PDA

View Full Version : De NNP is niet meerSiegfried
Thursday, February 24th, 2005, 07:09 PM
Geachte leden en geinteresseerden,

Reeds langere tijd is de NNP niet meer de partij die het zou moeten zijn. Een pijnlijke doch objectieve constatering. Een klein jaar geleden heeft na intensief intern beraad het bestuur en kader nog geprobeerd om het tij te keren en er weer een stijgende lijn in te brengen. Helaas moeten het nu, 驮 jaar na dato, vaststellen dat het niet is gelukt.

Het zou niet eerlijk zijn om individuen binnen de organisatie persoonlijk verantwoordelijk te houden en als schuldige aan te wijzen voor de voortdurende malaise. Bovendien zou daardoor het tij voor de NNP niet keren.

Het dagelijks bestuur heeft niet het idee dat zij het tij voor de NNP nu nog gaat keren en neemt de verantwoording op zich en zal in zijn geheel aftreden. Hierdoor ontstaat een situatie van een partij zonder bestuur.

Het dagelijks bestuur is bijeen geweest en heeft nagedacht over de situatie nᠨaar aftreden. Een aantal telefoontjes met diverse prominente mensen binnen en buiten de partij leverde op dat het dagelijks bestuur in haar pijnlijke constateringen niet alleen staat. De logische gedachte om vanuit het kleine middenkader de bestuursplekken op te vullen blijkt niet reeel.

Voorts moet rekening gehouden worden met grove nalatigheden die de NNP organisatie in het verleden heeft gemaakt die de NNP voortdurend zullen blijven achtervolgen. Ook moet niet vergeten worden dat het doel van een politieke partij het deelnemen aan verkiezingen is. De kans dat de NNP op korte termijn door zal breken acht bestuur en kader van de NNP zeer gering.

Daardoor is besloten de NNP te ontbinden.

Het dagelijks bestuur van de NNP voelt zich niet geroepen om haar leden en sympathisanten te wijzen op andere organisaties waar zij zich zouden bij kunnen aansluiten.

Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft aan de NNP en wensen iedereen veel succes voor de toekomst in een beter Nederland en Europa!

Met vriendelijke groet,


Florens van der Kooi
Geoffrey Robbemond
Cornel Smits

[NNP webstek] (http://www.nnp.nu)

Aistulf
Sunday, February 27th, 2005, 10:59 PM
Wat erg zeg, een opportunistische 'gabber'/'hardcore'-partij minder...