PDA

View Full Version : Norsk Dragestil IISlå ring om Norge
Tuesday, March 14th, 2006, 09:33 AM
http://www.byggenytt.no/hovedstad/art_04/hkollen_maxi.jpg

http://www.byggenytt.no/hovedstad/art_04/frogners_maxi.jpg

http://www.gamlehaugen.no/hallen2.jpg

http://www.gamlehaugen.no/hallen4.jpg

http://handverkshuset.com/treskjaering/klokke3.jpg

Slå ring om Norge
Tuesday, March 14th, 2006, 09:35 AM
Fra en artikkel av av H. Cappelen, mer å hente ved kilden;
http://www.cappelen-krefting.no/hans/hakekorsgrenland.html Av Hans Cappelen
http://www.cappelen-krefting.no/hans/Hakekors%20web_files/image002.jpg

Hakekorset er blitt både hatet og beundret. Nå ja, det var nazistene som hadde hakekorset. Det var nazistene som var hatet; ikke et blodig hat, men et iskaldt, slik min mor skildrer det 1). Nazistene tok hakekorset som sitt symbol fra 1920-årene. Før den tid hadde hakekorset helt andre symbolverdier. Nazistene gjorde hakekorset til et tegn på makt, vold og okkupasjon. Folk i Grenland fikk oppleve dette, helt fra morgenen den 9. april 1940. Da så de noen store, mørke fly på himmelen - mange med hakekors, forteller mor i sin beskrivelse.

http://www.cappelen-krefting.no/hans/Hakekors%20web_files/image013.jpg

Vi skal iallfall vite at hakekorset er veldig gammelt – både i Grenland og ellers i Norge – uten at det da hadde noe med nazisme å gjøre. Kan vi også innrømme at hakekorset har en god formgivning ?

http://www.cappelen-krefting.no/hans/Hakekors%20web_files/image005.jpg

Vi kan i dag konstatere at hakekorset, og de mange symboler som ligner på det, har vært brukt og beundret av mennesker rundt om på kloden gjennom flere tusen år. Også her i Norge. Hvorfor har de brukt det?

Hakekorsets sentralmotiv er bare to alminnelige linjer i et enkelt kors eller kryss. Særpreget oppstår fordi alle korsarmene ender i vinkelhaker. Selv om det dermed blir mange linjer, så er det ikke tvil om at de til sammen bare utgjør en eneste figur. Det danner seg en slags rytme og bevegelse i alle disse vinklene som veksler både med hverandre og med åpningene mellom dem.

http://www.cappelen-krefting.no/hans/Hakekors%20web_files/image015.gif
· Noen hakekors må ha vært brukt til ren magi ; å påkalle de gode makter og avverge de onde. Kanskje har det også vært noen hekser og trollmenn i gamle dager som brukte hakekorset til å påkalle ondskap? Vi vet ikke.
· Andre kan ha brukt hakekors til å symbolisere sol, varme og annet som er godt og positivt. Det er sikkert mange som har tenkt at korsarmene med hakene kan symbolisere solstråler. Vi vet at hakekors har vært populært som symbol for hell og lykke, i både vestlige og østlige kulturkretser.

· Hakekors kan ha vært brukt av en mer jordnær grunn: Tegnere, vevere og andre formgivere har simpelthen likt hakekorsets særpregede utseende. De tok derfor hakekors inn i dekorasjoner og flettet det inn i mønstre, bilder og annen kunst.

· Så har vi hakekorset som kjennetegn og merke: Det har nok vært mennesker som tok hakekorset som bumerke og kjennetegn, bare fordi de likte den spesielle formen. Andre tok det trolig fordi de ville vise samhørighet med bestemte andre personer eller gårder som allerede hadde hakekorset som merke. Vi finner i det hele tatt veldig mange hakekors i de gamle bumerkene.
Les resten av artikkelen her; http://www.cappelen-krefting.no/hans/hakekorsgrenland.html