PDA

View Full Version : De nordliga folkens tragediLoki
Sunday, September 19th, 2004, 04:16 PM
De nordliga folkens tragedi

av Richard McCulloch

Den nordliga rasen har förlorat den naturliga omgivning den behöver för att fortleva. Rasfrågan har aldrig varit så aktuell, ödesmättad och definitiv som nu, men ändå förnekar den rådande maktstrukturen rasfrågornas existens. Okunskapen om dessa frågor och den avsiktliga tystnaden kring dem är i sig självt en stor orsak, kanske den största orsaken, till nordfolkens utplåning. Först när de tvingats upp på den offentliga dagordningen, när de inte längre kan undertryckas och censureras, avgörs frågan om nordfolkens räddning och ”mångkulturens” fall.
Denna essä skrevs våren 2002 för en i första hand svensk publik.