PDA

View Full Version : Politruker ersätter arkeologer på historiskasymmakhos
Sunday, May 2nd, 2004, 02:57 PM
Svenska Dagbladet 30 april 2004:
http://www.svd.se/images/sys/trans_pixel.gif
Historiska museet säger upp sina guider

Knappt har vågorna lagt sig på Historiska museet efter den förra uppsägningen av arkeologer förrän det är dags igen. Nu är det museets arkeologiutbildade guider som sägs upp.

Fem personer (4,5 tjänster) har sagts upp från och med 3 maj: en programansvarig, tre museipedagoger och en på museets förlag. Den senare på grund av att museet lägger ner sitt förlag, de fyra andra för att man vill ha en annan inriktning på sin guideverksamhet.
Kristina Svensson är en av de uppsagda. Hon och hennes kolleger saknar folkbildningsuppdraget i det nya förslaget för museipedagogiken, som är ett resultat av ett utvecklingsprojekt. Enligt ledningen bör "presentationer späckade med fakta om föremål" ersättas av "samtal om etik och moralfrågor, värdegrund och allmänmänskliga villkor".
- Arkeologisk kunskap hos guiderna är inte viktig längre, säger Kristina Svensson och tillägger att hon får mängder av arkeologiska detaljfrågor, särskilt från barn, under sina guidningar.
Hon menar att utvecklingen av pedagogiken bör ske utifrån kunskapen om föremålen.
- I stället för de senaste forskningsrönen ställs frågor om historiebruk och besökaren lämnas att tolka själv.

Museiledningen anser inte att de
arkeologiutbildade guiderna klarar av förändringen och därför vill man rekrytera nya som man kallar "organisatörer av andras lärande". Kompetensen som efterfrågas främst är pedagogisk, "gärna på forskningsnivå". Det talas om samspel med skolan, nå nya grupper, språkkunskaper och kunskap om design. Men också om "brett ämnesdidaktiskt register" och fackkunskap i humanistiska ämnen, där arkeologi och historia nämns som exempel.
Facken (Dik-förbundet och Statstjänstemannaförbundet) anser att förändringarna går att göra med befintlig personal.
Att mycken kompetens går förlorad i ett slag håller biträdande museichef Lars Amréus med om.
- Men det löser vi med kompetensutveckling, dessutom ska vi nyrekrytera. Vi anställer även nya arkeologer nu.
Han säger att skolan mer efterfrågar material för eget lärande än traditionell museipedagogik.
Uppsägningarna sker i linje med museets nya inriktning med tematiska upplevelsebaserade utställningar. "Arbetet med det förlutna skall erbjuda möjligheter för museets brukare
att stärka förmågan att forma en framtid, att vara subjekt i sitt eget liv", står det i programförklaringen.
- Det handlar om historiemedvetenhet, hur historien skapas och med vilka syften. Med makt-, genus- och integrationsperspektiv kan man se hur vissa grupper lyfts fram och andra marginaliseras.

Tifilis
Sunday, May 2nd, 2004, 07:38 PM
Det där är nog en av de där sätten som de kör med, alltså "nyrekrytera", d.v.s. anställa yngre. Alla som kickades var säkert 40 +.. man skiter ofta i (iallafall på andra platser) om hur mycket kunskap som gör förlorad, bara de får yngre medarbetare.

Lundmanus
Tuesday, August 24th, 2004, 10:30 PM
Trodde aldrig jag skulle hålla med Maja Hagerman om nånting, men hon påpekade i en radiodebatt i somras att historiska muséets uppgift är att vårda de lösa fornlämningarna (riksantikvarieämbetets är att vårda de fasta - runstenar o dyl).

"Upplevelsebaserade utställningar", "makt-, genus- och integrationsperspektiv" - det låter som ett dåligt skämt, men kolla vad de redan gjort med armémuseum. Bara en massa utställningar, större delen av samlingarna ligger nerpackade.