PDA

View Full Version : TraditioFrans_Jozef
Sunday, September 5th, 2004, 10:25 AM
DENNA SIDA finns till för att ge möjlighet åt den politiskt och religiöst intresserade internetsurfaren att utforska nya perspektiv, ofta på gränsen till vad som är gångbart i den gängse religio-politiska tankessfären. Det skall understrykas att de ansvariga för denna sida inte nödvändigtvis delar de tankar och perspektiv som länkarna ger uttryck för.

Om det finns några gemensamma faktorer som förenar de flesta länkar och artiklar på denna sida så är det en skepsis mot hela det moderna projektet, den förflackade värdenihilistiska sjukliga masskonsumtionskultur som i 'framsteget' och 'utvecklingens' namn fördärvar både människa och Guds skapelse; som ger ett andligt utmärglat och genomsekulariserat samhälle, utan en bärkraftig värdegrund och utan den livsnödvändiga vertikala dimensionen, som så naturligt bar upp traditionella samhällen och kulturer. De flesta sidor som länkarna leder in på ser sig nog utgöra olika mer eller mindre konservativa/traditionalistiska alternativ till det moderna projektets pågående haveri. Trevlig resa!


http://www.algonet.se/~durrani/traditio.htm

Veturliði
Monday, September 6th, 2004, 07:51 AM
http://www.algonet.se/~durrani/traditio.htm

"Denna sida var senast uppdaterad 14 augusti 1997." - Sidan är alltså inte så riktigt aktuell. ;)