PDA

View Full Version : VigridSlå ring om Norge
Friday, March 24th, 2006, 04:41 PM
VIGRID . http://vigrid.net/

http://vigrid.net/Bilder%20til%20artikler/Rune.jpg

Vigrid's to grunnprinsipper

Alle grupperinger, organisasjoner, religioner, samfunn eller andre fellesskap mellom folk baserer seg på visse grunnleggende verdier eller visse grunnleggende forutsetninger som livssyn, organisasjonsform eller lignende.

Slik er det også for Vigrid sin del. Og slike grunnleggende forutsetninger er det svært viktig at de som er med i et samfunn eller en organisasjon er kjent med. Både fordi det holder folk med ulike grunnsyn fra å bli med og for at de som er innenfor i varmen kan fungere sammen og utvikle samfunnet eller gruppen uten å kaste bort tiden med å føre evige debatter om interne forhold.

Vigrid er basert på to slike grunnleggende forutsetninger. På førstesiden av nettsiden har vi presentert målsettingen vår for å tiltrekke oss dem som vil være med samtidig som de som er uenige holdes unna. Den lyder slik:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Grunnleggende forutsetning nr. 1 går på samfunnet vi vil bygge og kan formuleres omtrent slik:

Vigrid er et nettverksbasert samfunn hvor den formelle struktur til enhver tid er lik den uformelle struktur som til enhver tid samsvarer med de mest moderne muligheter til nettverksbasert kommunikasjon.

Altså:

Formell struktur = Uformell struktur = Nettverk

Dette gjør Vigrid til det første samfunnet som helt konsekvent frigjør seg fra hierarkiske strukturer som kun har til hensikt å gjøre dem som har makten mektigere eller sikre små maktklikker privilegier. Slikt eksisterer ikke i Vigrid.

Vigrid er det mest radikale og nyskapende eksperimentet innenfor organisasjons- og samfunnsutvikling som i moderne tid har blitt etablert i Norge. Muligens i noe annet land også.

Vi i Vigrid er stolte av den rollen universets skaper (Odin) har tildelt oss i kampen for å modernisere vår samfunnsstruktur slik at de fascistisk-inspirerte hierarkiene som fører til at høyreekstreme krefter får fritt spillerom til å bygge diktaturene sine endelig kan bekjempes effektivt.

Fremveksten av et slikt høyreekstremt fascistisk diktatur under rammestyring av den internasjonale jødedommen ser vi i Norge i dag hvor makteliten avvæpner folket og innskrenker folkets rettigheter og friheter fortløpende og i stadig stigende tempo. Ordet høyreekstremt viser til den hierarkiske autoritære styringsformen hvor stadig mer makt samles i toppen av hierarkiet på stadig færre hender.

Dagens politiske partier fremstår mer og mer tydelig som fraksjoner i et politisk korrekt parti til fremme for den internasjonale jødedommens maktinteresser.

Det samme skjer i alle deler av verden hvor den internasjonale jødedommen har manøvrert seg og sine lakeier i styringsposisjon på bekostning av den innfødte befolkningen som behandles som slaver og etterhvert skiftes ut med andre folkeslag eller bastardiseres eller direkte utryddes gjennom krig og okkupasjon. Målsettingen er å minske eller helt å fjerne muligheten for at folkene kan organisere seg til motstand mot makteliten på tradisjonelt vis.

Vigrid's praktiske mål er derfor i første omgang å gjenopprette demokratiet i Norge slik at vi styres av folket og for folket og at det er det norske folks interesser som skal ivaretas av de folkevalgte. Utviklingen til nettverksdemokratiet vil deretter skje gradvis og i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk lov.

http://www.vigrid.net/Bilder%20til%20artikler/Seremonier/seremoni060318/Daap1.jpg

Den andre grunnleggende forutsetningen Vigrid baserer seg på,
er sammenhengen mellom flere forskjellige elementer som vi er overbeviste om må være i samsvar med hverandre for at et folk skal kunne utvikle seg positivt:

Begrepene folk, kultur, moral og religiøse holdninger og tro er uløselig knyttet til og henger sammen med hverandre gjennom folkets utvikling over titusener av år.

Altså:

Folk = Kultur = Moral = Religiøs tro

Man kan med andre ord ikke ta en religion fra et folk og overføre gjennom maktmisbruk, trusler og hjernemanipulering på et annet folk uten at det mottagende folket forkvakles. En slik hjernevasking vil folket når som helst under gunstige forhold for det hive av seg og søke tilbake til sine egne åndelige røtter.

Verden er full av eksempler på akkurat det og i dag er den prosessen satt i gang i Norge og har gjennom Vigrid's utrettelige og oppofrende kamp fått et slikt moment at den internasjonale makteliten (den internasjonale jødedommen) har gitt ordre om at gjenoppvekkelsen av alle europeiske folk skal slås ned med all den makt den moderne statsmakten rår over.

Også i Norge hvor vi i Vigrid i disse dager får føle på kroppen hva det betyr i praksis. Nå har vi vært forfulgt helt fra oppstarten så det eneste nye er faktisk at statens voldsapparat med PeST i spissen fant situasjonen så alvorlig at de måtte kunngjøre at Vigrid skulle knuses. Den flereårige skitne stille krigen gikk dermed over i en mer åpen og offisiell fase. Slik den tidligere har gjort i andre land som har opplevd gjenfødelsen tidligere enn her i Norge.

Vi som er Vigridere og renset i Odins navn mellom ild og is og fått retten til å smykke oss med tittelen menneske (ske = skiri = rense) er i frontlinjen i denne kulturelle, moralske og religiøse frigjøringskampen for å sikre at også vi som er av nordisk ætt skal ha rett til å utvikle oss i henhold til vår egen historiske bakgrunn i våre egne historiske landområder.

Er du enig med oss i vår målsetting og hva vi grunnleggende sett kjemper for er du velkommen til å være med oss og bli renset mellom ild og is du også. Men husk at det vil bli tøft; for det å bli en Vigrider er å leve livet slik det er i virkeligheten.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!

http://forums.skadi.net/showthread.php?t=51213

bonniemarino
Friday, August 11th, 2006, 04:41 PM
Vigrid har flere positive standpunkter. Men ytringer til fordel for demokrati og at folket skal styre landet blir helt feil. Da er de inne på helt feil banehalvdel. Demokrati er en mislykket politisk vei. I tillegg fokuseres det hele tiden negativt på høyreekstremisme og fascisme, akkurat som SV og AP gjør.

Et nei til hierarkier er også borte i natta. Vigrid vil ikke ha hierarkier i samfunnet, dette høres veldig marxistisk ut og det er det alle til venstre for partiet høyre i norsk politikk jobber for. Dette er sinnsykdom. I naturen er det hierarkier og det skal vi ha. Kommer ikke unna dette. Det styrende hierarkiet må selvfølgelig stå til ansvar for sin ledelse og straffes hardt hvis noen viker fra de overordnede målene som er : hva er godt for folket er godt.

Ser ikke at vigrid er klar for den prosessen som må til for å redde norge.