/midden Nederlanders, Denen, Duitsers, Zweden, Noren.

De Groot Germaanse gedachte, alle Germaanse volkeren in een Federatie doet veel meer recht aan onze bloedband.
Ieder zijn eigen zeggenschap, echter wel met een gemeenschappelijke stem binnen de internationale betrekkingen.

Bernhard
Tuesday, February 1st, 2011, 12:42 PM
Als je het realistisch bekijkt, is er een grotere kans op succes bij het streven naar Dietse eenheid dan Germaanse eenheid, waar jij de voorkeur aan geeft. Vlamingen en Nederlanders hebben nog in ieder geval de taal als gemeengoed waardoor de te overbruggen grens veel kleiner is dan die tussen Duitsland en Nederland, laat staan die tussen Nederland en de Noord-Germaanse volkeren. Dit is te zien aan peilingen in Nederland waaruit bleek dat een meerderheid (tweederde) van de ondervraagden een vereniging van Nederland en Vlaanderen wel ziet zitten. Dat de Noord-Fransen het concept niet begrijpen doet er niet toe; hun erbijnemen is ook niet het streven van de Dietse gedachte. De Vlamingen uit de franse Westhoek zijn natuurlijk meer dan welkom en daar zal het animo sowieso wel al redelijk aanwezig zijn, gezien de stijgende interesse in onderwijs in de nederlandse taal in die regio.
Persoonlijk ben ik voorstander van de groot-duitse gedachte die ook de nederlandstalige gebieden omvat - in mijn ogen zijn we nog steeds één volk - maar willen we in deze barre tijden ook maar enige vorm van germaanse eenheid bereiken, dan maakt de Dietse gedachte gewoon veel meer kans en dat is dan ook het ideaal waar ik mij allereerst op richt.

Old Winter
Tuesday, February 1st, 2011, 02:28 PM
Kijk eens naar Brussel, de Vlamingen en de Walen vechten tegen elkaar om Brussel te bemachtigen terwijl in de nabije toekomst de Vlamingen en de Walen een minderheid in hun eigen hoofdstad zullen zijn.

Ze vechten om welke taal er meer recht op heeft terwijl een derde groep hun hele hoofdstad jat, lekker slim, voordat je een huis aan de juiste eigenaar geeft moet je eerst de inbrekers eruit halen.

Schooneveld
Tuesday, February 1st, 2011, 02:44 PM
Is het geen luchtkasteel, de Dietsche gedachte, nu we het over de Volkscultus hebben?"Dietse" gedachte waarschijnlijk niet, maar voor de Groot-Nederlandse gedachte zijn veel Nederlanders wel te porren en Vlamingen wel te overtuigen. Economisch gezien worden we sterker, maar ook taalkundig en cultureel.


Vlamingen willen het niet, Noord Fransen snappen het niet en de meeste Nederlanders zitten er ook niet op te wachten.Quatsch! Bron?


Ik denk dat Dietsch absoluut niet in een Groot Germaanse gedachte past, het doet geen recht aan Noord Fransen, Vlamingen...laat staan aan ons Nederlanders. Erger nog, het doet geen recht aan noord/midden Nederlanders, Denen, Duitsers, Zweden, Noren.

De Groot Germaanse gedachte, alle Germaanse volkeren in een Federatie doet veel meer recht aan onze bloedband.
Ieder zijn eigen zeggenschap, echter wel met een gemeenschappelijke stem binnen de internationale betrekkingen.Hier zit het Nederlandse volk wel op te wachten volgens jou? Een Groot Germaans Rijk? In een land waar het woord "Germaans" de mensen al doet denken aan die nare man met dat kleine snorretje? Woon jij eigenlijk wel in Nederland? Snap je uberhaupt iets van dit land?

Met andere woorden; Varkens zullen eerder vliegen dan dat jouw "Groot Germaanse Rijk" er komt. Het "Groot Germaans Rijk" is megalomanische nationaal-socialistische drek! :thumbdow

GroeneWolf
Tuesday, February 1st, 2011, 03:17 PM
Kijk eens naar Brussel, de Vlamingen en de Walen vechten tegen elkaar om Brussel te bemachtigen terwijl in de nabije toekomst de Vlamingen en de Walen een minderheid in hun eigen hoofdstad zullen zijn.

Van wat ik heb begrepen gebruiken de Walen ze als een soort hulptroepen om Brussels te verfransen, omdat kennis van Frans aardig verbreid is N-Afrikaanse landen. Dat het natuurlijk om de lange termijn effect heeft dat ze alsnog verliezen doet voor hun er weinig aan toe.

Mjolnir
Friday, February 11th, 2011, 09:59 PM
"Dietse" gedachte waarschijnlijk niet, maar voor de Groot-Nederlandse gedachte zijn veel Nederlanders wel te porren en Vlamingen wel te overtuigen. Economisch gezien worden we sterker, maar ook taalkundig en cultureel.

Quatsch! Bron?

Hier zit het Nederlandse volk wel op te wachten volgens jou? Een Groot Germaans Rijk? In een land waar het woord "Germaans" de mensen al doet denken aan die nare man met dat kleine snorretje? Woon jij eigenlijk wel in Nederland? Snap je uberhaupt iets van dit land?

Met andere woorden; Varkens zullen eerder vliegen dan dat jouw "Groot Germaanse Rijk" er komt. Het "Groot Germaans Rijk" is megalomanische nationaal-socialistische drek! :thumbdow

Ik heb nooit gezegd dat de Groot Germaanse gedachte leeft bij het Nederlanse volk, helaas leeft dat niet....

De Dietsche gedachte leeft echter ook niet bij de Nederlanders (is nooit onderzoek naar gedaan voor zover ik weet, echter de moraal is "laat de Belgen lekker aanprutsen").

De Vlamingen staan niet negatief tegenover die Dietsche gedachte, echter we hebben niet zo gek lang geleden de Belgen hun eigen gang laten gaan. De Vlamingen en hun Waalse broeders wilden onafhankelijk zijn.
Waarom zouden we ze, na het fiasco van Belgie, betrekken bij ons succesvolle land?
Cultureel gezien zijn we schijnbaar verschillende entiteiten.

In Noord Frankrijk (ook een Dietsch deel), leeft de Dietsche gedachte uberhaupt niet, laat staan dat dat behoefte is aan een Groot Nederland.

De Groot Germaanse gedachte van mij is minder illusionair (gezien het Derde Rijk realiteit was en we al in het Heilige Roomse Rijk zaten met de Duitsers) dan jouw Dietsche gedachte.

De Republiek komt wellicht het dichts bij jouw gedachte over een Dietsland, echter...De Republiek is niet meer en als het aan jouw redenatie ligt komt deze nooit meer. Je verdedigt ons huidige rechtstelsel en vergeet het rechtstelsel van de Republiek of het recht wat aan De Republiek voorafging.
Rechtstelsels gaan 1 op 1 met een staatsvorm,zoals je wellicht (niet) weet.
Onze huidige Monarchie is er een naar Frans staatsmodel, geimporteerd via de Code Civil ( ons huidige rechtsysteem).

De Republiek had een rechtsysteem gebaseerd op het Duitse rechtsysteem, de monarchie van Napoleon en zijn broertje, dezelfde monarchie die we nu hebben, is gebaseerd op de Franse Code Civil en heeft helemaal niks te maken met onze oorsprong.

Anlef
Friday, February 11th, 2011, 10:47 PM
Ik voel als Saks meer verwantschap met de Saksen van Noord-Duitsland (en van Engeland) dan met het goede volk in Vlaanderen, Brabant en Limburg, en droom daarom ook niet van Dietsland als volksstaat. Wel moedig ik om praktische redenen een Nederlands-Vlaamse confederatie aan. Maar dat even terzijde.

Overigens, de woorden Diets en Dietsland zijn gewoon de Vlaamse tegenhangers van de Hollandse vormen Duits en Duitsland en de Duitse vormen Deutsch en Deutschland. Hollanders noemden hun eigen taal vroeger gewoon Duytsch.

Als we dan toch dromen van een toekomstig land, dan kunnen wij als Vlamingen, Nederlanders en Duitsers tezamen wellicht beter dromen van één verenigd Dietsland/Duitsland/Deutschland (en Dutchland voor de Engelsen ;)).

Oscardebest
Thursday, December 1st, 2011, 06:30 PM
Mijn utopie is de groot-germaanse gedachte. Desalniettemin ben ik ook liefhebber van de groot-dietse gedachte. Het is bij mij een soort tweede utopie. De cultuur van beide gebieden lijkt veel op elkaar, en ook economisch lijkt het mij een stap vooruit.