PDA

View Full Version : De Roepstem - Die RoepstemFrans_Jozef
Sunday, April 18th, 2004, 11:55 PM
http://members.tripod.com/roepstem/frinhoud.html#doelstelling


Welkom by Die Roepstem!

Waarvoor staan ons?


Om die bewussyn van die eiendomlike taal en kultuur binne die Lae Lande (d.i. Nederland, België en Luxemburg) en binne die Afrikaanstalige gemeenskap te bevorder,

Om die bewussyn aangaande die kultuurhistoriese gebondenheid van hierdie lande en gemeenskappe te bevorder,

Om kennis van die Nederlandse beskawing in geskiedkundige opsig te versprei,

Om kennis van die Afrikaanse taal en kultuur te versprei en om dié taal en kultuur te bevorder,

Om aandag te vra vir die verspreiding van die Nederlandse beskawing oor die wêreld, waarby die in die besonder die verbondenheid met die Afrikaners, Kleurlinge en ander Afrikaanssprekendes genoem word,

Om van die kleiner Nederlandse gemeenskappe uit 'n kulturele weerwoord op die wêreldbeheersende globalisme te bied.


Welkom bij De Roepstem!

Waar staan wij voor?

Het bevorderen van het bewustzijn van de eigen taal en cultuur binnen de Lage Landen (Nederland, België en Luxemburg) en binnen de Afrikaanstalige gemeenschap,

Het bevorderen van het bewustzijn aangaande de cultuurhistorische gebondenheid dezer gemeenschappen en landen,

Het verspreiden van kennis van de Nederlandse beschaving in geschiedkundig opzicht,

Het verspreiden van kennis van de Afrikaanse taal en cultuur en het bevorderen van deze taal en cultuur,

Het vragen om aandacht voor de verspreiding van de Nederlandse beschaving over de wereld, waarbij inzonderheid de verbondenheid met de Afrikaners, Kleurlingen en andere Afrikaanstaligen genoemd wordt,

Het bieden van een cultureel weerwoord vanuit de kleinere Nederlandse gemeenschappen op 't wereldbeheersende globalisme.

Lion_Face
Saturday, August 7th, 2004, 11:25 AM
Het bevorderen van het bewustzijn van de eigen taal en cultuur binnen de Lage Landen (Nederland, België en Luxemburg) en binnen de Afrikaanstalige gemeenschap,

Een eigen taal is heel logisch, maar om van één cultuur te spreken...

Ik denk dat elke vlaming en elke nederlander er zich wel van bewust is dat er niet zoiets bestaat als één cultuur voor deze beide volkeren.

Frans_Jozef
Monday, August 9th, 2004, 10:06 AM
Een eigen taal is heel logisch, maar om van één cultuur te spreken...

Ik denk dat elke vlaming en elke nederlander er zich wel van bewust is dat er niet zoiets bestaat als één cultuur voor deze beide volkeren.

De oude Generaliteitslanden zullen allicht dank zij de katholieke identiteit sterker aanleunen bij Vlaanderen; het is vaker de "onderstructuur", de volkscultuur en het landelijk karakter, die de band bevestigd ondanks grenzen opgelegd door een machtscentrum en overheidsapparaat; men zou misschien wel van culturele "clines" kunnen spreken, waarbij grenzen tussen volkseigen culturen eerder flu en vlottend zijn, dan rigide en scherp afgesteld.

Constantinus
Monday, August 9th, 2004, 11:55 PM
Hoi Goswin. Goed om nog eens wat Nederlandstaligen te zien.

Frans_Jozef
Sunday, August 15th, 2004, 04:59 PM
Hoi Goswin. Goed om nog eens wat Nederlandstaligen te zien.

Groetjes, om eerlijk te zijn, de afgelopen maanden heb zoveel engelstalige literatuur doorgenomen...neen, verslonden en ook de kruimeltjes van de tafel afgelikt, nog maar gezwegen van al dat chatten en commentaar leveren op forums, dat het nu welletjes geweest is :suomut: ...op een zekere ogenblik dacht ik bijkans het Nederlands verleerd te hebben... :icon_bigg

Constantinus
Sunday, August 15th, 2004, 07:50 PM
Groetjes, om eerlijk te zijn, de afgelopen maanden heb zoveel engelstalige literatuur doorgenomen...neen, verslonden en ook de kruimeltjes van de tafel afgelikt, nog maar gezwegen van al dat chatten en commentaar leveren op forums, dat het nu welletjes geweest is :suomut: ...op een zekere ogenblik dacht ik bijkans het Nederlands verleerd te hebben... :icon_bigg

Geloof me, ik ken het gevoel maar al te goed.