PDA

View Full Version : Vlaamse Kwestieskeltic_stijn
Tuesday, March 29th, 2005, 05:40 PM
http://home.online.no/~vlaenen/vlaamse_kwesties/kwst.html

Aragorn
Wednesday, March 30th, 2005, 10:03 AM
Zeer waardevolle en interessante gegevens. Is het niet typerend, dat als het gaat om de territoriale conflicten tussen Vlaanderen en Wallonie eigenlijk allemaal oorspronkelijke Vlaamse gebiedsdelen zijn. Vlaanderen bezit geen oorspronkelijk Waals gebied die het VerNederlandst heeft, dit in tegenstelling tot de Walen. Dit is een groot verschil in karakter en eigenschap tussen beide volkeren. De Germaanse Vlaming, die aan zijn geboortegrond gebonden is laat zich liever verFransen dan vertrekken, de raskundige,met gedeeltelijke Germaanse, maar veelal Keltische(en naar mijn inziens ook veel Spaanse) bloed is imperialistisch met zijn honger naar vreemde grond.
De Dietse volksstaat zal er op een dag komen, omdat het onrecht dat het Dietse volksdeel van het Germaanse volk is aangedaan niet langer getollereerd mag en kan worden.
Een Dietse volkstaat zonder Brussel als hoofdstad is als een auto zonder wielen. Brussel heeft voor mij als Dietser de betekenis wat Jeruzalem is voor de Joden. Ondeelbaar en ongedeeld. Dietsland is pas Dietsland als alle geroofde gebiedsdelen door onze erfvijand zijn teruggegeven, en aangezien Frankrijk dat nooit vrijwillig zal doen, kan dit slechts gebeuren door middel van oorlog. Ik ben ook wel realistisch, er zijn eerst andere problemen dat aangepakt moeten worden, maar de discussie van herziende grenzen blijf altijd open.

Aistulf
Wednesday, March 30th, 2005, 11:33 AM
Walen terug naar Wales! ;)

keltic_stijn
Wednesday, March 30th, 2005, 12:26 PM
Walen terug naar Wales! ;)
Komen die "retards" nu echt van Wales ? 'K vind het maar iets raar hoor ;) (op zijn minst verdacht)
Kan mij daar iemand iets meer over vertellen aub ?

Waarnemer
Wednesday, March 30th, 2005, 01:56 PM
Walen, wales enz... zijn germaanse benamingen voor vreemdelingen.

Chlodovech
Wednesday, March 30th, 2005, 04:15 PM
Zeker, zeker.

Alle gebieden ten Zuidwesten van Oost-Duinkerken, die hun culturele ontwikkeling aan Vlaanderen te danken hebben, keren op een dag naar een Vlaamse politieke eenheid terug.

In chaotische, onvoorstelbaar onvoorspelbare tijden kan dat met geweld - mogelijk - maar het komt er vooral op aan de lokalen hun Vlaams identiteitsbesef en ontroofde roots terug te geven - wat diepe infiltratie in alle maatschappelijke geledingen vereist, en het stimuleren van de gelijkgestemden in Frans-Vlaanderen.

Met andere woorden: de tendens van de taalgrens die - als ze verschuift, het Noorden zoekt, ombuigen.

Aragorn
Wednesday, March 30th, 2005, 07:57 PM
Het uiteindelijke doel voor iedere Vlaams-bewuste en groot-Nederlandse nationalisten, kort samengevat de Dietser, is terug te eisen wat ons volk recht-matig toebehoort. Dit houdt ondermeer in dat allereerst naar een eenheid moet worden gestreefd tussen Nederlanders en Vlamingen, en dan niet alleen in politieke zin. De gestreefde eenheid moet in de allereerste plaats vinden door Nederlanders en Vlamingen bewust te maken van hun gemeenschappelijke afkomst, edintiteit, geschiedenis en cultuur. Ik erger me dood aan de tendens alsof wij twee verschillende volkeren zouden zijn. De geroofde gebiedsdelen kunnen naar mijn inziens alleen worden herwonnen door middel van oorlog. Om de Dietse claims te rechtvaardigen ben ik vurige voorstander van Nederlands-Vlaamse migratie naar de grensgebieden, ter versterking van het Nederlands-talige element, en dan vooral naar de West-Hoek, Komen-Waasten, Edingen, de Jeker vallei, Brussel, maar zeker ook naar Waterloo, Wezet, Aubel, Moresnet. We moeten eraan toe werken dat in deze gebieden een Nederlands-talige meerderheid ontstaat die gestand is tegen het ver-Fransingsproces;wat de Walen kunnen, moeten wij, als Germanen zeer zeker kunnen. Eenoorlog tegen Frankrijk is gerechtvaardigd, daar deze imperialistische staat ontelbare vreemde grond geroofd heeft. Dietsland kan, in een coalitie met het Duitse vierde rijk, met Padania en Catalonie een oorlog weldegelijk winnen. De Dietse volksstaat gebaseerd op de huidige taalgrens is daarom ook niet alleen verwerpelijk maar tevens politieke onzin. Naar mijn inziens dient Frankrijk gebiedsafstand te doen van Frans-Vlaanderen in de ruime zin; tot aan de Somme dus, Elzas-Lotharingen, Belfort en Longwy aan Duitsland, Padania dat Nice, Monaco en Savoye herkrijgt, Catalonie dat met Andorra en Roussilion wordt herenigd en onafhankelijkheid voor Corsica, Bretagne, Baskenland, Langue de oc, en eventueel ook Normandie en Bourgondie dat als een bufferstaat kan dienen tussen Duitsland en het resterende Frankrijk. Door deze enorme gebiedsverlies zal Frankrijk millitair, politiek en economisch enorm worden verzwakt en het is nog maar de vraag of Frankrijk deze klap ooit te boven kan komen. Natuurlijk is Frans-Vlaanderen vnl. Frans-talig, maar dit probleem is op te lossen door massale migratie van Nederlandstaligen ,de uitwijzing van radicale Frans-gezinden en nationalisten en de overplaatsing van Frans-taligen naar noord-Nederlandse gebieden voor assimilatie.De herwonnen gebieden moeten een duidelijk Diets karakter krijgen, cultureel en etnografisch. Ik zelf beplijt ervoor dat in Abbegem een herdenkingsmonument wordt opgericht voor Joris van Severen. Dietsland is nu nog een utopie, een fantasie of slechts een hersenspinsel, maar zolang nationaal bewuste Nederlanders en Vlamingen erin geloven, en deze idealen ook uitdragen aan hun kinderen en actief een bijdrage leveren voor onze strijd, dan is Dietsland nog niet verloren, dan is er nog hoop dat er op een dag weer Nederlands wordt gesproken in het ganse Dietse rijk, in elke stad, dorp en gehucht.

executiona9
Wednesday, March 30th, 2005, 08:27 PM
Zeer waardevolle en interessante gegevens. Is het niet typerend, dat als het gaat om de territoriale conflicten tussen Vlaanderen en Wallonie eigenlijk allemaal oorspronkelijke Vlaamse gebiedsdelen zijn. Vlaanderen bezit geen oorspronkelijk Waals gebied die het VerNederlandst heeft, dit in tegenstelling tot de Walen. Dit is een groot verschil in karakter en eigenschap tussen beide volkeren. De Germaanse Vlaming, die aan zijn geboortegrond gebonden is laat zich liever verFransen dan vertrekken, de raskundige,met gedeeltelijke Germaanse, maar veelal Keltische(en naar mijn inziens ook veel Spaanse) bloed is imperialistisch met zijn honger naar vreemde grond.
De Dietse volksstaat zal er op een dag komen, omdat het onrecht dat het Dietse volksdeel van het Germaanse volk is aangedaan niet langer getollereerd mag en kan worden.
Een Dietse volkstaat zonder Brussel als hoofdstad is als een auto zonder wielen. Brussel heeft voor mij als Dietser de betekenis wat Jeruzalem is voor de Joden. Ondeelbaar en ongedeeld. Dietsland is pas Dietsland als alle geroofde gebiedsdelen door onze erfvijand zijn teruggegeven, en aangezien Frankrijk dat nooit vrijwillig zal doen, kan dit slechts gebeuren door middel van oorlog. Ik ben ook wel realistisch, er zijn eerst andere problemen dat aangepakt moeten worden, maar de discussie van herziende grenzen blijf altijd open.De enige Europeanen die voornamelijk van Germaanse afkomst zijn, zijn Scandinaviers.

Voordat de Germanen Nederland en Belgie kwamen binnenvallen vanuit Scandinavie/Noord-Duitsland leefden er in Nederland en Belgie Kelten. Daarmee ontstond vermenging waarbij de Kelten als autochtone bevolking natuurlijk in de meerderheid waren. Verder valt de periode van de bezetting door de Romeinen van Nederland en Belgie te noemen. En in latere tijden de bezetting van Nederland en Belgie door de Spanjaarden, later nog eens de bezetting van Nederland en Belgie door de Fransen en de komst van Franse Hugenoten naar Nederland etc etc. Zo zijn er nog tal van andere zaken te noemen : de pre-Keltische bevolking in Nederland en Belgie (Bell Beaker people, Hunnebedbouwers etc). Teveel om allen op te noemen.

Vlamingen, Nederlanders en Walen zijn alledrie gemengde volkeren. Vele verschillende volken hebben hun stempel gedrukt op Nederland, Vlaanderen en Wallonie.

Het is daarom ook volstrekte onzin om in het jaar 2005 nog te spreken over Germanen, Kelten en Romeinen.

Het enige wat we kunnen zeggen over Vlamingen, Nederlanders en Walen is dat het blanke Kaukasische volkeren zijn.

Waarnemer
Wednesday, March 30th, 2005, 08:46 PM
@ executiona9 hoewel je het op sommige vlakken het wel juist hebt, vraag ik je toch om er niet weer zo'n discussie van te maken, want meer dan sommige feiten gaat het hier vooral om interpretaties en meningen, die langs beide kanten kunnen worden ondersteunt door evenwaardige en gerespecteerde professoren.

Misschien ligt de oplossing hierin, laten we germaans niet als een raciale term naar voren brengen, maar als een cultureel iets, in de geschiedenis staat vast dat na de volksverhuizingen (ongeacht hun genetische inbreng) een culturele inbreng heeft plaatsgehad, we kregen een nieuwe religie, nieuwe gebruiken, nieuwe taal, nieuwe mentaliteit, nieuwe tradities enz... Dat maakt ons dezer dagen germaans, net zoals onze rondhoofdige medemens in zuid-duitsland ;) of de nordide variant in ijsland.

Aragorn
Wednesday, March 30th, 2005, 08:53 PM
De enige Europeanen die voornamelijk van Germaanse afkomst zijn, zijn Scandinaviers.

Voordat de Germanen Nederland en Belgie kwamen binnenvallen vanuit Scandinavie/Noord-Duitsland leefden er in Nederland en Belgie Kelten. Daarmee ontstond vermenging waarbij de Kelten als autochtone bevolking natuurlijk in de meerderheid waren. Verder valt de periode van de bezetting door de Romeinen van Nederland en Belgie te noemen. En in latere tijden de bezetting van Nederland en Belgie door de Spanjaarden, later nog eens de bezetting van Nederland en Belgie door de Fransen en de komst van Franse Hugenoten naar Nederland etc etc. Zo zijn er nog tal van andere zaken te noemen : de pre-Keltische bevolking in Nederland en Belgie (Bell Beaker people, Hunnebedbouwers etc). Teveel om allen op te noemen.

Vlamingen, Nederlanders en Walen zijn alledrie gemengde volkeren. Vele verschillende volken hebben hun stempel gedrukt op Nederland, Vlaanderen en Wallonie.

Het is daarom ook volstrekte onzin om in het jaar 2005 nog te spreken over Germanen, Kelten en Romeinen.

Het enige wat we kunnen zeggen over Vlamingen, Nederlanders en Walen is dat het blanke Kaukasische volkeren zijn.
Sorry, met alle respect maar ik bestrijdt jouw standpunt als of wij geen Germanen zijn tensterkste. Niemand zal ontkennen dat de Germaanse volkeren vreemd bloed hebben opgenomen. Ik sprak slechts over verschillen tussen Germanen en de Romaanse Walen in karakter, deugdheid, zeden, loyaliteit enz. Vlamingen zijn Germaanser dan Walen en noord-Fransen.Om Nederlanders en Vlamingen als een gemengd- dus een bastaard volk- te typeren is niet alleen onjuist, je doet tevens onrecht aan het ganze Dietse volk. Vermengingen hebben altijd al plaatsgevonden en zullen ook altijd plaats blijven vinden, maar het gebeurt incidentieel, niet collectief. Natuurlijk bevindt er zich Keltisch, en andere bloed in onze huidige genen, maar maakt dat ons minder Germaan? Een Germaan, of beter in dit geval, Dietser is een ieder die een blanke huidskleur heeft, behoort tot het blanke ras, cultureel, raciaal en religieus. Om te gaan kwalificeren in 100% raszuiverheid gaat mij een beetje tever. Germanen en Kelten verschillen ook niet veel, er heeft altijd contact plaats gevonden. Zolang het gaat om Europese rasvermengingen zie ik er geen probleem in, een vermenging met negers, Semieten, Maleiers en dergelijke is gevaarlijk en raciaal onverantwoord.

Chlodovech
Thursday, March 31st, 2005, 01:25 PM
"Voordat de Germanen Nederland en Belgie kwamen binnenvallen vanuit Scandinavie/Noord-Duitsland leefden er in Nederland en Belgie Kelten. Daarmee ontstond vermenging waarbij de Kelten als autochtone bevolking natuurlijk in de meerderheid waren." -- executiona9

In het sticky van het Nederduits forum lees je toch wat anders. Voor zover ik weet klopt dat ook. Er leefden amper Kelten in Nederland, en relatief meer in Vlaanderen. Iets verderop staat ook dat de mix de raciale samenstelling in de regio niet significant wijzigde, gezien de beperkte nuance tussen "Keltisch & Germaans bloed". De aanhalingstekens, omdat de Germanen noch de Kelten "rassen" zijn.


"Verder valt de periode van de bezetting door de Romeinen van Nederland en Belgie te noemen.En in latere tijden de bezetting van Nederland en Belgie door de Spanjaarden, later nog eens de bezetting van Nederland en Belgie door de Fransen en de komst van Franse Hugenoten naar Nederland etc etc.." -- executiona9

En vandaag hebben de Amerikanen troepen in Irak. Als die vertrekken hebben de Iraki's mogelijk het politieke systeem van de VS overgenomen, en andere genotsmiddelen, het blijven Iraki's. Maar ik verwijs opnieuw naar het sticky dat zich toespitst op onderhavige materie, m.b.t. de Spaanse ( impotente ) aanwezigheid ten aanzien van het bloed in het zuiden van Groot-Nederland.

Fiuv
Thursday, May 26th, 2005, 08:39 PM
Meer info over Vlaamse kwesties en dit ook in het Engels
http://members.lycos.nl/vlaamssiteje

DebianFox
Saturday, November 29th, 2008, 12:35 PM
Het uiteindelijke doel voor iedere Vlaams-bewuste en groot-Nederlandse nationalisten, kort samengevat de Dietser, is terug te eisen wat ons volk recht-matig toebehoort. Dit houdt ondermeer in dat allereerst naar een eenheid moet worden gestreefd tussen Nederlanders en Vlamingen, en dan niet alleen in politieke zin. De gestreefde eenheid moet in de allereerste plaats vinden door Nederlanders en Vlamingen bewust te maken van hun gemeenschappelijke afkomst, edintiteit, geschiedenis en cultuur. Ik erger me dood aan de tendens alsof wij twee verschillende volkeren zouden zijn. De geroofde gebiedsdelen kunnen naar mijn inziens alleen worden herwonnen door middel van oorlog.

Lijkt me niet zo realistisch, ik pleit eerder voor een ruil Frans-Vlaanderen voor WalloniŽ.


Om de Dietse claims te rechtvaardigen ben ik vurige voorstander van Nederlands-Vlaamse migratie naar de grensgebieden, ter versterking van het Nederlands-talige element, en dan vooral naar de West-Hoek, Komen-Waasten, Edingen, de Jeker vallei, Brussel, maar zeker ook naar Waterloo, Wezet, Aubel, Moresnet. We moeten eraan toe werken dat in deze gebieden een Nederlands-talige meerderheid ontstaat die gestand is tegen het ver-Fransingsproces;wat de Walen kunnen, moeten wij, als Germanen zeer zeker kunnen.

De Westhoek is puur Vlaams hoor. De volkstalen in de Jekervallei waren inderdaad Nederlandse dialecten, alleen wordt dit nu nog enkel door de ouderen gesproken.

Eigenlijk zouden we beter beginnen met het langzaam hernederlandsen van Brussel en omstreken. Dit kan geleidelijk aan beginnen door het toekennen van een grotere subsidie voor mensen die zich inschrijven voor het Nederlandstalig onderwijs. De verfransing van Vlaams-Brabant (gemeenten zoals Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Dilbeek, Vilvoorde, Zaventem...) terugdringen krijgt de eerste prioriteit.

Je weet toch dat de Franstalige "Belgische" politici liefst zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten willen voegen (lees: annexeren) bij Brussel. Dit moet kost wat kost vermeden worden, de Franstalige olievlek Brussel mag zich niet uitbreiden.

Gelukkig zijn hun eisen tot een uitbreiding van Brussel juridisch gezien quasi niet realiseerbaar. Zolang Belgie bestaat, heb je hiervoor namelijk een meerderheid nodig in beide taalgroepen. Simpel gezegd, je denkt toch niet dat een meerderheid van de Vlamingen hiermee akkoord zouden gaan?

In het geval van Vlaamse onafhankelijkheid worden grenzen van deelstaten automatisch staatsgrenzen, google maar naar "Uti possidetis juris".

Chlodovech
Saturday, November 29th, 2008, 06:15 PM
In het geval van Vlaamse onafhankelijkheid worden grenzen van deelstaten automatisch staatsgrenzen, google maar naar "Uti possidetis juris".

Inderdaad, volgens het territoriaal recht behoort Brussel Vlaanderen toe, het is nota bene nog immer de Vlaamse hoofdstad. En daarom moeten we te allen prijze vermijden dat Brussel in de grijpgrage handen van de Francofonie valt.


Simpel gezegd, je denkt toch niet dat een meerderheid van de Vlamingen hiermee akkoord zouden gaan?

Binnen de Vlaamse Volksbeweging gaan er nochtans stemmen op om Brussel te dumpen (http://www.vvb.org/actueel/141/26819)... :|

Als de Franstaligen hun zinnetje kunnen doordrijven in Vlaams-Brabant is de Vlaamse cultuur ten dode opgeschreven. Brussel kan niets anders voor ons zijn dan wat West-Berlijn was voor de geallieerden gedurende de Koude Oorlog. Als de Franstaligen slagen in hun opzet om Vlaams-Brabant los te wrikken meen ik dat Vlaanderen geen 200 jaar meer kan bestaan als een culturele en politieke eenheid. Erger: Frankrijk zou wel eens tot diep in het hart van Vlaanderen kunnen reiken binnen dit en x aantal jaar, wanneer de Walen voor het rattachisme zouden kiezen.

En verfransing betekent nog immer Romaans despotisme, pauperisme, onveiligheid, mťťr immigranten en verwording van de zeden op een onbeschrijflijke schaal.


Eigenlijk zouden we beter beginnen met het langzaam hernederlandsen van Brussel en omstreken.

Ik ben het er roerend mee eens, en ik zou er nog aan willen toevoegen dat, om een stevige dam op te werpen tegen de Romanisering, het raadzaam is de Nederlanders, die zich toch massaal in Vlaanderen vestigen, naar de Vlaamse rand omheen Brussel te lokken. De Vlaamse staat zou deze mensen met bonussen moeten bedenken indien ze zich in Vlaams-Brabant vestigen. De Nederlanders hebben de Voerstreek voor verfransing behoed, en ze kunnen dat kunststukje herhalen in Vlaams-Brabant. De beste remedie tegen arrogante Franstaligen zijn koppige, zelfbewuste, voor zichzelf opkomende Nederlanders, die, anders dan wij Vlamingen, niet met zich laten sollen, en niet gehinderd worden door de kwalijke invloed die de Vlaamse volksvertegenwoordiging tentoonspreidt, en ons volk dociel maakt.

DebianFox
Sunday, November 30th, 2008, 02:29 PM
Inderdaad, volgens het territoriaal recht behoort Brussel Vlaanderen toe, het is nota bene nog immer de Vlaamse hoofdstad. En daarom moeten we te allen prijze vermijden dat Brussel in de grijpgrage handen van de Francofonie valt.

Deze situatie is best wel vrij complex. De Vlaamse Gemeenschap is thans enkel bevoegd voor de Vlaamse instellingen in Brussel. Op sommige vlakken ziet het er wel vrij somber uit, zeker wannneer je ziet dat de Franstalige politie partijen in het Brusselse politieke landschap quasi overal ca. een 80/20 meerderheid. Ik laat hierbij wel even de tweetalige lijsten buiten beschouwing.


Binnen de Vlaamse Volksbeweging gaan er nochtans stemmen op om Brussel te dumpen (http://www.vvb.org/actueel/141/26819)... :|

Het is natuurlijk een mes die langs twee kanten snijdt. Het probleem Brussel verhindert momenteel ook de Vlaamse onafhankelijkheid. We mogen niet de onafhankelijkheidswens van de Vlamingen ondergeschikt laten aan de mening van de hautaine Brusselaars.

In het geval van een eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement zijn we Brussel inderdaad tijdelijk kwijt.

Maar we kunnen vanzelfsprekend proberen om meteen hierna een confederatie te vormen met Brussel. Je mag nl. niet vergeten dat Brussel socio-economisch volledig verweven is met Vlaanderen, integraal deel uitmaakt van de Vlaamse Ruit en enkel aansluit bij diens hinterland in Vlaams-Brabant.

Brussel leeft verder dankzij Vlaamse kapitaalinjecties, het telt aanzienlijk veel Vlaamse bedrijven en pendelaars uit Vlaanderen. Eigenlijk is 'n groot deel van het Brussels bbp gewoonweg Vlaams bbp.

Brussel is trouwens vooral een kantoorstad, er is weinig industrie. Indien Brussel buitenland wordt, zullen de Vlaamse bedrijven wegtrekken uit Brussel. Logisch als je weet dat bedrijven hun belastingen niet in het buitenland willen betalen.

Verder ligt hun luchthaven en de Brusselse Ring ook allemaal in Vlaanderen. Het gaat erom dat Vlaanderen ecnomisch gezien de enige juiste keuze is voor Brussel, en dat moeten wij uitspelen.

Zonder Vlaanderen is Brussel gedegradeerd tot een verloederde stad met een werkloosheid die nog meer zou stijgen. (doordat de Vlaamse bedrijven er zouden wegtrekken)


Als de Franstaligen hun zinnetje kunnen doordrijven in Vlaams-Brabant is de Vlaamse cultuur ten dode opgeschreven. Brussel kan niets anders voor ons zijn dan wat West-Berlijn was voor de geallieerden gedurende de Koude Oorlog. Als de Franstaligen slagen in hun opzet om Vlaams-Brabant los te wrikken meen ik dat Vlaanderen geen 200 jaar meer kan bestaan als een culturele en politieke eenheid. Erger: Frankrijk zou wel eens tot diep in het hart van Vlaanderen kunnen reiken binnen dit en x aantal jaar, wanneer de Walen voor het rattachisme zouden kiezen.

En verfransing betekent nog immer Romaans despotisme, pauperisme, onveiligheid, mťťr immigranten en verwording van de zeden op een onbeschrijflijke schaal.

Eigenlijk zouden we beter beginnen met het langzaam hernederlandsen van Brussel en omstreken.

Natuurlijk dromen veel Franstaligen nog van een Franstalig BelgiŽ. Maar ik ben er gerust in dat een uitbreiding van Brussel niet zal gebeuren.

BelgiŽ is trouwens het product van het Franstalig grootkapitaal en de bourgeoisie. De enige reden waarom deze Franstalige (Brusselse) bourgeoisie pro-BelgiŽ is is enkel omdat BelgiŽ voor hen op financieel vlak de beste keuze is.

Lang geleden, genoten zij talrijke privileges in het unitaire BelgiŽ. Ze slaagden er in om Vlaamse/Waalse emancipatie te vermijden, dankzij het cijnskiesrecht had enkel de "hogere klasse" stemrecht en arbeidsmanifestaties werden met geweld neergeslaan.

Het Belgisch federalisme zagen zij aanvankelijk als staatsgevaarlijk. Later werd het toch omarmd omdat de Franstalige minderheid allerlei blokkeringsmechanismen (dubbele meerderheden, bijzondere meerderheden, 2/3e meerderheden, alarmbelprocedures, belangenconflicten) kreeg en andere ondemocratische middelen om democratie (lees: Vlaamse dominantie van BelgiŽ door de macht van het getal) te vermijden. Plots was het federalisme een nieuw systeem om de belangen van de Franstalige Brusselse elite te verdedigen en het oude establishment in het zadel te houden.

De Franstalige elite haalden hun slag thuis met de creatie van "het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Men negeerde hier dat Brussel sociaal-economisch met Vlaanderen verwegen is. Volledig tegenstrijdig met de geest van het Belgisch federalisme, werd een gewest met socio-economische bevoegdheden vastgelegd op basis van taalkundig-culturele grenzen.

De Franstalige elite realiseerde nu ook een twee tegen ťťn verhouding in het politieke landschap: Brussel en Wallonie versus Vlaanderen. Ook hierdoor werd de Vlaamse meerderheid aan banden gelegd.

De gevolgen van deze constructie waren rampzalig voor Brussel en voor Vlaanderen:

- De Brabantse stad Brussel werd losgepeuterd uit Vlaanderen en onder controle gebracht van Franstalige politieke partijen.

- Brussel is hier sociaal-economisch ook een slachtoffer van aangezien het wordt afgesneden van zijn hinterland dat in Vlaanderen gelegen is.

- Iedere nieuw verkregen autonomie voor Vlaanderen ging gepaard met een verder uiteendrijven van Vlaanderen en haar hoofdstad.

Daardoor werd het Vlaamse natiewordingsproces de kop ingedrukt. Vlaanderen werd voor het kapblok gezet: een onafhankelijk Vlaanderen zou een Vlaanderen zonder Brussel en dus een onthoofd Vlaanderen zijn.

De invloed van het Brussels gewest verplicht ook WalloniŽ om zich steeds meer als ďFranstaligĒ (de volkstalen daar zijn Waals, Picardisch, Lorreins, Champenois ...) te gaan positioneren. Het werd al snel duidelijk dat de Brusselse elite ook de Walen minacht.

Maar in geval van nood, indien BelgiŽ uiteenvalt, zou de oude Belgische elite nog steeds de plak kunnen zwaaien over hķn Brussel, gesteund door de kleinburgerlijke taalracisten van het FDF. Het gewest werd de reddingssloep om desnoods een klein-BelgiŽ uit de grond te stampen: Brussels-DC. In dit scenario zal de Vlaamse Rand verder verfransen, aangezien de macht van het Belgische establishment ongebroken zal zijn. Hoewel de Franstaligen in zo'n geval geen lijsten meer zouden kunnen indienen in de Vlaamse Rand.

We moeten m.a.w. streven naar een integratie van Brussel in Vlaanderen, alleen liggen de Walen jammer genoeg aan de leiband van de Brusselse elite.Ik ben het er roerend mee eens, en ik zou er nog aan willen toevoegen dat, om een stevige dam op te werpen tegen de Romanisering, het raadzaam is de Nederlanders, die zich toch massaal in Vlaanderen vestigen, naar de Vlaamse rand omheen Brussel te lokken. De Vlaamse staat zou deze mensen met bonussen moeten bedenken indien ze zich in Vlaams-Brabant vestigen. De Nederlanders hebben de Voerstreek voor verfransing behoed, en ze kunnen dat kunststukje herhalen in Vlaams-Brabant. De beste remedie tegen arrogante Franstaligen zijn koppige, zelfbewuste, voor zichzelf opkomende Nederlanders, die, anders dan wij Vlamingen, niet met zich laten sollen, en niet gehinderd worden door de kwalijke invloed die de Vlaamse volksvertegenwoordiging tentoonspreidt, en ons volk dociel maakt.

Wees gerust, de Rand blijft Vlaams.

Europa (zeker Duitsland en de Engelsen) en de internationale gemeenschap zouden zich verzetten tegen een Brussel als onderdeel van Frankrijk, laat staan een annexatie van pakweg Linkebeek of Sint-Genesius-Rode. Je mag trouwens niet vergeten dat de Vlamingen de enige historische minderheid zijn in Brussel, en ik hoop dan ook van harte dat we over een veto zullen beschikken.

Brussel is trouwens nog altijd tweetalig en de Franse Grondwet staat enkel onderwijs in in het Frans toe in Frankrijk. Precies alsof Europa of anderen zullen toelaten dat alle Nederlandstalige instituten worden gesloten in Brussel, en ik zie Frankrijk toch ook geen grondwetswijziging doorvoeren omwille van Brussel.

Via sterke investeringen in het Nederlandstalig Onderwijs, het toekennen van subsidies en het domineren van de immobiliŽnsector kunnen we het Vlaams karakter van de Rand bewaren en Brussel langzaam vernederlandsen.

Via immobiliŽn kunnen we meer Nederlanders lokken naar hier. Een Franstalige zal in Nederland nooit Frans spreken, hij weet dat hij daar niet terecht kan met z'n taal.

In Vlaanderen zijn de Vlamingen dan weer trots dat ze de Franstaligen in hun eigen taal kunnen helpen. Hierdoor heeft de Franstalige geen nood om Nederlands te leren in Vlaanderen en feitelijk regelen de Vlamingen hierdoor hun eigen verfransing gedeeltelijk.

Chlodovech
Monday, December 1st, 2008, 01:47 AM
Deze situatie is best wel vrij complex. De Vlaamse Gemeenschap is thans enkel bevoegd voor de Vlaamse instellingen in Brussel. Op sommige vlakken ziet het er wel vrij somber uit, zeker wannneer je ziet dat de Franstalige politie partijen in het Brusselse politieke landschap quasi overal ca. een 80/20 meerderheid. Ik laat hierbij wel even de tweetalige lijsten buiten beschouwing.

Ik wil Brussel liever niet zien uitgroeien tot een aan Vlaanderen en WalloniŽ gelijkwaardig gewest, dat zou Vlaanderen binnen een confederale staat enkel in een 2 versus 1 situatie plaatsen, en ik ben niet geneigd om Brussel los te laten als de te betalen prijs voor Vlaamse onafhankelijkheid. Dat zou een feitelijke beloning vormen voor de Franstalige politiek ten aanzien van Vlaanderen. Het losweken van Brussel is dan een succes. En de faciliteiten, wettelijk gezien slechts tijdelijk van aard, zijn dan officieel een verworvenheid.

Wat Brussel betreft heeft Vlaanderen meer troeven dan men soms bevroedt, en zoals je zelf aangeeft, is Brussel omwille van z'n geografische ligging en z'n Vlaamse toegangswegen tot Vlaanderen veroordeeld. En zeer zeker, Brussel beschikt ook niet over de financiŽn om zelfbedruipend te zijn. Maar zolang BelgiŽ bestaat is dat het laatste van de Franco-Brusselse zorgen.

Voorts ben ik er me ter dege van bewust dat Duitsland en en het Verenigd Koninkrijk wel eens bezwaar kunnen uiten tegen een aanhechting van Frankrijk bij WalloniŽ, daar alle internationale Brusselse instellingen op Frans grondgebied komen te liggen.

Brussel dan maar tijdelijk afstaan, om, op een goede dag, terug te keren naar Vlaanderen? Niet binnen een Belgische context. Vlaanderen en Brussel in ťťn confederatie, daar kan ik mogelijk nog wel mee leven. Slechts net, maar toch.


BelgiŽ is trouwens het product van het Franstalig grootkapitaal en de bourgeoisie. De enige reden waarom deze Franstalige (Brusselse) bourgeoisie pro-BelgiŽ is is enkel omdat BelgiŽ voor hen op financieel vlak de beste keuze is.

Ja, BelgiŽ, dat is een honderdtal (adellijke) families, en een financiŽle elite - maar dat is in wezen haast hetzelfde. Maar zo'n Lippens weet ook dat de beste manier om de Vlamingen kort te houden een doorgevoerde Romanisering is, een ettelijke malen krachtiger wapen dan de politieke correctheid of de paniekzaaierij van het Belgisch establishment, hij gaf reeds in het verleden te kennen dat hij de verfransing van Vlaanderen "onvermijdelijk" acht (zie Joost Ballegeer, "De Vlamingen - een volk zonder bovenlaag").


We moeten m.a.w. streven naar een integratie van Brussel in Vlaanderen, alleen liggen de Walen jammer genoeg aan de leiband van de Brusselse elite.

Daar sluit ik me bij aan.


Precies alsof Europa of anderen zullen toelaten dat alle Nederlandstalige instituten worden gesloten in Brussel, en ik zie Frankrijk toch ook geen grondwetswijziging doorvoeren omwille van Brussel.

Goh, de EU is nu niet bepaald de Vlamingen gunstig gezind, getuige de vele interventies ten voordele van de Francofonie, erg veel vertrouwen heb ik niet in het Europese kader. Voor de EU zijn wij Vlamingen slechts deelachtig aan een voor hen interessant sociaal (multicultureel) en politiek experiment, dat men uiteindelijk wil opleggen aan heel Europa. De bekommernissen van het Vlaamse volk, of andere volkeren, kunnen hen daarbij wel gestolen worden.

Lykurgus
Saturday, December 13th, 2008, 09:07 PM
Wat mij eigenlijk in de totale kwestie het meest tegen de borst stuit, en waar hier momenteel volledig aan voorbij gegaan is, is de slinkse en achterbakse Waalse propaganda, die als een ware olievlek het hele land bedekt waardoor het ware water onzichtbaar is geworden.

De Waalse achterbakse propaganda verkondigt namelijk de omgekeerde wereld. Het wordt de Vlamingen namelijk constant verweten dat zij anti-Belgisch zouden zijn, en de Vlaming krijgt de schuld van het stuklopen van BelgiŽ. Het is de sociale, vriendelijke en aangepaste Belg(Waal) die het land bijeen probeert te houden en vecht voor een gemeenschappelijk BelgiŽ, tegen de EgoÔstische, in zichzelf gekeerde, gesloten Vlaming.

Belachelijk natuurlijk, het zijn de Walen die de feitelijke anti-Belgen zijn. Terwijl men in Vlaanderen overal 2 talig geholpen kan worden, en de Vlaming zowel binnen Brussel als binnen Wallonie bereid is zich in het Frans te uiten zijn de Walen iets minder goed gezind. De Waal die past zich niet aan aan BelgiŽ, nee hij past BelgiŽ wel aan moet hij gedacht hebben. Der is vrijwel geen Waal te vinden, in WalloniŽ die u wil helpen in het Nederlands, en zelf als deze Belg/Waal zich in Vlaanderen bevindt past hij zich niet aan. Terwijl er jaarlijks een aanzienlijke zak met geld, van de Vlaming, richting WalloniŽ verkast, en tegelijkertijd de Waal de Vlaamse taal en cultuur verdringt, begint de Vlaming te morren.

Terwijl de Vlaming gewoon openlijk uitkomt voor zijn belangen, verschuilt de achterbakse Waal zich nog achter BelgiŽ, terwijl hij de Vlaming afschilder als egoÔst en anti-Belgisch. Zelfs Vlaamse media kopiŽren deze propaganda, zonder blikken of blozen, gelukkig weet de ware Vlaming al beter, en komt hij op voor zijn belang terwijl hij decennia lang offer op offer heeft gestapeld voor BelgiŽ, is hij het zat. Hij eist de splitsing van BelgiŽ, en terecht.en ik ben niet geneigd om Brussel los te laten als de te betalen prijs voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Volgens mij slaat u de plank volledig mis. Vlaanderen verliest elke dag terrein in Brussel en omgeving, nog even en niet enkel de rand rond Brussel is Franstalig maar half Vlaams-Brabant, de taalkundige en culturele kolonisatie van Vlaanderen moet kosten wat kost worden voorkomen. Ook ik zie liever een vernederlandsing van ons mooie Brussel maar het zit er momenteel gewoon niet in.
Door juist krampachtig vast te blijven houden aan Brussel wordt een krachtig, onafhankelijk en Vlaams Vlaanderen de das om gedaan. Juist deze compromisloze houding binnen Nationalistische of volksche kringen kosten vaak de overwinning. Door een onafhankelijk en vrij Vlaanderen te blokkeren, wordt feitelijk de totale Vlaamse cultuur op het spel gezet. Men gok met heel Vlaanderen op Brussel maar vergeet dat men heel Vlaanderen kan verliezen.

Wellicht is de Ierse onafhankelijkheid een mooi voorbeeld, zij pakte gewoon wat ze pakken konden en klampen zich niet vast aan meer.
Terwijl Ierse nationalisten streden voor een volledig onafhankelijk Ierland, inclusief Noord-Ierland dus, is het hun toch gelukt de Ierse republiek te vestigen. Terwijl zij op het beslissende moment een compromis sloten en noord-Ierland afstonden, hoe pijnlijk dit ook was. Zij deden gewoon het juiste en pakte wat ze pakken konden, ook al betekende dit dat zij Noord-Ierland verloren, hoe pijnlijk ook. Als zij zich hadden vastgeklampt aan Noord-Ierland was de kans groot geweest dat de totale Ierse republiek nooit tot stand was gekomen. En zij de strijd hadden moeten staken bij gebrek aan mensen en middelen. Maar zij pakte gewoon hun kans, en benutte die. Verlangen naar meer kan altijd maar men moet realistisch blijven.

Vlaanderen kan blijven wachten op Brussel maar het moet gewoon pakken wat het pakken kan, als het kan met als het moet zonder Brussel. Elke dag wordt Vlaanderen minder Vlaams of Nederlands, de tijd dringt voor het te laat is en een onafhankelijk Vlaanderen de verfransing ook niet meer kan keren.

Vlaanderen onafhankelijk, NU!


Ik ben het er roerend mee eens, en ik zou er nog aan willen toevoegen dat, om een stevige dam op te werpen tegen de Romanisering, het raadzaam is de Nederlanders, die zich toch massaal in Vlaanderen vestigen, naar de Vlaamse rand omheen Brussel te lokken. De Vlaamse staat zou deze mensen met bonussen moeten bedenken indien ze zich in Vlaams-Brabant vestigen.

Interessante gedachtegang waarde, het zou wellicht mogelijk moeten zijn om een extra fiscaal voordeel toe te kennen aan Nederlanders die zich vestigen in Vlaams bedreigde gebieden. Doch zijn dergelijke maatregelen denk ik enkel realistisch en realiseerbaar binnen een onafhankelijk Vlaanderen, maar een intressant idee.

Chlodovech
Sunday, December 14th, 2008, 01:50 AM
Wat mij eigenlijk in de totale kwestie het meest tegen de borst stuit, en waar hier momenteel volledig aan voorbij gegaan is, is de slinkse en achterbakse Waalse propaganda, die als een ware olievlek het hele land bedekt waardoor het ware water onzichtbaar is geworden.

Een bron van onuitputtelijke ergernis. Bij een deel van het Vlaamse publiek leeft nog immer de angst voor de eigen ontvoogding, veelal geŽnt op een door de media gecultiveerd schuldgevoel dat ons volk dagelijks geserveerd krijgt.

Elke andere cultuur ter wereld, die in onze schoenen zou staan, zou zonder veel omhaal de mogelijkheid tot volledige verzelfstandiging lang geleden aangegrepen hebben, maar wij hebben geen onafhankelijk denkende, Vlaamsvoelende elite, gťťn bovenlaag, nergens te bespeuren, toch niet als een afdoend tegengewicht voor het Belgisch establishment. Tot op heden weet BelgiŽ elke poging tot Vlaamse elitevorming te blokkeren of te absorberen, in de ware geest van de Romeinen en hun streven om andere volkeren te onthoofden door hun leiderschap te neutraliseren.


De Waalse achterbakse propaganda verkondigt namelijk de omgekeerde wereld. Het wordt de Vlamingen namelijk constant verweten dat zij anti-Belgisch zouden zijn, en de Vlaming krijgt de schuld van het stuklopen van BelgiŽ. Het is de sociale, vriendelijke en aangepaste Belg(Waal) die het land bijeen probeert te houden en vecht voor een gemeenschappelijk BelgiŽ, tegen de EgoÔstische, in zichzelf gekeerde, gesloten Vlaming.

De dag dat ťťn Waalse Eurocent naar Vlaanderen vloeit, zien we dit land uit elkaar spatten. Maar zo lang zal het niet meer duren, natuurlijk.


Volgens mij slaat u de plank volledig mis. Vlaanderen verliest elke dag terrein in Brussel en omgeving, nog even en niet enkel de rand rond Brussel is Franstalig maar half Vlaams-Brabant, de taalkundige en culturele kolonisatie van Vlaanderen moet kosten wat kost worden voorkomen. Ook ik zie liever een vernederlandsing van ons mooie Brussel maar het zit er momenteel gewoon niet in.
Door juist krampachtig vast te blijven houden aan Brussel wordt een krachtig, onafhankelijk en Vlaams Vlaanderen de das om gedaan. Juist deze compromisloze houding binnen Nationalistische of volksche kringen kosten vaak de overwinning.

Ik stel vast dat de Vlaamse tactiek (of het gebrek eraan) aangaande Brussel van de laatste decennia totaal gefaald heeft, en dat Vlaamse onafhankelijkheid (zonder of met Brussel) de verfransing van Vlaams-Brabant zou stoppen schijnt me toe als illusoir. In feite hoeven we daar niet op te rekenen. Ja, de verfransing geschiedt aan een rotvaart.

Is de overwinning van Vlaamse autonomie het zweet waard zonder Brussel? Want uiteindelijk geef je dan wel toe aan de schenders van de taalwetten, aan de Franstalige chantage en imperialisme. Men steelt nog meer Vlaamse grond, Brussel bovendien, nota bene de Vlaamse hoofdstad - het zou een belangrijke realisatie zijn voor de Francofonie.

Ik geloof niet in compromissen met de Franstaligen, het verleden bewijst dat Vlaamse toegevingen de Franstalige brutaliteit verdubbelen, en dat we er doorgaans heel bekaaid van afkwamen, afgezien van een pyrrusoverwinning hier en daar. Hun onderhandelaars zijn fundamenteel onbetrouwbaar, en in hun ogen genieten we slechts het aanzien van een kroonkolonie.

Ja, voor mij mag Vlaamse onafhankelijkheid een unilaterale bedoening zijn, liefst zelfs, een daad die men stellen moet in het Vlaamse parlement - al zie 'k dat niet zo gauw gebeuren. Tot dan blijft het voor mij een prioriteit om de Brusselse macht te kortwieken en uit te hollen tot er niks meer van overschiet. Maar ik zou de Brusselaars voor een voldongen feit plaatsen, zelfs als dat tot enorme frictie leidt indien ze op een ochtend wakker worden als burgers van de Vlaamse staat, ik ben bereid die gok te wagen, kome wat er komt. En als dat betekent dat ze massaal naar WalloniŽ zouden uitwijken (maar da's ijdele hoop), des te beter.

Zoals de zaken er nu voor staan, is er geen toekomst voor Vlaanderen, is er geen mogelijkheid om onze welvaart, ons territorium en onze vrijheden te verzekeren/te heroveren met een Waals blok en een Belgisch establishment aan ons been.

Echter, zoals ik al aangaf, het is niet mijn mening dat de Romanisering van de Vlaamse gebieden, Vlaams-Brabant in het bijzonder, te stuiten valt via het separatisme, al dan niet met Brussel als pasmunt.

Ik begrijp dat je, zoals ikzelf, slechts het beste voor ons volk nastreeft, maar voor mij verguldt de Ierse vergelijking de pil niet. Da's voor mij ietwat een anti-voorbeeld, in die zin dat, ware ik een Ierse nationalist, dan zou ik er nu nog het hart van in zijn, anderzijds ook wel omdat ik Brussel een belangrijkere rol toedicht voor Vlaanderen dan de Noord-Ierse gebieden voor de Ierse Vrijstaat in de dagen van weleer, zo het sentimentele aspect overstijgend. Voorts lijkt me een Islamosocialistische enclave in het hart van Vlaanderen - waarover we geen enkele controle zouden uitoefenen - geen aangenaam vooruitzicht.


Vlaanderen kan blijven wachten op Brussel maar het moet gewoon pakken wat het pakken kan, als het kan met als het moet zonder Brussel. Elke dag wordt Vlaanderen minder Vlaams of Nederlands, de tijd dringt voor het te laat is en een onafhankelijk Vlaanderen de verfransing ook niet meer kan keren.

Vlaamse onafhankelijkheid is ook voor mij cruciaal. Mocht aldus geschieden, dan spring 'k een gat in de lucht, maar ik geloof dat er meer voor ons inzit in Brussel, en dat we eigenlijk geen afstand moeten doen van de stad, aangezien de Franstaligen wettelijk geen poot hebben om op te staan.

Lykurgus
Sunday, January 4th, 2009, 09:56 PM
Elke andere cultuur ter wereld, die in onze schoenen zou staan, zou zonder veel omhaal de mogelijkheid tot volledige verzelfstandiging lang geleden aangegrepen hebben, maar wij hebben geen onafhankelijk denkende, Vlaamsvoelende elite, gťťn bovenlaag, nergens te bespeuren, toch niet als een afdoend tegengewicht voor het Belgisch establishment. Tot op heden weet BelgiŽ elke poging tot Vlaamse elitevorming te blokkeren of te absorberen, in de ware geest van de Romeinen en hun streven om andere volkeren te onthoofden door hun leiderschap te neutraliseren.

Volgens mij zit het hem niet enkel in het ontbreken van een Vlaamsgezinde elite. De Franstalige voelen zich namelijk altijd zeer met elkaar verbonden, of zij nu in Canada Wallonie, Vlaanderen of waar ook ter wereld leven zij steunen elkaar, en leveren graag een elitaire bovenlaag. En nog erger zij maken gebruik van deze gemeenschappelijke band.

Terwijl de Vlaamsgezinde elitevorming ontbreekt doet de Nederlandse namelijk geen enkele poging om deze leegte op te vangen, vrijwel geen enkel initiatief wordt er genomen vanuit deze hoek. Of het te maken heeft met angst, onmacht of het ontbreken aan een echte eigen Nederlandse elite weet ik niet, opvallend is het wel. Terwijl binnen Vlaanderen elke dag de Nederlandse taal en cultuur wordt aangevallen, doet de Nederlandse elite niets.
De relaties worden niet eens aangehaald als de ene crisis de andere opvolgt of als doodleuk het B-H-V dossier nog maar eens in de ijskast wordt gezet.

Ik constateer dat de Franstalige verbondenheid, en het ontbreken van een dergelijke verbondenheid aan Dietse kant de doodsteek vormt voor het Dietse volk. Nederlanders Vlamingen en de Afrikaners zouden veel meer gemeenschappelijk moeten optrekken, echter constateer ik dat dit tot op heden immer mislukt, en het ontbreken hiervan aan Dietse zijden constant resulteert in de capitulatie van Dietse belangen.

In deze lijkt het er dan ook op dat de Franstalige superieur zijn aan de Dietsers. Ook ik zie dit liever anders maar kan moeilijk tot een andere constatering komen. Aangezien zij een weg hebben ingeslagen die constant succes boekt. Tegenover constante capitulatie aan Dietse zijde.
Een evolutie m.b.t. het denken in een onvoorwaardelijke wij groepsgevoel lijkt essentieel voor het voortbestaan van het totale Dietse volk en zijn cultuur.
Op naar de de Dietse eenwording! Ook psychologisch sociaal gezien.Ja, voor mij mag Vlaamse onafhankelijkheid een unilaterale bedoening zijn, liefst zelfs, een daad die men stellen moet in het Vlaamse parlement - al zie 'k dat niet zo gauw gebeuren. Tot dan blijft het voor mij een prioriteit om de Brusselse macht te kortwieken en uit te hollen tot er niks meer van overschiet.

Dat wil ik u totaal niet onthouden, maar momenteel is het toch al een gevecht van 2 tegen 1. Waarbij de 2 toch echt aan de winnende hand zijn. Tot de Vlaamse onafhankelijkheid en ook hierna waarschijnlijk nog dient de macht van de tegenstand uiteraard zoveel mogelijk beperkt te blijven. Toch zie ook ik ruimere mogelijkheden t.z.t. met betrekking tot een mogelijk vrij Vlaanderen en zelfstandig Brussel.Echter, zoals ik al aangaf, het is niet mijn mening dat de Romanisering van de Vlaamse gebieden, Vlaams-Brabant in het bijzonder, te stuiten valt via het separatisme, al dan niet met Brussel als pasmunt.

Ook ik realiseer mij dat de verfransing niet stopt na een mogelijke onafhankelijkheid. Echter kan een onafhankelijk Vlaanderen zich wel losmaken en wellicht strompelend opstaan en lopen, want dat blok is er af. Na een eventuele onafhankelijkheid begint uiteraard het echte werk pas, echter lijkt deze onafhankelijkheid noodzakelijk om een klimaat te scheppen, het mogelijk te maken, de verfransing te stoppen. Of het lukt is een 2, maar binnen het huidige BelgiŽ lukt het in geen beding.Vlaamse onafhankelijkheid is ook voor mij cruciaal. Mocht aldus geschieden, dan spring 'k een gat in de lucht, maar ik geloof dat er meer voor ons inzit in Brussel, en dat we eigenlijk geen afstand moeten doen van de stad, aangezien de Franstaligen wettelijk geen poot hebben om op te staan.

Ook ik wil geen afstand doen van Brussel, zeker niet voordat Vlaanderen onafhankelijk is, onmogelijk natuurlijk. Maar ik pleit er gewoon simpel voor een zinkende steen los te laten voor hij u in zijn geheel meeneemt naar de bodem, want met het steeds langer vasthouden wordt de weg terug naar boven steeds langer, totdat deze onmogelijk wordt en de boden al is bereikt. Ook ik til liever deze steen(Brussel) weer uit het water, maar wat te zwaar is moet je gewoon los laten voor het je sloopt.