PDA

View Full Version : ForvaringSlå ring om Norge
Sunday, March 12th, 2006, 02:09 AM
Forvaring

Forvaring er en særreaksjon som kan tas i bruk ved alvorlige forbrytelser og det er fare for gjentakelse.

Forvaring skal gis et annet innhold enn ordinær fengselsstraff. Målet er å få forvaringsdømte til å endre atferd og dyktiggjøre vedkommende til et liv utenfor fengsel.

Den eneste reaksjonen som er tidsubestemt, men retten skal likevel fastsette en tidsramme for forvaringen.

Ved prøveløslatelse fra forvaring kan man sette omfattende vilkår, som oppfølging av friomsorg, bestemmelser om oppholdssted, arbeidssted, utdanning og alkoholforbud.

En forvaringsfange kan bli sittende inne resten av livet. Forvaring åpner altså for betydelig lengre sikring enn livsvarig.


.