PDA

View Full Version : En kort præsentation af UlexUlex
Thursday, November 4th, 2004, 12:18 AM
En dansker skrev engang om Fædrelandet, hvorom mange talte mens kun få kunne sige, hvad det egentligt betød:

"Fædrelandet er en tanke. Jo mere det tænkes, desto større bliver det. Man kan også sige: Når det ikke længere tænkes, er det borte."

Disse ord er for mig den korteste og dog den klareste definition på Fædreland. Man kan fødes ind i det, man kan indtage eller generobre det, men man er intet, hvis man ikke har et stykke land, hvor man kan slå sin rod. At løsrive sig fra fra fædrelandstanken og blive kosmopolit, sådan som det efterhånden er blevet populært blandt de mennesker, der bekæmper folkenes ret til et fædreland, vil måske nok give en kortvarig frihed - fri for forpligtelser og dermed også for rettigheder - men det er den samme frihed, som et blad tager sig, når det frigør sig fra grenen. Uden rod i det livgivende element, som ens fædreland giver, vil man miste sin identitet og afgå ved en stille død.

Herfra mit fædreland, hvorfra min verden går, ser jeg, at stærke kræfter strider for at løsrive mig og mit folk fra vores jord. Jeg begræder det ikke, ligesom en sømand heller ikke kan begræde, at en storm truer med at sønderive hans skib. Jeg ser det som en naturlig kamp for overlevelse, og at kampen rækker udover mig selv til hele mit folk, tager jeg som en udfordring - den største udfordring noget menneske kan stilles overfor i sin levetid.

Jeg håber, at jeg sammen med jer herinde, kan bidrage til denne kamp med de midler, jeg har til rådighed. Måtte vores fælles arbejde blot kunne anspore en ny ungdom til at følge vores eksempel, mens de lærer af vores fejl, har vi taget det lille skridt i verdenshistorien, som skal være med sikre vort folks fortsatte eksistens.

Guest
Thursday, November 4th, 2004, 12:30 AM
Velkommen til TNP, Ulex! :)
Det glæder mig meget at du meldte dig ind her. Nu er vi så en skandinav, og, ikke mindst, i samme åndedrag en dansker mere, hehe. ;)
Jeg ser frem til at læse mere fra din hånd - dit indlæg ovenfor er i hvert fald herlig læsning! :beer-smil