PDA

View Full Version : German or English Translation NeededPatriotoz
Saturday, January 29th, 2005, 01:36 PM
Well I need the a good translation of the following song lyrics into proper english or better german!


Ultima Thule - KarolinerKnekt och karolinBak slutna ogon jag ser dem gå

Fast tid nu ar forbi

Och i drommars dimma, rok och damm

Ar jag med och trampar fram

Stampar fram, frid och larm

Over land och over hav

Karoliners spår går fram

Ref: Lugn i ledet, vild i larm

En knekt och karolin

I blått och gult så stod en gång vår man

Fotsoldat, kavalleri

En knekt och karolin

Bussar som gått fakta och gått på

Vid Narva seger, vid Poltava sorg

Over fjall i storm och kold

De gick for konung, land och gud

Och hogt sin fana holl

Se dem gå, jag ser dem gå

I snårig skog, over vitt moras

På branda falt de gå

Knekt och karolin

Hycklarnas paradAv annan sanning fangslad

Av best i bojor fast

Ord gillas icke lika

Som drankts i dunst av eld

De kluvna tungor tala

Orda vitt och brett

Den sanning som dar yppas

Haver annu ingen sett

Ref: Så varnar vi har ordet

Det fria och dess lag

Betraktare i tiden

Skåda hycklarnas parad

Så varnar vi har ordet

Trots lomska hugg och slag

Betraktare i tiden

Skåda hycklarnas parad

Några ar att skymfa

Annat blott skall hållas rent

Fast skrevs att lagen lika

Galla alla och envar

Bland skjutjarnsjournalister

Rart som så jag sett

Dar en skytt, dar en hammare

om några traffat ratt

Hunger efter sanning

Hunger efter makt

Vinsten helgar medlen

Så sant som jag har sagt

En cirkus, en cirkus

En cirkus så jag ser

Vad ar sanning, vad ar skvaller

Vem domderar dessa led

SkinheadWell, living it ain't easy

In times hard as these

But a beer and a laugh for a restless soul

Equals a pint of peace

So think of Friday evening

Yeah, think of all the fun

I recall how you stood up for me

When I'd fallen to the ground

Ref: No longer am I close shaved

No skinhead look I wear

Turned into Mr. Normal

But for you I still do care

Have myself a glass or two

Raise it high, this song's for you

Remember times is now gone

Skinhead never walks alone

In a cold wind blowing

A hard rain's coming down

I hear they are seeking reasons

Looking for someone to hang

But for someones stupid actions

You shouldn't all get the blame

Ignorance and prejudice

They're acting just the same

Carl Von RolandMyter ar i vinden

Kampar med varann

Bland bragder och bedrifter

Lyss till en som hålls for sann

Om karolinen Roland

Om fångenskap och flykt

Hans list och vilja, hopp och tro

Att hemmet nå så tryggt

Carl Roland sekundlojtnant, Dragon

Efter slaget han blev tagen

Som fånge fick han gå

Uti ledet bland andra slagna man

Han fordes så till galitisch

Blev dar fem hela år

Fast driftig ar vår Roland

Finner icke tiden svår

Han bråkar, han stokar

Han staller till besvar

Snart onskar kommendanten

Att Roland ej var dar

Carl Roland sekundlojtnant, Dragon

Aldrig brodlos eller rådlos

Forflyttar han sig så

Till Moskva och hjalper dar en van

Roland gjorde vad han kunde

For de fångar som dar satt

Och markt av denna visshet

Viljan fly den var nu stark

Han sydde sig en flyktkostym

En marklig vandbar rock

Och så han bytte skepnad

Nar larmet hade gått

Carl Roland sekundlojtnant, Dragon

I hans sinne viskar tankar

Att Roland måste fly

Over havet så leder vagen hem

Carl Roland sekundlojtnant, DragonStoltOver vidder har jag vandrat

Skapat spår i snon

I skogen har jag sovit

Dar i natten jag funnit frid

Ty vartan jag vilat

Min sjal har varit trygg

Men nu våndas jag i hjartat

Vaknar upp och dor igen

Ref: Stolt - får du inte vara

Ditt allt ar blott forfall

Stolt - Du bringar skada

Skams och gom ditt namn

Stolt - min ratt att vara

Stolt och utan skam

Vad ar har nu på gång

Varfor klingar allting falskt

Varfor rasar har vår valfard

Varfor rasar allt

Jag hor nu har i natten

Vilsna sjalars rop på hjalp

Jag ser de skrumpna kroppar

Ser, de faller isar

Så drar vi strån till stacken

som kallas for vårt land

Vi knogar och vi slavar

Bockar tar i hand

Den kansla kallas stolthet

Och for detta giva allt

Den kanslan kallas stolthet

Ni sager den ar falsk

Stolt - min ratt att vara

Stolt och utan skamTill KrigetSå i gryning vack ur vila

Dar ur drommar tankar ila

Ej somn dar blir i frid

Blott nu vantar slag och strid

Jag ar torparson och drang

Utan jord och egen sang

En soldat vid 18 år

Kladd i kappa gul och blå

Ut på vagen så jag gick

Fjorton dagars kost jag fick

Trampa på, trampa på

Under skyarna de blå

Har gå knekt till kompani

Kompani till bataljon

Har går Svea varn och vapen

Att forsvara hus och hem

Ref: Så farval till torp och skog

Sag farval till van och jord

Har ar gryning har ar vår

Nar en knekt till kriget går

Monstrade och skrivna

I rullan under Karl

Ovade och drivna

Knektar komna av hans far

Alla man vi ar av bygden

Alla man från samma nejd

Ej en knekt har som går i ledet

Som for penningar ar lejd

Ofred ar i soder

Ofred ar i ost

Hot från trenne sidor

Talar tungt med krigets rost

Dit vi gå, trampa på

Trampa på det brådskar så

Har går Svea varn och vapen

Att forsvara hus och hem

Så farval till torp och skog

Sag farval till van och jord

Har ar gryning har ar vår

Nar en knekt till kriget gårInte Du Med DigVad sker bak lykta dorrar

Dar i maktens korridor

Vad hålls dar bakom ryggar

Och doljs i lonndom så

Vem firar vunna segrar

Dricker tack till trogen van

Vem ser fastan han blundar

Och vem ljuger annu mer

Ref: Jag ar inte du med dig

Inte du med dig

Men jag litar på mitt land

Moralens murar rasar

Dar som forr fans råd och ratt

Så fagra fron de loften

Vars blommor ingen sett

Med tro och lit vi korat

Vi makt åt några gett

Dock ej gav makt och ansvar

Dessa ratt all leva fett

Jag ar inte du med dig

Inte du med dig

Jag ar inte du med dig

Inte du med dig

Jag kallar er till tinget

Med makt som av ett folk

Vill hora eder sanning

Icke skvaller om ert smolk

Bak lykta dorrar

Dar i maktens korridor

Sipprar fram och stinker

Nar bladet ogat når

Vem varnar så vår talan

Ja, vem varnar folkets ratt

Kan någon nu forklara

Vad vager tungt och latt

Jag ar inte du med dig

Ung och Stolt

HjaltarSe en viking framst i foren

På ett drakskepp under fard

Se en karoliner knekt

I sedan lange svunnen har

Se en konung, se en hjalte

Med en klar och enkel sjal

Se en bonde eller kopman

En soldat, en pionjar

Jag vet att det kallas dumhet

Att i forntid leva kvar

Jag vet att det kallas dumhet

Men hos mig finns det kvar

Måhanda ej så vackert

Ej så modig eller stort

Med djupt i detta brostet

Dar i hjartat hjaltar bo

I hjartat goras resor

Over okant land och hav

Jag ilar genom tider

Till det som ej finns kvar

Ar detta domt att glommas

Att i tysthet vittra bort

Eller ar det vart ett minne

Fastan många år nu gått

Så vand mig dina ogon

Låt dem vila har ett slag

Ej med håret leker vinden

Som i vikings vackra man

Men for dig vill jag vara

Allt och mer dartill

Se en viking framst i foren

På ett drakskepp under fard

Se en karoliner knekt

I sedan lange svunnen har

Se en konung, se en hjalte

Med en klar och enkel sjal

Se en bonde eller kopman

En soldat, en pionjar

Oskorei
Saturday, January 29th, 2005, 05:47 PM
I'll do this when I get some spare time. We'll start with the first one:

Solider and Carolinian (the Carolinians were the soldiers of Charles XII)
Behind closed eyes I see them walk
Even though the time is gone
And in the mist of dreams, smoke and dust
I am with them walking on
Marching onwards, peace and noise
Over land and over seas
The trail of Carolinians goes
Refrain: Calm in the line, wild in the noise
A soldier and Caroloinian
In blue and yellow our man once stood
Footsoldier, chavalry
A soldier and Carolinian
At Narva victory, at Poltava sorrow
Over mountains in storm and cold
They marched for king, land and gold
And held their banner high
See them walk, I see them go
In bushy wood, over white moras (stone-landscape)
On burned fields they march
Soldier and Carolinian

This is a good resource for translating Swedish words into Englisg BTW:
http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/swe-eng.shtml

Oskorei
Saturday, January 29th, 2005, 06:03 PM
Parade of hypocritesChained by other truth

Fixed by a beast in chains

Words are not equally liked

They are drowned in a burst of fire

Split tongues (or worm-tongue) speak

Talk a lot

The truth that is spoken there

Have not been seen by anyone yet

Refrain: This is how we protect the word here

The free word and its law

On-lookers in time

See the parade of hypocrites

This is how we protect the word here

Despite foul stabs and punches

Onlookers in time

See the parade of hypocrites

Some are to bad-mouth

Others only to be kept clean/pure

Even though it was written that the law

was given to be equal for all

Among scandal-journalists

As I have seen

There a shooter, there ahammer

if some hit right

Hunger for truth

Hunger for power

The profit justifies the means

Its as true as I said it

A circus, a circus

A circus I see

What is truth, what is gossip

Who controls these lines/people?(Not the best of translations maybe, if anything is unclear, just ask)

Theudanaz
Sunday, January 30th, 2005, 07:39 AM
Now I'll try my hand at translation. There might be some words or phrases I didn't get. Swedes - please help correct. I have walked a line between rhythm and meaning, so it is not an overly literal translation, but it is close.


----


Carl von Roland

Myths are in the wind
fighting with each other
Among deeds and legends
There was told one which is held true
Of the caroliner Roland
Of capture and escape
His cunning and desire, hope and faith
to reach his home so safe
Carl Roland second lieutenant, dragoon
After the battle he was taken
As a captive must he march
Out in the line with other beaten men
He was led away to Galitisch
And there must stay for five whole years
Though enterprising was our Roland
he doesn't find the time too hard
He causes grief, he gets in trouble
He brings about a mess
Soon the commander wishes
that Roland were not there
Carl Roland second lieutenant, dragoon
never without bread or counsel
Betakes himself so thence
to Moscow and there assists a friend
Roland did what he was able
For the men imprisoned there
And noticed with this certainty
The will to flee-it was now strong
He sewed himself an escaper's suit
A remarkable turnable coat
And so he changed his shape
When the noise had passed
Carl Roland second lieutenant, dragoon
in his senses whisper thoughts
that Roland must escape
over the sea the road leads home
Carl Roland second lieutenant, dragoon


Proud

Over expanses have i wandered
Left trails in the snow
In the woods I've slumbered
There at night I have found peace
For wherever I have rested
My soul has been secure
But now in my heart is agony
[I] Wake up and die again
:: Proud - you must not be
your world is but decay [or, ? everything you are is excuse]
Proud - you bring ruin
be ashamed and hide your name
Proud - my right to be
Proud and without shame
What is going on here now? [= better: What the hell is happening?]
Why does everything sound wrong? [ Why does it all ring false?]
Why does our welfare now collapse? [Our welfare is collapsing! Why?]
Why does everything collapse?
I hear now in this place at night
lost souls cry out for help
I see the shrivelled bodies
[I] see them fall apart
So we pile straw on the stack
that we call our land
We sweat and sludge
Taking the goats in hand
That feeling is called pride
And for it we give all
That feeling is called pride
You say that it is wrong
Proud - my right to be
Proud and without shame.


To the War

At dawn of day awake from resting
Out of dreams thoughts are racing
No sleep where peace will stay,
Only now waits war and strife.
I am a crofter's son and swain
without land or bed of my own
A soldier, 18 years of age
clad in cap of gold and blue
So out upon the road I go
fourteen days of food I've ta'en...
March on, march on
Beneath the clouds of blue
A soldier to his company
A company to its battalion
Here goes Swea - sword and shield
to defend her hearth and home
:: So farewell to croft and forest
Say farewell to friend and soil
Now's the dawning, now's the spring
When a soldier goes to war
Signed up and enlisted
on the roll under Carl
Trained and seasoned
Soldiers come from his father (?)
All men we're of the same district
All men from the neighboorhood
Not one soldier here who goes to the line
Who with shillings earns safe passage
Battle in the south
Battle in the east
Threat from either border
Speaks low with voice of war
Thither let's go, march on
march on, the haste is great
Here goes Swea sword and shield
To defend her hearth and home
So farewell to croft and forest
Say farewell to friend and soil
Now's the dawning now's the spring
When a soldier goes to war


[Inte Du med Dig] (= "Don't call me friend")

What goes on behind closed doors
there in the rulers' corridor
What is held there behind their backs
And is so hidden in secret
Who celebrates won victories
drinking thanks to faithful friend
who sees but pretends he doesn't
And who still keeps on lying?
I am not your friend*
Not your friend*
But I rely on my country
Morality's walls are falling down
There where once was wisdom and justice
Such fine seeds they promised
whose blossoms none have seen
with faith and trust we drove
We gave rule to some
Yet rulers gave no answer
these rights all live richly
I am not your friend
Don't call me friend
I am not your friend
Don't call me friend
I call you to assembly
With might as of one folk
I wish to hear your truth
Not harp on your smallest fault
Behind closed doors
There in the halls of the rulers
Trickles out and stinks
When the page reaches the eye
Who protects our cause?
Yes, who protects the people's rights?
can someone please explain now
What weighs heavy and light? [better: = what weighs much or little?, what tips the scales {of justice}]
I am not your friend
Young and proud.Hialtar

See a viking foremost at the prow
On a dragonship underway
See a caroline soldier
In later days, now gone by
See a king, see a hero
With a pure and simple soul
See a farmer or merchant
A warrior, a pioneer
I know that it's thought foolishness
that what was long ago live still
I know that it's thought foolishness
But in me it still remains
Perhaps not as fair to see
Not as great or brave
But deep within this breast
In my heart the heroes dwell
In my heart are journeys made
over unknown lands and seas
I hurry through the ages
To that which is no longer
Is this doomed to be forgotten
To wither away without a sound
Or has it been a memory
Although many years have passed
So turn your eyes upon me
Let them rest here a moment
Not with hair does the wind play
As in a viking's fair person
But for you will I be
everything and more
See a viking foremost at the prow
On a dragonship underway,
See a caroline soldier
In later days, now gone by
See a king, see a hero
With a pure and simple soul
See a farmer or a merchant
A warrior, a pioneer

fenriSS_
Sunday, February 6th, 2005, 12:03 AM
I love Ultima Thule!

En skæggløs dundergud er min favoritt;)

Oskorei
Sunday, February 6th, 2005, 12:18 AM
I love Ultima Thule!

En skæggløs dundergud er min favoritt;)
They done great things for Nationalism in Sweden, but I prefer Völund Smed/Hel and Steelcapped Strength :)

Fjoelnir
Tuesday, June 27th, 2006, 11:08 PM
Hm..

vad är det med pluton Svea?

St...