PDA

View Full Version : Norsk slagmark er millionbutikkSlå ring om Norge
Monday, March 27th, 2006, 09:47 AM
Norsk slagmark er millionbutikk

Source (http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1259583.ece)

Stadig flere utenlandske soldater kommer til Norge for å øve. Det de lærer i snø, is og kulde, kommer godt med i ørken og varme i verdens urolige hjørner.

Nordnorsk klima og natur er utfordrende for både landstridskrefter, marine og luftforsvar.

http://cache.aftenposten.no/multimedia/archive/00383/NATO__VELSE_M69Mill_383014h.jpg
FOTO: STEIN J. BJØRGE

Øvelse Cold Response lever opp til sitt navn.
Her er det ingen begrensning på kulde, vind og snø for de utenlandske soldatene.
Ca. 2000 svenske soldater deltok under årets vinterøvelse i Nord-Norge.
De høstet svært god erfaring og kommer gjerne tilbake.

Kirurger fra Norge, Serbia Montenegro og Storbritannia øver på krigskirurgi i feltsykehuset på Setermoen. En gris er bedøvet og skutt for å gi kirurgene realistisk trening.

Fakta

Utenlandske soldater får grunnleggende vintertrening i Norge. Man lærer å gå på ski, om snøhuler, isklatring, å overleve i kulde og mye annet.

Norske offiserer er med på å utdanne utenlandske instruktører. Norge regnes som et foregangsland for vinterkrig.

Forsvaret har Alliert Treningssenter Sør på Voss og Alliert Treningssenter Nord i Harstad. Tidligere militærleirer er tatt i bruk.

Utenlandske soldater øver også på Terningmoen ved Elverum, på Porsangmoen i Finnmarog ved flere av fly- og marinebasene.

Spesialstyrker fra flere nasjoner trener i Ramsund sammen med norske marinejegere. Også i Finnmark og på Rena trener spesialstyrker.

Under øvelse Cold Response som nå avsluttes i Nord-Norge deltok 10 000 soldater fra elleve nasjoner i sjø, luft og landstyrker.

På Cold Response deltok foruten Norge - Sveits, Latvia, Frankrike, USA, Storbritannia, Spania, Nederland, Danmark, Finland og Sverige. Flere andre nasjoner hadde mindre enheter eller var observatører.
Tidligere kom amerikanske og kanadiske soldater til Norge hver vinter. De øvde på forsvar av Nord-Norge og på sine øremerkede stillinger i NATOs plan for å forsvare Europa.

Nå er invasjonstrusselen over. I stedet er Norge gradvis blitt en øvingsarena der en rekke land utdanner sine soldater til internasjonale operasjoner. Mange som jobber for NATO eller FN i Afghanistan og Irak, har fått mye av sin militære ballast under trening i iskalde strøk helt nord i Norge.

Generalene tenker som Frank Sinatra synger: If I can make it there, I'll make it anywhere - Klarer jeg det der, klarer jeg det overalt.

Rett arena.
Norges fjorder, vidder og fjell skaper de rette arenaer for øvelse. Når kuldegradene raser, får man bare én sjanse. Er en hånd frosset, fører det til andre konsekvenser enn om det samme skjer i en simulator i Texas.

Soldatene kommer på senhøsten, trener på alt fra skigåing, via snøscooter til isklatring og generell overlevelse. Som regel avsluttes vinterens opphold med at avdelingen deltar i de tradisjonelle militærøvelsene i Nord-Norge i mars/april.

Mens soldatene på land får bryne seg på bratte fjell og isende kuldegrader, får marinen teste sine kunnskaper i trange fjorder og en tøff kyst. Luftforsvaret finner utfordringer med taktisk trening mellom fjell, vidder og fjorder.

For mange av de utenlandske soldatene er det nytt å øve midt i et sivilt samfunn. De fleste har sin trening fra militære skytefelt, men i Norge må soldatene lære seg å omgås grunneiere, skolebusser og fiskegarn.

Tradisjon.
For snart 40 år siden kom de første britiske soldatene til Voss for å trene under vinterforhold. Siden har aktiviteten bare økt. Denne vinteren har det vært flere utenlandske enn norske soldater i Finnmark. Garnisonen Porsanger har fått nytt liv etter at 650 briter flyttet inn. I Åsegarden leir ved Harstad har nærmere 1000 soldater fra England oppholdt seg i vinter, på Voss har over 500 nederlendere trent. Også på Terningmoen ved Elverum, i Rena leir og i Indre Troms har hærsoldater trent. Ved flere flystasjoner har utenlandske helikoptre og jagerflymannskaper fått øve seg under vinterlige forhold. Marinebasene langs kysten har hatt hyppige besøk av utenlandske fartøyer.

Store penger.
Grovt regnet legger utenlandske avdelinger igjen flere hundre millioner kroner i Norge hver vinter. Man leier hele hoteller, betaler havneavgift, leier militære treningssentre og skytebaner, kjøper drivstoff og proviant og mye annet. I tillegg legger hver enkelt soldat igjen store summer i de lokale kioskene og nærbutikkene, alt fra øl til telefonkort.

Både i Voss og i Harstad er det etablert allierte treningssentre. Her er det norske offiserer som legger forholdene til rette for utenlandske soldater.

Ulike øvingsscenarier.
- Stadig nye partnere vil øve her. De vil både trene for seg selv og sammen med andre nasjoner, sier generalmajor Kjell Grandhagen som er sjef for Hærens styrker. Han ser store fordeler i at nasjoner som Norge skal opptre sammen med i utlandet, øver med norske styrker her hjemme. Man lærer av hverandre, og det etableres standarder som er nyttige når det blir alvor.

Ved flere anledninger har også russiske militære vært i Norge, både i redningsøvelser og i forberedelser til fredsbevarende innsats. Grandhagen mener det er uproblematisk at russerne snart deltar i vinterøvelser på norsk jord.

Bekjempe terror.
Dagens øvingsscenarier går ut på å bekjempe terrorister samt såkalt asymmetrisk krigføring. Øvelse Cold Response gikk ut på å trene på hvordan man med FN-mandat kan gå inn i et land som er i ferd med å rive seg selv i filler. Man trener på fredsopprettende operasjoner, men også på å håndtere en katastrofesituasjon der man må ta vare på flyktninger, fordele matvarer og løse kulturelle konflikter.

- Å trene i Norge gir god øvelse i lederskap og bruk av sunn fornuft, sier oberstløytnant Lars Sundnes. Han er sjef for Alliert Treningssenter Nord i Harstad. - Naturen kan være ubarmhjertig og stiller krav til hver enkelt soldat om at alt må gjøres riktig.

Sundnes ser også en stor gevinst i at norske soldater trener sammen med sine utenlandske kolleger. Man lærer av hverandre og kan forbedre teknikker og materiell etter å ha sammenlignet.

Både Sundnes og hans kollega Oddmund Nygård ved treningssenteret på Voss er imponert over samspillet mellom utenlandske avdelinger og de norske lokalsamfunnene. - Det er svært få miljøskader og disiplinærproblemer, sier Sundnes.

Trener krigskirurgi
Kirurger fra mange land er innkalt på repetisjonsøvelse og møtes i feltsykehuset på Setermoen for å øve seg på krigskirurgi.

Under overvåking av veterinærer blir griser bedøvet og skutt. Ambulanser rykker ut med førstehjelp og hurtig transport til sykehus. Der overtar anestesileger, spesialsykepleiere og kirurger.

Rundt operasjonsbordet er stemningen alvorlig og konsentrert. Spesialister fra Storbritannia, Serbia Montenegro og Norge kommuniserer på engelsk, jobber rutinemessig og gjør sitt ytterste for å redde livet på "pasienten".

- Dette er viktig trening, sier major Toralf Karlsen, til daglig kirurg og urolog på Kristiansund sykehus. Alle som skal bli spesialister innen kirurgi, må gjennom en slik trening på en skutt gris. Også utenlandske kirurger kommer til Norge for å få trening.

- For leger som deltar med militære styrker internasjonalt, er det svært viktig å ha kunnskap om behandling av skuddskader, sier han.

Realistisk.
I mange år har man øvd krigskirurgi på denne måten i Norge.

Kirurgene mener treningen er svært realistisk.

- Man kan ikke øve bare på dukker. Her er blodtrykk og lungefunksjon som må opprettholdes. Grisens anatomi er også svært lik menneskets, sier kirurg Toralf Karlsen.

- Kunnskapen om å redde mennesker med skuddskader, er dessverre svært aktuell, sier veterinær og oberstløytnant Øystein Os i Forsvarets Sanitet.

Han er også ansvarlig for at grisene ikke skal lide, og er nøye med at alle som deltar, følger strenge etiske retningslinjer.