PDA

View Full Version : citaat over negersAragorn
Sunday, August 14th, 2005, 09:32 PM
om dan een aanvang te maken, zoo zeg ik, dat de inboorlingen of negros zoo als ik haar voortaan sal noemen, en negers, swarten, alle en geene uytgesonderd voor een schelmachtigen en bedriegelyken aart syn, op wien men zig zelden verlaten mag laten. Zy en zullen geen gelegentheid om een Europeaan, ja om mekander te bedriegen laten voorbij gaa.

-Willem Bosman-
opperkoopman van de west-indische compagnie in zijn: nauwkeurige beschryving van de Guinese goud, tand en slave kust (1704).;)