PDA

View Full Version : Nederland is te linksFiuv
Friday, May 27th, 2005, 10:17 PM
[/url]Hoe verder men naar het Noorden der Nederlanden gaat hoe linkser de mensen worden.
Het gaat mij hier niet om de aard van volgende webstek maar om de mensen begrip bij te brengen over welke politieke overtuiging zij eigenlijk hebben.
Al te vaak kom ik in uiterst rechtse middens mensen tegen die gewoonweg communist zijn maar dat niet beseffen.

laat het nu voor eens en altijd duidelijk worden

[url="http://www.sturman.net/quiz/politiek/"]http://www.sturman.net/quiz/politiek (http://www.sturman.net/quiz/politiek)

klik hier boven voor een politieke persoonlijkheids test
(http://www.sturman.net/quiz/politiek)

Aistulf
Saturday, May 28th, 2005, 11:29 AM
Die test heb ik bij The Phora Dietschland (http://www.phora.org/forum/forumdisplay.php?f=325) al afgelegd, in deze draad (http://www.phora.org/forum/showthread.php?t=10086). Ik was er niet echt van onder de indruk.

Wat versta jij onder "rechts"? Ik geef niet om "links" of "rechts", dat zijn oude socio-economische politieke begrippen die afstammen uit de jaren 1950-1970 toen we nog geen - of amper - last hadden van etnisch niet-Europe´de immigranten.

Trouwens, wat is er op zich zo slecht aan "links"? Het socialistisch gedachtengoed is op zicht niet zo heel erg slecht.

Fiuv
Sunday, May 29th, 2005, 04:31 PM
Rechts:


pleiten voor meer zelfredzaamheid, meer verlangen van de mensen (en dat zij het beste uit zichzelf halen.)
het herstel van de "traditionele" gemeenschap, die dan per definitie als autochtoon wordt gezien.
Rechts is voor vrijheid van meningsuiting, handelen en persoonlijke vrijheid.
Gesloten grenzen (behoud van onze nationale identiteit) overtuigd van de ONGELIJKHEID van mensen.
Mensen hebben het goede in zich, maar zijn geneigd tot het kwade. Ze zijn kwetsbaar en afhankelijk. Daarom zijn er sterke ordenende instituties nodig, van het gezin via de kerk tot de staat, die een vreedzaam samenleven mogelijk maken.
Streven naar handhaven van, of terugkeer naar oorspronkelijke normen en waarden, zoals:

Tonen van respect voor ouderen en gezag.
Liefhebben van vaderland.

Wantrouwen ten aanzien van overheidsingrijpen.
Aanhouden van particulier initiatief om welvaart en welzijn te bereiken.

Ganzfeld
Monday, May 30th, 2005, 10:55 AM
Rechts:pleiten voor meer zelfredzaamheid, meer verlangen van de mensen (en dat zij het beste uit zichzelf halen.)
het herstel van de "traditionele" gemeenschap, die dan per definitie als autochtoon wordt gezien.
Rechts is voor vrijheid van meningsuiting, handelen en persoonlijke vrijheid.
Gesloten grenzen (behoud van onze nationale identiteit) overtuigd van de ONGELIJKHEID van mensen.
Mensen hebben het goede in zich, maar zijn geneigd tot het kwade. Ze zijn kwetsbaar en afhankelijk. Daarom zijn er sterke ordenende instituties nodig, van het gezin via de kerk tot de staat, die een vreedzaam samenleven mogelijk maken.
Streven naar handhaven van, of terugkeer naar oorspronkelijke normen en waarden, zoals:

Tonen van respect voor ouderen en gezag.
Liefhebben van vaderland.

Wantrouwen ten aanzien van overheidsingrijpen.
Aanhouden van particulier initiatief om welvaart en welzijn te bereiken.

Dit bovenstaande is een aardige (niet uitputtende) beschrijving van wat er in ons sociaal-democratische stelsel als rechts beschouwd wordt. Toch zou ik er wat kanttekeningen bij willen plaatsen.

Allereerst is links-recht m.i. een archaische zwart-wit verhouding welke nog uit de tijd van de 'verlichte' Franse Revolutie stamt. Met de (revolutionaire) progressieven aan de linker kant en de conservatieve koningsgezinden aan de rechter kant in het parlement. De progressieven voor macht in de handen van het volk (dewelke toen in handen van de elite was) en de conservatieven voor macht bij de (intellectuele, adellijke en/of kapitaalkrachtige) elite. Dit roept natuurlijk de vraag op wat links en rechts als definitie inhouden als de vroegere linksen de regerende macht zijn en de rechtsen oppositie vormen. Zijn rechtsen dan opeens de progressieven, aangezien zij naar verandering van het te voeren beleid streven? Daarom alleen al vind ik de tweedeling links en rechts prima voor de geschiedenisboekjes over de Franse Revolutie, maar om ons huidige regeringsstelsel te beschrijven een farce.

Ten tweede blijkt uit je antwoord over waar rechts voor staat dat dit rechts niet altijd een uniform gedachtegoed omhelst. (Denk maar aan rechtse liberalen tegenover conservatieven.) De ene is voor een nachtwakersstaat(waarin overheidsingrijpen wordt gewantrouwd) en de andere weer voor een sterk autoritair overheidsapparaat. Dit toont derhalve aan een te simpele en verouderde tweedeling te zijn.

Beide punten, links en rechts, hebben wel wat. Het stelsel is echter niet meer dan een oudbakken polarisatie van het gezond verstand die het vrije denken belemmert. Wat is er bijvoorbeeld mis mee de staat goed voor haar burgers te laten zorgen (uiteraard met de nodige borgstellingen) en tegelijkertijd hard op te laten treden tegen ongewenste volkselementen?

Fiuv
Monday, May 30th, 2005, 05:39 PM
Beide punten, links en rechts, hebben wel wat.
Dat wil ik tegenspreken voor mij zijn alle linkse politieke stellingen per definitie verkeerd.

Ganzfeld
Monday, May 30th, 2005, 06:20 PM
Dat wil ik tegenspreken voor mij zijn alle linkse politieke stellingen per definitie verkeerd.
Onder Germaanse cultuur -wat dit forum zich ten doelgesteld heeft te behouden- kan men ook eerbied voor de natuur, solidariteit (met haar stamgenoten) en democratie (denk maar eens aan de zgn. Althings in IJsland) verstaan. Naar de huidige maatschappelijke consensus klassiek linkse punten. Dienen ze daarom simpelweg verworpen te worden?

Naar mijn mening niet. Probeer daarentegen het links-rechts keurslijf wat men zich o.a. door de media aangemeten krijgt af te schudden en op politiek gebied over te nemen wat jij als positief ervaart.

Fiuv
Wednesday, June 1st, 2005, 04:36 PM
kan men ook eerbied voor de natuur, solidariteit
Eerbied voor de natuur is volgens u een links thema , daar zullen de mensen van Groen-Rechts het niet mee eens zijn.

Solidariteit laat mij niet lachen ik ben alleen op deze wereld , niemand is er solidair met mij dus zal mijn solidariteit met anderen beperkt blijven.

Fiuv
Friday, June 24th, 2005, 12:07 AM
dat dit rechts niet altijd een uniform gedachtegoed omhelst. (Denk maar aan rechtse liberalen tegenover conservatieven.) De ene is voor een nachtwakersstaat(waarin overheidsingrijpen wordt gewantrouwd) en de andere weer voor een sterk autoritair overheidsapparaat. Dit toont derhalve aan een te simpele en verouderde tweedeling te zijn.


Rechtse partijen vrezen dat de vrijheid van mensen in gevaar komt als de overheid zich teveel met sociaal economische zaken bemoeit.
Dat kan beter aan de mensen zelf en aan de markt worden overgelaten.