PDA

View Full Version : VlaanderenWaarnemer
Monday, June 7th, 2004, 04:30 PM
Graag had ik een duidelijke raciale uiteenzetting van vlaams grondgebied gehad. En met vlaanderen bedoel ik de deelstaat vlaanderen en dus niet alleen oost en west-vlaanderen.

a) wie waren de oorspronkelijke bewoners van vlaanderen. Tot welke stam behoorden ze?
b) Hoe groot is de frankisch germaanse invloed in vlaanderen?
c) hoe groot is de spaanse invloed in vlaanderen (inzake noord-afrikaanse genen) En hoe groot is de algemene invloed geweest van de verschillende bezettingstroepen door de eeuwen?

Ik ben vooral geinteresseerd in de mening van Frans_Jozef.

Waarnemer
Thursday, July 22nd, 2004, 01:10 PM
blub... ik ben niet iemand die druk zet achter een antwoord... MAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;) mocht u de tijd en de wil vinden om me een antwoord te formuleren dan zou ik dat erg op prijs stellen. :)

Siegfried
Tuesday, August 17th, 2004, 11:04 PM
Je kunt hier (http://www.fikas.no/~sprocket/snpa/chapter-XII3.htm) het een en ander vinden over de raciale samenstelling van Belgie. Wat betreft de Spaanse invloed op Vlaanderen; die is dusdanig klein dat de toch al beperkte hoeveelheid Noord-Afrikaanse genen in Spanjaarden geen raciale invloed van belang kan hebben gehad op Vlaanderen. Hopelijk kunnen anderen je verder helpen :)

Filmhistoriker
Wednesday, August 18th, 2004, 06:38 AM
Goeiedag,
Bedankt voor de belangstelling in Vlaanderen, hoe particularistisch dan ook.
Uw vraag is niet zoiets dat in een paar plattitudes gegoten kan worden. Als u werkelijk diepgaand onderzoek wilt verrichten naar de raciale samenstelling van het huidige Vlaamse volk, kan u beter de vakliteratuur in dezen bestuderen i.p.v. hier enkele oppervlakkige impressies op te doen.
Naar beste vermogen zal ik hierop reageren:
Het gebied dat globaal nu bekend staat als de regio Vlaanderen werd in de Oudheid inderdaad bewoond door Frankische stammen, Germanen dus. Om het meest voor de hand liggende bewijs aan te halen: de persoonsnamen waren allen Germaans.
Helaas kenden we sinds de stichting van de onstaat belgiŽ veel geschiedsvervalsing over onze etnische herkomst en heeft er zich een gerichte latiniseringscampagna op gang getrokken, waarvan Pirenne de exponent is en buitengewoon kadert in de propagandadoelstellingen van de latijnse minderheid viz-ŗ-viz de germaanse meerderheid.
Zodoende werd Clodovech verbasterd tot Clovis.
Het is verbazingwekkend hoe deze hineininterpretierte geschiedsvervalsing van medio 1789-1840 school gemaakt heeft.
Over de rassische tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen is voldoende gepubliceerde zowel voor, tijdens als na WOII. Van echt DNA-onderzoek in dezen heb ik nog niet gehoord, maar de schedelstudies zeggen in dezen meer dan genoeg.
Wat betreft de Spaanse component. Ik betreed hier een enigszinds onorthodox standpunt, met name dat volksverhuizingen en de daaraan gekoppelde bloedsvermengingen een eerder recent verschijnsel zijn van post-IndustriŽle Revolutie. De volksverplaatsingen van de Germanen in de vroege Oudheid is ťťn van de verkeerd begrepen historische themata. Ik acht de Spaanse invloed dus gering, wat betreft etnische samenstelling. Men zou natuurlijk kunnen stellen dat deze invloeden zich fenotypisch beperken, maar niet genotypisch; net zoals Russische joden inderdaad rosse krulletjes kunnen hebben na eeuwen blootstelling aan Siberische klimaattypes, maar genetisch nog altijd miniem verschillen van andere Midden-Oosterse volkeren met zonnegebruinde huid.
Ik hoop dat dit enig licht geworpen heeft in uw zoektocht.