PDA

View Full Version : Unique Settlement Discovered in Tromsø (Norway)Hersir
Wednesday, August 27th, 2008, 09:31 AM
On Tønsnes outside of Tromsø archeologists have discovered the oldest permanent settlement in North-Europe. The houses are a thousand years older than the oldest permanent settlement known before. People lived in the houses 9500 years ago. The finds are done in a coming industry-area outside of Tromsø. The archeologists had expected to find small traces of tentcamps, instead they dug up a permanent settlement. The finds shooks on the concept that people didnt live in houses at this time, and here we suddenly have traces of 4 houses. This is a completly unique in north-european context, says excavation-leader Marianne Skandfer to NTB

Sorry for any typo's, I translated from a Norwegian article in a newspaper.

På Tønsnes utanfor Tromsø har arkeologar funne den eldste permanente busetjinga i Nord-Europa. Husa er tusen år eldre enn den eldste, faste busetjinga som var kjent frå før. Det budde folk folk i husa for 9500 år sidan. Funna er gjort i et komande industriområde utanfor Tromsø. Her venta utgravarane å finne ørsmå spor av teltplassar. I staden skrapa dei fram ein permanent buplass. Funna rokkar ved førestellinga om at folk ikkje budde i hus på denne tida. - Her har vi plutselig spor av fire hus. Dette er heilt eneståande i nordeuropeisk samanheng, seier utgravingsleiar Marianne Skandfer til NTB

Source: adressaavisa 23. august 2008
http://www.forskning.no/artikler/2008/august/190214 Mystical axe-found outside of Tromsø

Oski
Wednesday, August 27th, 2008, 10:29 AM
And Hitler thought germanics were living in mud-huts and caves back then :betm1301: