PDA

View Full Version : 1 op de 3 huwelijken heeft buitenlands tintjeAragorn
Wednesday, June 1st, 2005, 03:37 PM
jaarlijks worden er 86.000 huwelijken gesloten. Bij 26.000 huwelijken is minstens 1 allochtone partner betrokken. Bij 15.000 huwelijken is sprake van een gemengd huwelijk, in die zin dat het gaat om een huwelijk tussen een allochtoon en een autochtoon. In veel gevallen betreft het mensen met een Nederlands-Indische of een Duitse achtergrond. Bij de 11.ooo huwelijken tussen twee allochtonen gaat het vaak om huwelijksmigratie. Veel in Nederland wonende allochtonen trouwen met een partner uit het land van herkomst. Op 1 januari 2002 woonden er 1,6 miljoen niet-westerse en 1,4 miljoen westerse allochtonen in Nederland. in verhouding tot het totale inwonertal van 16,1 miljoen betekent dit bijna 1 op de 5 inwoners van Nederland een buitenlandse achtergrond heeft. Het aantal allochtonen is de laaste jaren flink toegenomen. Tussen 1997 en 2002 groeiden hun aantal met 411.000 en de totale bevolking met 538.000. Allochtonen hebben dus driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening genomen. Vooral het aantal niet-westerse allochtonen groeide sterk (met 337.000). Het aantal allochtonen groeide zowel door immigratie(de eerste generatie nam toe met 236.00)als doordat allochtonen van de eerste generatie in Nederland kinderen krijgen(de tweede generatie nam toe met 174.000). De groei van het aantal allochtonen heeft invloed op de huwelijksmarkt. In de periode 1997-2001 zijn gemiddeld 86.000 huwelijken per jaar gesloten. Bij 26.000 huwelijken was minstens 1 van de partners allochtoon. Bijna 1 op de 3 huwelijken heeft dus een buitenlands tintje. Bij 18.ooo huwelijken was 1 of waren beiden parners in het buitenland geboren. Bij 10.000 huwelijken was 1 van de partners een tweede generatie allochtoon, dus in Nederland geboren. Deze aantallen tellen op tot meer dan het aantal van 26.000 omdat er een overlap is, namelijk 2000 eerste generatie allochtonen die trouwden met een tweede generatie allochtonen.


Bron: Demos, een uitgave van het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut, jaargang 19, augustus 2003