PDA

View Full Version : Johan KaavenSlå ring om Norge
Thursday, March 9th, 2006, 11:47 AM
Johan Kaaven

Mannen som stoppet hurtigruta
http://home.online.no/~hahaakon/kaaven.htm

-Fra artikkelen:
Kaaven (Koven) ble av lokalbefolkningen betegnet som en noaide, og historiene om hans bragder var mange. En noaide er en slags trollmann, hvis evner går langt forbi dét menig mann kan. Han kunne helbrede sykdommer, drive ut ånder, kaste gan (forbannelser) på folk, ha kontroll over de døde osv.

I den første delen av Kaavens virke som noaide ble hans evner benyttet til ymse formål. Ingen kunne være helt trygg på hva han fant på.

Solve et coagule..
TH: - En gang stoppet han Hurtigruta, fordi han ikke fikk mere i baren. Da kapteinen fikk høre at Koven var ombord, og at han hadde stoppet skipet, sendt han øyeblikkelig sine beste flasker med godsaker til Koven, som "skulle se hva han kunne gjøre...". Da ville ville maskinene gå igjen, akkurat i tide til å forhindre at skipet drev på skjærene...

............
Kaaven holdt sitt ord,
og han var god og hjelpsom mot folk resten av livet. Noen ganger mente han at det var nødvendig å gi noen en lærepenge f.eks. de som stjal men også de som spillte ham et puss. En gang han var i Tromsø ble han ertet av noen gutter. De syntes denne merkelige mannen så rar ut. Kaaven tok frem sine kunster og gjorde det slik at guttene ikke kunne røre seg før han kom tilbake.

Healer
Kaaven hadde et utall av helbrederkunster, noen av disse var temmelig brutale: Noen mennesker kom til Kaaven syke med onde ånder i sjelen. For å kvitte seg med disse åndene plasserte Kaaven den syke på en stor stein uti fjæra.

"Mannen som stoppet hurtigruta"
av Richard Bergh (Grøndahl & søn forlag/ ISBN 82-504-1771-2).

I noaidens fotefar
http://www.nfi.no/filmbutikken/tittel.html?id=6287

Dokumentarfilm om den samisk-norske noaiden Johan Kåven som ved sin død i 1918 var kjent over hele Nordkalotten for sine synske og helbredende evner.

Han var høyere enn de fleste.
Håret var bustete. Nesa var stor og øynene skarpe. Det var som om blikket hans gikk rettgjennom deg. Beretningene om noaiden, mirakelmannen Johan Kåven, er mange og lever fortsatt på folkemunne i Porsanger,som de siste rester av en muntlig fortellertradisjon.

Ved sin død i 1918 var Johan Kåven kjent over hele Nordkalotten for sine synske og helbredende evner. Der doktor, prest og lensmann måtte gi tapt, lyktes Kåven. Han hadde ingen utdanning, og om sine evner uttalte han at noe var medfødt, noe hadde han lært av andre, og noe lærte han av seg selv. Imer enn 30 år har Richard Bergh samlet folkeminner i Porsan-ger. Han har vandret i noaidens fotefar og skrevet ned beretningene om Kåven. Nedtegningene er bakgrunn for filmen.

Samiske beretninger
http://home.no.net/hildeboe/docs/19982pollan.html