PDA

View Full Version : Een nieuwe startFrans_Jozef
Tuesday, November 9th, 2004, 09:39 PM
Bron: Nationaal Webstek van het Vlaams Blok
http://vlaamsblok.be/index.shtml


HOF VAN CASSATIE: REACTIE VOORZITTER VANHECKE -
VLAAMS BLOK VERBODEN?EEN NIEUWE START!

Op 9 november viel het doek over het al jaren aanslepende monsterproces tegen het Vlaams Blok. Wat velen gevreesd en voorspeld hebben en anderen tot op vandaag voor onmogelijk hielden is bewaarheid geworden. De politiek geïnspireerde veroordeling die het hof van beroep in Gent uitsprak op 21 april van dit jaar, werd bevestigd. Daarmee heeft het hof van Cassatie het gezicht van de onrechtvaardige rechters gered en de grootste partij van het land feitelijk buiten de wet gesteld.

13 juni

De veroordeling in Gent had in Vlaanderen nochtans een storm van protest ontketend. Eminente juristen maakten brandhout van het arrest en de Vlaamse kiezers hebben op 13 juni massaal gevolg gegeven aan onze oproep om een stem uit te brengen voor de vrije meningsuiting. Wat de Belgische rechtbank ook zegt: 1 miljoen Vlamingen hebben het Vlaams Blok in de stembus vrijgesproken. Maar dat heeft de politiek en de rechters niet tot bezinning en andere inzichten gebracht. De juridische huurmoordenaars waren betaald en de afrekening moest voltrokken worden.

Historisch unicum

Met het proces tegen het Vlaams Blok en de veroordeling van de partij heeft België geschiedenis geschreven. En het is geen fraaie bladzijde. Processen tegen politieke tegenstanders horen niet thuis in een democratie. En dat ook de anti-racismewet niet deugt, veel te ver gaat en de vrije meningsuiting en het maatschappelijke debat fnuikt, wordt vandaag door iedereen erkent die zich niet laat leiden door blinde haat tegen het Vlaams Blok.

Het beruchte Centrum voor Gelijke Kansen- en Racismebestrijding heeft onder de leiding van Johan Leman geen spat bijgedragen tot de integratie van vreemdelingen maar heeft wel een jihad ontketend tegen het Vlaams Blok. Het gevolg is dat grote groepen vreemdelingen zich wentelen in hun slachtoffercultus en dat iedereen die het dogma van de multiculturele verrijking in vraag stelt voor de rechter kan gesleurd worden.

Verhofstadt die ooit de dure eed heeft gezworen dat zijn succes mocht afgemeten worden aan het terugdringen van het Vlaams Blok, heeft met de veroordeling van de partij weliswaar een veldslag gewonnen, maar niet de oorlog. Het wordt een Phyrrusoverwinning.

Dat bewijzen de verkiezingen van 13 juni en alle recente peilingen. Het Belgische establishment en de traditionele partijen moeten zich vooral geen illusies maken. Men kan het Vlaams Blok wel verbieden, maar niet de ideeën waar wij voor staan en die wij in de partijpolitiek zullen blijven uitdragen.

De ware toedracht

Is het Vlaams Blok een bedreiging voor de democratie? Zijn wij een racistische partij? Natuurlijk niet. Verre van! Wat is er zo verkeerd aan de eis dat vreemdelingen die gebruik willen maken van onze gastvrijheid zich moeten aanpassen aan onze levenswijze, onze wetten, onze waarden en normen? Een standpunt dat de jongste tijd overigens ook door andere partijen meer en meer en luidop wordt onderschreven. Om nog te zwijgen over buitenlandse regeringen die vandaag een aantal van onze standpunten in wetten hebben gegoten en uitvoeren in hun vreemdelingenbeleid. Wat nog eens bewijst hoe wereldvreemd het proces, de rechters en hun vonnis zijn.

Dat brengt ons meteen bij de ware toedracht van het proces. Het Vlaams Blok is met een kwart van de Vlaamse stemmen een ernstige bedreiging voor de macht en de profijtjes van de traditionele partijen. Een bedreiging voor het Belgische establishment en iedereen die baat heeft bij het voortbestaan van de kunstmatige staat België. Een bedreiging voor de zogeheten federale 'solidariteit', een eenzijdige solidariteit die ervoor zorgt dat wij Vlamingen elk jaar zo'n 12 miljard euro of zeg maar 500 miljard oude Belgische franken in de bodemloze Waalse putten storten. Die staatkundige hold-up moet ervoor zorgen dat het Waalse profitariaat in stand gehouden wordt en waarborgt de perfecte klantenbinding van de Parti Socialiste.

De paarse regering van Guy Verhofstadt werd bij de regionale verkiezingen weggevaagd en heeft geen enkele democratische legitimiteit meer. Het regime heeft zichzelf gebarricadeerd in de burcht van het cordon sanitaire, die politieke schutkring waarvoor geen draagvlak bestaat bij de bevolking. Het Vlaams Blok is intussen de grootste partij in Vlaanderen. De machthebbers doen het in de broek voor de kiezer en dus worden verkiezingen uitgesteld tot latere datum. Het enige cement wat de regering alsnog aan mekaar houdt is de schrik voor het Vlaams Blok.

Eresaluut

Ik wil hier toch even tussendoor een eresaluut uitbrengen aan onze stichter-voorzitter Karel Dillen, de man die na het verscheurende debacle van het Egmontpakt de moed heeft gehad om een nieuwe partij uit de grond te stampen. Tegen alle tegenstand, fatalisme en scepticisme in. En die jarenlang de eenzame tocht door de woestijn heeft gemaakt. Verbeten en trouw aan onze Vlaamse idealen. Dillen heeft met zijn rechtlijnigheid altijd het signaal gegeven dat het Vlaams Blok niet te koop is voor dertig zilverlingen of deelname aan de macht. Die houding zou uiteindelijk ook zijn vruchten afwerpen in de stembus. En een eresaluut verdienen ook onze kaderleden, onze gemeenteraadsleden, parlementsleden van het Vlaamse en het Europese parlement, van Kamer, Senaat en Brussels Gewest, en nog meer onze vele naamloze militanten die jaar in jaar uit voor ons door het vuur zijn gegaan. Allemaal hebben zij hun nek uitgestoken, de banbliksems en de ware haatcampagne in pers en politiek getrotseerd.

Aan hen en aan 1 miljoen Vlaamse kiezers willen wij vandaag zeggen dat hun onbaatzuchtige inzet niet voor niets is geweest. Het Vlaams Blok is klaar voor de toekomst en zal ook straks de bakens uitzetten voor een veilig en welvarend Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn en eindelijk baas in eigen land.

De hoop van de hopelozen

Nee, wij zijn geen partij van marginalen of 'extremisten', maar een echte volkspartij met brede steun in àlle lagen van de bevolking. Van havenarbeider tot dokter, van leraar tot advocaat, van huisvrouw tot zelfstandige, van student tot ondernemer ... Van een partij waar één op vier Vlamingen voor stemt kan niemand nog het bestaansrecht ontkennen. De veroordeling van onze partij betekent dan ook absoluut niet dat wij de wapens van onze politieke en democratische strijd zouden neerleggen. Het was Gerolf Annemans die het Vlaams Blok ooit treffend omschreef: "Wij zijn de macht van de machtelozen en de hoop van de hopelozen". Meer dan 1 miljoen Vlamingen rekenen op ons. Wij kunnen, mogen en willen hen niet dakloos achterlaten.

Wij zetten de bakens

Het is aan de geschiedenis om een oordeel te vellen over de rol van het Vlaams Blok. Een correct oordeel, wars van vooringenomenheid en dwaze clichés. Hebben wij in het verleden fouten gemaakt? Zonder twijfel.

Maar sta ons toe toch met gerechtvaardigde trots terug te kijken op de politieke strijd van het Vlaams Blok. Gedurende jaren waren wij de voorloper en wegbereider. Het Vlaams Blok was de eerste om vragen te stellen bij de utopie van de multiculturele samenleving en het catastrofale knuffelbeleid voor vreemdelingen. Het Vlaams Blok heeft de struisvogels van de traditionele partijen wakker geschud en de criminaliteit op de politieke agenda gezet. Het Vlaams Blok heeft als eerste resoluut gekozen voor de idee van Vlaamse onafhankelijkheid. Wij hebben die idee uitgezaaid en ingang doen vinden in kringen van politiek en economie. Het Vlaams Blok heeft de strijd aangebonden tegen de dictatuur van de politieke correctheid. Een dictatuur die met de veroordeling van de partij zijn laatste stuiptrekkingen moet beleven.

Er rust nu een enorme opdracht op onze schouders en het zal niet eenvoudig zijn. Maar wij hebben na al die jaren strijd de kiezers, de kaders, de militanten en de bekwame mensen om een nieuw Vlaams Blok op poten te zetten. Een Vlaams Blok dat - wellicht met een nieuwe naam, maar met dezelfde mensen en hetzelfde programma - groter en sterker dan ooit moet worden. Om met vernieuwde moed aan de Belgische boom te schudden en te zorgen voor de ommekeer die Vlaanderen zo nodig heeft. U kan op ons rekenen. Ik reken op u!

Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Blok

Frans_Jozef
Tuesday, November 9th, 2004, 09:42 PM
09/11/2004] - Criminele organisatie?

Het hof van Cassatie in Brussel heeft de argumenten van de verdediging naast zich neergelegd en het puur juridisch hoogst omstreden arrest van het hof van Beroep in Gent bevestigd.

In een eerste reactie op het arrest verwees voorzitter Frank Vanhecke naar de Berlijnse Muur die exact 15 jaar geleden werd neergehaald en die de vrijheid betekende voor zovele mensen en volkeren in het Oostblok. "Met de veroordeling heeft het Belgische establishment de democratie in ons land en de vrije meningsuiting op de helling gezet", aldus een verontwaardigde Frank Vanhecke.

Frank Vanhecke stelde meteen ook de 1 miljoen Vlaamse kiezers van het Vlaams Blok gerust. "De strijd gaat straks verder, met een nieuwe partij en hetzelfde programma." Hij riep de 1 miljoen kiezers, de leden en de sympathisanten van het Vlaams Blok ook op om de kalmte te bewaren zodat het partijbestuur en de partijraad op het geschikte moment en de gepaste manier kunnen reageren.

Het spreekt voor zich dat wij morgen en de komende dagen op onze webstek uitgebreid zullen terugkomen op de veroordeling en de vele commentaren.


[09/11/2004] - Lachen met de Liga

Dat een Liga die zich beroept op de Mensenrechten, een proces voert tegen politieke 'dissidenten' omwille van een afwijkende mening die intussen in de stembus gedeeld blijkt te worden door een meerderheid van de Vlamingen, stemt tot denken.

Jos Vander Velpen, de advocaat van de Liga in het proces, en bekend omwille van zijn uitgesproken extreem-linkse voorkeur (PVDA, vroeger Amada) hoopt dat het arrest van Gent bevestigd wordt. "Wat ons betreft is het dossier dan afgelopen en dan kunnen we de vlag op de top van de berg steken". 't Is maar te hopen dat hij er bij de volgende verkiezingen dan niet van af dondert ...

De Morgen, die vorige week nog zijn afschuw uitdrukte over de moord op Theo van Gogh ('een aanslag op de vrije meningsuiting') vreest dat het Vlaams Blok dat debat over de vrije meningsuiting opnieuw zal aanzwengelen en hoe dan ook als morele overwinnaar uit de strijd zal komen. Wat Vander Velpen daarop allemaal uit de mouw van zijn toga schudt is ronduit hilarisch. En wij die dachten dat ze bij extreem-links geen gevoel voor humor hadden ...

Lees even mee: "Wij hebben deze zaak altijd op een juridisch correcte manier willen spelen. In tegenstelling tot het Vlaams Blok, dat na de uitspraak in Gent al het mogelijke deed om de onafhankelijkheid van de rechtbank aan te vechten. Al de modder die ze naar de hoofden van de magistraten hebben gesmeten. Ik kan me geen enkele andere partij voorstellen die de rechtsstaat dermate in twijfel heeft getrokken." Wij kunnen ons geen enkele andere partij voorstellen die voor deze uitspraken of voorstellen voor de rechter zou worden gesleurd. Het is dus niet het Vlaams Blok maar de regering, het Centrum Leman en de Liga die het vertrouwen in de rechtsstaat zware schade hebben toegebracht!

"De Liegende Liga", het zou een leuke titel voor een strip van Suske en Wiske kunnen zijn. Vander Velpen gaat op hetzelfde elan door: "Om de eerlijkheid van het proces niet in het gedrang te brengen, hebben we altijd geweigerd om het debat buiten de rechtbank te voeren. We hebben steeds juridische argumenten aangebracht en onthielden ons van politieke stellingnames." Behalve dan die éne keer dat Paul Pataer, de grote baas van de Liga zich in een interview met Knack doodnuchter liet ontvallen "dat het natúúrlijk om een politiek proces ging'" ...


[09/11/2004] - Blokproces stinkt

9 november is een dag vol symboliek. 15 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Die gebeurtenis leidde tot de ineenstorting van de communistische dictatuur. Vandaag wordt Theo van Gogh begraven. Vermoord om het uiten van zijn mening. En vandaag viel ook het doek over het politieke proces tegen het Vlaams Blok.

U mag er gif op nemen dat de hypocriete reacties bij de veroordeling van de partij niet uit de lucht zullen zijn. Dezelfde journalisten die verontwaardigd protest aantekenden tegen de laffe moord op Theo van Gogh zullen morgen hun geluk niet opkunnen over de juridische en politieke moordaanslag tegen de grootste partij van Vlaanderen. "Schizofrenie is een kwaaltje dat wel vaker opduikt in mediakringen," schreef voorzitter Frank Vanhecke daarover terecht in zijn actuele column op deze webstek.


[08/11/2004] - Vlaams Blok is klaar

Het Vlaams Blok stond de afgelopen week in het middelpunt van de belangstelling en dat zal nog wel even duren. Tot spijt van wie 't benijdt. Aanleiding voor de media-aandacht is de uitspraak van het hof van Cassatie - morgen - in het al jaren aanslepende proces tegen het Vlaams Blok.

Zaterdag zette de partijraad het licht op groen voor een nieuwe beginselverklaring van de partij. Die is geijkt op de veranderde maatschappelijke realiteit. Zo werd de passage over "de gedwongen terugkeer van het overgrote deel van niet-Europese vreemdelingen" vervangen door het al jaren geleden bijgestelde standpunt dat vreemdelingen die hier wensen te blijven zich moeten aanpassen aan onze wetten, onze waarden en normen. Criminele en illegale vreemdelingen moeten uitgewezen worden. Een duidelijk standpunt, zoals u dat van het Vlaams Blok gewoon bent.

Sommigen hebben het moeilijk met die nieuwe koers. Yvan De Vadder (de Zevende Dag, VRT) ondernam krampachtige pogingen om aan te tonen dat het Vlaams Blok geen spat veranderd is. Met andere woorden: het cordon sanitaire moét van kracht blijven. De Vadder en andere journalisten met een voorliefde voor rood, beseffen maar al te goed dat het nieuwe Vlaams Blok dat zich niet als een bende extremisten profileert, maar als een complexloze rechtse partij van het gezond verstand, nog gevaarlijker is voor het Belgische establishment en een bedreiging voor de macht van links in Vlaanderen en de media.

Zelfs De Morgen beseft dat gevaar en schrijft dat het Vlaams Blok op een keerpunt staat: "De grote schoonmaak in de statuten is op zijn minst gezegd grondig gebeurd. Ook de meest Blok-kritische waarnemer zal moeten toegeven dat de nieuwe grondbeginselen geen spoor meer van racisme of fascisme bevatten. Een partij die naar dit programma leeft, kan wel radicaal-rechts maar bezwaarlijk nog anti-democratisch genoemd worden." De bal ligt nu in het kamp van de zelfverklaarde 'democratische partijen'. Die zitten met een huizenhoog probleem en dreigen als ze hun dwaze schutkring tegen het Vlaams Blok - of de nieuwe partij met een nieuwe naam - straks handhaven, bij de volgende verkiezingen nog harder tegen een electorale volksopstand te botsen. Wat zal het zijn jongens? Buigen of barsten?


[08/11/2004] - Filip en Gerolf in de media

In Het Laatste Nieuws van vandaag maakt Filip Dewinter duidelijk dat ook een 'nieuw' Vlaams Blok zijn programma van de laatste jaren zal behouden. Dewinter stelt vast "dat de politiek van Dewael tot Vogels en alles daartussen, opschuift in onze richting. Maar zij plegen lippendienst. Wij zijn taboebrekers". Het Vlaams Blok blijft zijn duidelijke standpunten behouden, ook wat vreemdelingen en inburgering betreft. "De politiek moet de lijn trekken. Inburgering is meer dan Nederlands spreken en slagen in een proef. De assimilatie moet doorleefd zijn, ook in de praktijk. Wie symbolen gebruikt als de hoofddoek, kan niet als geïntegreerd worden beschouwd." Het Vlaams Blok is alleszins klaar voor een nieuwe uitdaging. "We willen niet de laatsten zijn van gisteren, maar de eersten van morgen," besluit Filip Dewinter.

Zaterdag was ook Gerolf Annemans bijzonder goed op dreef, ditmaal in De Standaard. "De tanker is gedraaid. Nu stomen we op in een richting die ons in staat stelt om de PS van Vlaanderen te worden," zet Annemans de toon.

Fiuv
Thursday, May 26th, 2005, 08:59 PM
Exit Vlaams Blok maar lang leve het Vlaams Belang
http://www.vlaamsbelang.org/images/top_logo.gif
http://www.vlaamsbelang.org