PDA

View Full Version : Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homiliebokaBlutwölfin
Wednesday, February 22nd, 2006, 04:42 PM
Den islandske homilieboka, Stockholm perg. 15 4to i Kungliga Biblioteket, ble utgitt i 1993 som nr. 3 i serien Íslenzk handrit: Series in quarto av Andrea de Leeuw van Weenen under tittelen: The Icelandic Homily Book: Perg. 15 4° in the Royal Library, Stockholm. Ved en inkurie er de islandske runeinnskriftene som hun fant i håndskriftet i 1974 og drøftet i utgaven på s. 26, ennå ikke blitt omtalt i Nytt om runer.

Den islandske homilieboka fra ca. år 1200 er innbundet i et selskinnsomslag, som måler ca. 23 × 50 cm. Baksida av omslaget fortsetter med en klaff med buet avslutning, og denne lukker om åpningen og dekker over høyre halvdelen av forsida. Runer, bokstaver og tegn er risset inn på forsida, baksida og klaffen. Rissene skjærer ofte bare gjennom selskinnshårene og går ikke alltid helt ned til skinnet. Siden mye av håret nå er falt av, er de fleste av tegnene usikkert lest.

http://ariadne.uio.no/runenews/nor_2002/figures/isl-hom-A.gif

Dokumentasjonen i utgaven fra 1993 er en skjematisk skisse. Avtegningen her, med omslaget orientert etter skrifttegnene, dvs. med klaffen øverst, gir et mer nøyaktig inntrykk.

På klaffen leser man: ???muns?. På baksida er en pil med tredobbelt skåret pilespiss risset inn, og litt nedenfor og til høyre latinske (gotiske?) bokstaver, muligens "nøa" eller "moa". På forsida finner man i ei linje øverst: ??k rÐ. I ei linje nederst, dekket av klaffen når boka er lukket, står: rto^r fut. Mellom disse linjene finnes en del andre mer ubestemmelige riss.

Det er nesten umulig å få noen mening ut av dette. Det kan hende at den øverste linja på forsida og linja på klaffen hører sammen og inneholder f.eks. navnet Sigurðr Ásmundsson eller Sigurðr Sæmundsson.

http://ariadne.uio.no/runenews/nor_2002/figures/isl-hom-B.gif


Källa (http://ariadne.uio.no/runenews/nor_2002/icel01jk.htm)